Home / Bài Viết / Mẹ Maria / Mẹ Maria và lời Xin Vâng trong biến cố Truyền Tin

Mẹ Maria và lời Xin Vâng trong biến cố Truyền Tin

MẸ MARIA

VÀ LỜI XIN VÂNG TRONG BIẾN CỐ TRUYỀN TIN

Thứ nhất thì ngắm
« Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai »

(Lc 1, 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)

 

 1. Nhìn ngắm Đức Maria

Vị trí của Đức Maria thật là lớn lao và duy nhất trong tương quan với Thiên Chúa và loài người chúng ta : Đức Maria là Mẹ Giáo Hội, trong đó có chúng ta, và Đức Maria cũng là Mẹ Thiên Chúa. Tuy nhiên, tất cả những ơn huệ lớn lao của Mẹ đã bắt đầu bằng một biến cố thật hạn hẹp, thật nhỏ bé, thật khiêm tốn, thật âm thầm và kín ẩn, đó là biến cố Truyền Tin. Nhỏ bé và âm thầm, nhưng đó chính là một kinh nghiệm thiêng liêng làm thay đổi cuộc đời của Đức Maria, và của lịch sử cứu độ.

Trình thuật Truyền Tin có thể được gói gọn trong tiếng « Xin Vâng » của Đức Mẹ ; và chúng ta thường hiểu tiếng « Xin Vâng » là câu trả lời tức khắc của Mẹ khi nghe lời đề nghị của Thiên Chúa, qua trung gian của sứ thần Gabrien. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt lời « Xin Vâng » của Mẹ vào trong diễn tiến của trình thuật Tin Mừng, chúng ta sẽ nhận ra rằng, tiếng « Xin Vâng » của Mẹ là điểm tới của cả một cuộc trao đổi khá dài, và nhất là đầy biến động trong tâm hồn.

Trước hết, chúng ta hãy tự hỏi Đức Maria là ai ? Mẹ là một thiếu nữ Israel, ngụ tại Galilê, làng Nazarét. Mẹ là một thiếu nữ đã đính hôn, như bao thiếu nữ khác khi đến tuổi trưởng thành. Một cách chính xác, Mẹ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi Đa-vít. Như thế, lúc ban đầu, Mẹ là một cô gái như bao cô gái khác (và cũng tương tự như thế, đối với phái nam). Và có lẽ chúng ta cũng đã như vậy trước khi bước vào hành trình ơn gọi dâng hiến : một cô gái với thân phận bình thường, và với ước mơ về đời mình cũng thật bình thường. Nhưng Mẹ lại không được vậy, vì, có thể nói, Chúa đến làm xáo trộn cuộc đời của Mẹ.

Ở đây chúng ta có thể nhìn lại hành trình ơn gọi của mình và tự hỏi : đâu là những dấu chỉ, những cách thức Chúa dùng để làm xáo trộn cuộc đời chúng ta, làm cho chúng ta không thể sống như những cô gái (hay một người) bình thường ? Và trong trình thuật Truyền Tin, Chúa không đến trực tiếp, nhưng qua trung gian sứ thần Gabrien ; vậy đâu là những người « trung gian » của Chúa trong cuộc đời và nhất là hành trình ơn gọi của chúng ta ?

 

 1. Lắng nghe Sứ thần Gabrien và Đức Maria

Cuộc đối thoại giữa Sứ Thần và Đức Maria được « đóng khung », nghĩa là khởi đầu và kết thúc, bởi chuyển động vào và ra của sứ thần : « Sứ Thần vào nhà trinh nữ » (c. 28), và sau đó, « Rồi Sứ Thần từ biệt ra đi » (c. 38). Cuộc đối thoại có thể chia làm ba bước. Chúng ta hãy lắng nghe từng bước, nhưng không quên nhìn ngắm và quan sát cung cách đối thoại của Đức Mẹ, vốn diễn tả những tâm tình nội tâm, chẳng hạn sự bối rối lúc ban đầu.

