Home / mancoi (page 23)

mancoi

Tưởng nhớ Cha

Cảm tạ Chúa, Đấng muôn trùng vinh hiển, Nơi bao thánh nhân, kiệt tác của Ngài, Nơi bao tôi hiền trung tín xưa nay, Gương thánh đức rạng ngời khắp bốn bể! Chuyện mới, chuyện xưa: đấy Hương Trà xứ Huế, Là quê hương của lắm bậc anh tài, Một …

Đọc tiếp

Bài phú mừng Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn

Ngày về địa phận Bùi Chu 3-8-1935 Nay ngửa thấy: Mây bay năm sắc, cờ Đaminh phất phới hạt Bùi Chu. Sấm động bốn phương, sắc Giáo Chủ vang lừng Tòa Giám Huế Thỏa tấm lòng khát vọng trăm năm Rập một tiếng hoan hô vạn vạn tuế. Thân lạy …

Đọc tiếp

Lễ khấn Lần Đầu 15.08.2016

Dòng chị em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa là một Hội dòng theo luật giáo phận, tuân giữ 3 lời khấn: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, sống đời sống cộng đoàn và hoạt động tông đồ truyền giáo”...

Đọc tiếp