Home / Tin Tức (page 3)

Tin Tức

Lễ khấn Lần Đầu 15.08.2016

Dòng chị em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa là một Hội dòng theo luật giáo phận, tuân giữ 3 lời khấn: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, sống đời sống cộng đoàn và hoạt động tông đồ truyền giáo”...

Đọc tiếp