 1. Bước thứ nhất

Sứ Thần ngỏ lời với Đức Maria : « Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà ». Lời chào của sứ thần dành cho Đức Maria trở thành lời chào của chúng ta, vì Kinh Kính Mừng hằng ngày của chúng ta, của cả Giáo Hội bắt đầu bằng lời chào này : « Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà ». Nhưng ở ngọn nguồn, lời chào này làm cho Đức Maria rất bối rối.

Chúng ta hãy hình dung ra Đức Maria đang trong trạng thái bối rối và tự hỏi tại sao ? Chúng ta có kinh nghiệm tương tự như vậy bao giờ chưa ? Chúng ta có bối rối như Mẹ không ? Nếu chưa, nghĩa là chưa có kinh nghiệm về tình yêu nhưng không Thiên Chúa dành cho chúng ta từ thủa đời đời, thì Mẹ sẽ chia sẻ cho chúng ta, bởi vì tất cả những gì Mẹ nhận được là để chia sẻ. Ơn huệ lớn nhất mà Mẹ nhận được là Đức Giê-su, và Mẹ đã chia sẻ hết cho chúng ta và Mẹ vẫn chia sẻ mỗi ngày.

Và Đức Mẹ tự hỏi về ý nghĩa của lời chào. Không phải vì Mẹ không hiểu điều sứ thần muốn công bố, là ân sủng Thiên Chúa dành cho Mẹ cách nhưng không, nhưng Mẹ không hiểu ý nghĩa của ân sủng : qua ân sủng Thiên Chúa ban cho Mẹ tràn đầy, Chúa muốn nói gì với Mẹ, Chúa muốn mời gọi Mẹ thực hiện điều gì ? Vì thế, ngay sau đó, sứ thần mặc khải điều Thiên Chúa mời gọi Mẹ thực hiện : « Này đây, bà sẽ thụ thai… ». Có lẽ chúng ta cũng vậy, khi Chúa đến ngỏ lời với chúng ta, một lúc nào đó trong quá khứ và nhất là trong những biến cố quan trọng của hành trình ơn gọi : chúng ta cũng bối rối và tự hỏi : tại sao Chúa lại chọn con, tại sao Chúa ưu ái với con cách nhưng không như vậy ? Chúa mời gọi con làm gì ?

 1. Bước thứ hai

Sứ thần xác chuẩn ơn huệ nhưng không Chúa ban cho Mẹ : « Bà được đẹp lòng Thiên Chúa », và sau đó, loan báo sứ mạng mà Thiên Chúa muốn trao cho Mẹ : « Này đây bà sẽ thụ thai… ». Như thế, ơn huệ luôn đi đôi với sứ mạng ; và đó chính là cung cách hành xử của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ, trong lịch sử Hội Dòng và trong hành trình ơn gọi của mỗi người chúng ta.

Sứ mạng thụ thai, hạ sinh con trai, vốn là « Con Đấng Tối Cao », là sứ mạng quá lớn, lớn hơn tất cả những gì Mẹ có và Mẹ là. Vì thế, Mẹ không thể không nêu câu hỏi, và câu hỏi của Mẹ chất chứa một ngăn trở, cũng rất lớn : « Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ? » Chính ở nhịp thứ hai này của cuộc đối thoại, mà chúng ta cảm nhận được Đức Mẹ thật sống động, thật mạnh mẽ và cũng thật lý sự nữa. Vì thế, Mẹ thật gần gũi với chúng ta, vì can đảm đặt câu hỏi, nêu ra khó khăn và trở ngại đối với lời mởi gọi của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được Chúa ban ơn huệ để thi hành sứ mạng, một sứ mạng be bé, nhưng chúng ta cũng đã và còn sẽ nêu ra rất nhiều khó khăn và trở ngại.

