Home / Hội Dòng

Hội Dòng

BÀI ĐỌC LỊCH SỬ

CHƯƠNG III: TỈNH DÒNG TRUYỀN TIN I. CÔNG HỘI TỈNH ĐẦU TIÊN Ngay sau khi được thành lập và sau khi Tổng Công Hội XVIII kết thúc, ngày 11-10-2003, Tỉnh Dòng Truyền Tin đã nhóm họp Công Hội Tỉnh đầu tiên tại Nhà Chí Hòa, để bầu chọn Bề trên …

Đọc tiếp

THỰC HÀNH LINH ĐẠO DÒNG : SỐNG CÁC MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ

Đây là yếu tố thứ 2 của Linh đạo dòng: Sống các mầu nhiệm Cứu độ. Đề tài này được trình bày với 3 phần : 1/ Các mầu nhiệm Cứu độ 2/ Các mầu nhiệm Cứu độ trong kinh Mân Côi 3/ Sống các mầu nhiệm Cứu độ theo Giáo huấn của Đức Cha Tổ Phụ.

Đọc tiếp