Còn có một điều bất ngờ lớn lao nữa, mà chắc chắn lúc này, Mẹ chưa hình dung ra hết được, bởi vì Mẹ sẽ phải khám phá ra từ từ, đó là cách Đức Giê-su trở nên cao cả, trở nên Con Đấng Tối cao, và nhất là cách Ngài thừa kế ngai vàng vua Đa-vít. Biến cố Đức Giêsu giáng sinh trong máng cỏ, việc dâng Hài Nhi cho Đức Chúa trong Đền Thờ và nhất là lời tiên tri của ông cụ Simeon : « một lưỡi gươn sẽ đâm thâu tâm hồn bà », sẽ hướng Mẹ tới con đường Thập Giá của Con Mẹ.

Sứ mạng Chúa muốn trao cho chúng ta, khi mời gọi chúng ta đi Đức Ki-tô trong đời sống dâng hiến, luôn luôn vượt qua khả năng của chúng ta. Như khi Đức Giê-su mời gọi : « Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi ». Hay như kinh nghiệm của Thánh Phao-lô : « Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Người quả quyết với tôi: Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối » (2Cr 12, 8-9). Mẹ thật gần gũi với chúng ta, vì can đảm đặt câu hỏi, nêu ra khó khăn và trở ngại đối với lời mởi gọi của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được Chúa ban ơn huệ để thi hành sứ mạng, chúng ta hãy ca đảm, giống như Mẹ, dãi bày cho Chúa nghe những khó khăn và trở ngại của chúng ta : « việc ấy xẩy ra thế nào được ? »

 1. Bước thứ ba

Sứ thần rất coi trọng ngăn trở mà Đức Mẹ nêu ra ; vì thế, để thuyết phục, ngài đã không dựa vào điều gì khác, ngoài quyền năng riêng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy dừng lại thật lâu để suy niệm từng lời của sứ thần. Vì lời của sứ thần rất thuyết phục, thuyết phục đến độ, Đức Maria đã thốt ra lời « Xin Vâng » liều lĩnh, hướng đến rất nhiều thách đố, nguy nan và những điều bất ngờ. Trước hết, theo lời của Sứ Thần, Người Con Mẹ sẽ cưu mang và sinh ra, là hoàn toàn do quyền năng của Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa : « Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, … ». Làm phát sinh sự sống, ở nơi mà loài người không thể làm gì được, đó chính là quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa.

Sứ thần Gabriel đến gặp Đức Maria, vào thời điểm bà Elizabeth có thai được sáu tháng ; vì thế, trong lời đối thoại với Đức Mẹ, sứ thần long trọng nêu ra trường hợp bà Elizabeth để thuyết phục Đức Mẹ. Sự kiện bà Elizabeth với cung lòng vừa hiếm muộn và vừa già cỗi nhưng lại mang thai, có ý nghĩa đặc biệt trong lời xin vâng của Mẹ và trong mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa :

 • Trường hợp bà Elizabeth nhắc nhớ Lịch sử cứu độ ; và lời xin vâng của Mẹ đặt trên nền tảng hành động của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ.
 • Lời xin vâng của Mẹ làm cho lịch sử cứu độ được hoàn tất : hoàn tất bao gồm 2 chiều kích : liên tục nhưng mới mẻ
 • Người con bà Elizabeth sinh ra sẽ gắn bó đến cùng với Người Con Mẹ Maria sinh ra.

Như thế, Thiên Chúa có khả năng làm phát sinh sự sống ở nơi mà con người không còn hi vọng gì và không thể làm gì được nữa, bởi vì hai ông bà vừa hiềm muốn và vừa lớn tuổi. Và tuyệt tác này lại nhắc nhớ những tuyệt tác tương tự khác trong lịch sử cứu độ, đó là trường hợp các phu nhân hiếm muộn của các tổ phụ, mà vẫn cứ sinh con được, và tiêu biểu nhất là bà Sara, vợ của tổ phụ Abraham. Với Đức Maria, đó cũng là một tuyệt tác, nhưng là một tuyệt tác còn lớn hơn và là duy nhất: Mẹ sinh con không phải từ cung lòng già cỗi hay hiếm muộn, nhưng là từ cung lòng trinh nguyên. Các Giáo Phụ nhìn ra đây là hình ảnh diễn tả công trình sáng tạo của Thiên Chúa, bởi vì lúc khởi đầu, Thiên Chúa cũng làm phát sinh sự sống từ mặt đất trinh nguyên. Đó là vì, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Và đây đã là Tin Mừng cho loài người của chúng ta rồi : đó là Thiên Chúa có thể làm phát sinh sự sống, và làm phát sinh sự sống viên mãn là Đức Ki-tô, ở nơi mà con người không còn hi vọng gì, ở nơi là tuyệt đối không thể đối với con người. Như thế mầu nhiệm Vượt Qua đã được loan báo ở đây rồi, nơi biến cố truyền tin, bởi vì Thiên Chúa sẽ làm trào vọt sự sống từ sự chết, trong mầu nghiệm Thương Khó và Phục Sinh của Đức Ki-tô.

Chúng ta được mời gọi nhận ra hành động của Thiên Chúa trong lịch sử của Hội Dòng, của Tu Hội, của giáo xứ chúng ta, trong cuộc đời và trong hành trình ơn gọi của chúng ta, để chúng ta có thể đi theo Đức Ki-tô và phục vụ cho sứ mạng của Ngài, không phải bằng sức lực và khả năng của chúng ta, nhưng quyền năng và sức mạnh của Chúa.

Và biến cố Truyền Tin cũng bày tỏ cho chúng ta yếu tính của đời tu: đó là để cho Thiên Chúa làm phát sinh sự sống thần linh của Người, theo hình ảnh của Đức Ki-tô, ở nơi không thể, là thân xác trinh nguyên của chúng ta, theo cách thức mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria. « Trinh nguyên », tiên vàn theo nghĩa thiêng liêng (bời vì trinh nguyên tuyệt đối là không thể ; và trinh nguyên thể lí, chỉ chỉ có vẻ bề ngoài), nghĩa là để đáp lại tiếng gọi của Chúa, chúng ta lòng ước ao đáp trả trọn vẹn và triệt để.

 

 1. Lắng nghe lời « Xin Vâng » của Đức Maria

Trong bản văn Hi-lạp của trình thuật Truyền Tin, thật ra không có từ « xin vâng », hay từ « vâng » trong bản dịch Tiếng Việt ở đây, nhưng chỉ có câu trả lời của Đức Mẹ : « Tôi đây là nữ từ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói » hay dịch sát hơn : « Tôi đây là nữ tì của Chúa, hãy xảy ra cho tôi theo như lời Sứ Thần ». Ngoài ra, « Xin Vâng » còn được đọc theo tiếng La-tinh là « Fiat » ; nhưng thực ra, « Fiat » có nghĩa là « ước gì xẩy ra », hoặc « hãy xẩy ra », cho tôi theo như lời của ngài. Vì thế, chúng ta vẫn cứ tiếp tục nói Đức Mẹ thưa « Xin Vâng », nhưng phải hiểu tiếng « Xin Vâng » của Mẹ là cả một câu trả lời khá dài và đầy ý nghĩa.

Thật vậy, trong lời « Xin Vâng », Mẹ tự xưng mình là « nữ tì ». Chúng ta thường nghĩ ra nhiều tước hiệu cao vời dành cho Đức Maria ; nhưng Mẹ lại thích tự xưng mình, trong biến cố Truyền Tin và trong bài ca bất hủ Magnificat, là « Nữ Tì của Chúa » (Lc 1, 38), là « Phận nữ tì hèn mọn ». Chúng ta được mời gọi dõi theo một Đức Maria như thế đó. Không ở đầu ngoài lời nói này của Mẹ, chúng ta cảm thấy thật gần gũi với Mẹ. Vì chúng ta cũng như Mẹ, là nữ tì, là tôi tớ của Thiên Chúa. Sau đó, Mẹ nói « Hãy xảy ra cho tôi theo như lời của Sứ Thần nói ». Chúng ta hãy cảm nếm lòng tín thác tuyệt đối Mẹ dành cho Chúa qua lời nói này, bởi vì qua lời này, Mẹ cam kết từ bỏ quyền làm chủ đời mình ; và đó chính là ý nghĩa tận cùng của mọi ơn gọi, và nhất là của ơn gọi dâng hiến.

Chúng ta được mời gọi đặt lời « xin vâng » của chúng ta, khi đón nhận Đức Ki-tô vào cuộc đời chúng ta và sống theo ơn gọi Chúa ban, trong lời « Xin Vâng » của Đức Mẹ. Cũng giống như Đức Mẹ, tiếng xin vâng ban đầu của chúng ta cần phải làm mới lại suốt đời, nhất là ở những khúc quanh quan trọng và trong thời gian tĩnh tâm, hay ở những lúc khó khăn thử thách lớn nhỏ trong hành trình ơn gọi. Trong những giai đoạn khó khăn thử thách lớn, có khi chúng ta được mời gọi thưa « xin vâng » mỗi ngày, bằng cách nhận lời « Xin Vâng » của Mẹ làm của mình, và lời « Xin Vâng » này có nghĩa là : « Con là nữ tì của Chúa, xin xảy ra cho con theo như Lời của Ngài. »

Xin Đức Mẹ đồng hành và phù hộ chúng ta với tình yêu hiền mẫu, để chúng ta cũng sống đến cùng lời « xin vâng » của chúng ta, giống như Mẹ.

https://dongten.net

Tháng Mân Côi 2015
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Bài mới

Chủ đề Sống tháng 03 và 04.2024 : Tính cách và nhân đức của nữ tu tông đồ Mân Côi

Là con người, chị nữ tu Mân Côi không thể tránh khỏi những yếu đuối …

216 comments

 1. different types of allergy medicine best cold medicine without antihistamine best antihistamine decongestant combo

 2. names of prescription allergy pills does allegra require a prescription prescription medication for severe allergies

 3. buy isotretinoin 40mg pills how to buy isotretinoin isotretinoin 10mg us

 4. isotretinoin canada buy isotretinoin 20mg pill oral isotretinoin 40mg

 5. amoxicillin 500mg brand buy generic amoxicillin 250mg amoxicillin 1000mg us

 6. amoxicillin for sale online order amoxil 250mg online cheap amoxil 1000mg over the counter

 7. cost zithromax 250mg zithromax 500mg brand buy azithromycin 250mg pill

 8. buy azithromycin generic buy generic azipro for sale order generic azithromycin 500mg

 9. order omnacortil 20mg pill oral omnacortil 20mg prednisolone 10mg oral

 10. order omnacortil 40mg without prescription order prednisolone 10mg without prescription prednisolone over the counter

 11. order amoxil 250mg online buy generic amoxil 250mg buy amoxicillin 250mg generic

 12. albuterol 2mg pill ventolin oral albuterol drug

 13. purchase levothroid generic cheap synthroid 75mcg order synthroid 75mcg pills

 14. buy synthroid 100mcg synthroid without prescription buy levoxyl online cheap

 15. order clomiphene 50mg online cheap clomiphene tablet cost clomiphene 100mg

 16. tizanidine 2mg oral oral zanaflex tizanidine canada

 17. order tizanidine 2mg pills order generic tizanidine zanaflex over the counter

 18. order semaglutide 14 mg for sale buy cheap semaglutide order rybelsus 14mg online cheap

 19. order prednisone 10mg online cheap buy deltasone 10mg pill order deltasone pills

 20. deltasone over the counter prednisone 20mg pill order generic deltasone

 21. purchase accutane for sale accutane price buy isotretinoin cheap

 22. buy semaglutide 14 mg pill buy semaglutide 14mg rybelsus pill

 23. order rybelsus 14 mg purchase semaglutide pill buy cheap generic rybelsus

 24. isotretinoin 10mg without prescription buy accutane generic buy isotretinoin sale

 25. purchase ventolin inhalator online cheap best allergy for allergic rhinitis cost albuterol 2mg

 26. amoxil 250mg pills amoxil 1000mg cheap purchase amoxicillin pill

 27. order amoxil without prescription amoxil tablet cheap amoxicillin 1000mg

 28. augmentin 625mg brand amoxiclav cheap buy clavulanate no prescription

 29. purchase augmentin pills clavulanate uk buy generic augmentin 625mg

 30. oral azithromycin 250mg brand zithromax generic azithromycin 250mg

 31. cheap generic synthroid cheap synthroid online how to buy levothyroxine

 32. synthroid 75mcg drug order synthroid generic cheap levothyroxine pill

 33. You have a knack for distilling complex ideas into easily digestible concepts.

 34. buy prednisolone 20mg pill cheap generic omnacortil order prednisolone 40mg without prescription

 35. prednisolone 10mg usa buy generic prednisolone for sale buy prednisolone online cheap

 36. Your writing is like a guiding light – it helps me navigate the complexities of life with clarity and purpose.

 37. how to buy clomiphene buy generic clomiphene 100mg order clomiphene sale

 38. Your blog is a treasure trove of knowledge and wisdom – I’m constantly amazed by the depth of your insights.

 39. order clomiphene 50mg online cheap serophene online order buy generic clomid for sale

 40. gabapentin 800mg ca generic gabapentin 100mg buy generic neurontin

 41. buy neurontin 600mg sale buy neurontin online neurontin 800mg cost

 42. purchase furosemide online cheap buy furosemide sale diuretic order furosemide 40mg pills

 43. buy furosemide pills for sale lasix over the counter lasix over the counter

 44. female viagra sildenafil order sildenafil 50mg pill viagra sildenafil 100mg

 45. rybelsus 14 mg cost semaglutide generic order rybelsus for sale

 46. vibra-tabs without prescription order vibra-tabs pill order doxycycline 200mg online

 47. order rybelsus generic buy rybelsus 14 mg sale buy rybelsus 14 mg pill

 48. playing poker online online blackjack game sugarhouse casino online

 49. order levitra 10mg levitra oral levitra 10mg pills

 50. pregabalin 75mg over the counter pregabalin pill order pregabalin online cheap

 51. buy plaquenil 200mg sale hydroxychloroquine 400mg usa order plaquenil 400mg generic

 52. oral lyrica oral lyrica 75mg order generic pregabalin

 53. order plaquenil oral plaquenil 200mg order hydroxychloroquine online

 54. aristocort online order triamcinolone 4mg drug triamcinolone 10mg ca

 55. buy desloratadine 5mg clarinex online order brand clarinex 5mg

 56. buy desloratadine generic buy clarinex medication buy clarinex 5mg generic

 57. order cenforce 50mg generic order cenforce 50mg generic cenforce over the counter

 58. loratadine 10mg oral claritin price buy claritin sale

 59. order aralen 250mg without prescription aralen 250mg ca chloroquine without prescription

 60. priligy for sale purchase dapoxetine online cheap where to buy misoprostol without a prescription

 61. purchase glucophage pills metformin online buy buy generic glucophage

 62. generic dapoxetine order dapoxetine 90mg pills buy misoprostol 200mcg pills

 63. metformin price buy glucophage for sale buy generic glycomet over the counter

 64. purchase orlistat for sale purchase diltiazem online diltiazem 180mg price

 65. order orlistat 120mg without prescription buy diltiazem sale diltiazem pills

 66. atorvastatin 20mg cheap lipitor 10mg us order lipitor 10mg sale

 67. zovirax 800mg without prescription zyloprim 100mg over the counter buy generic zyloprim for sale

 68. lisinopril pills lisinopril brand lisinopril 2.5mg brand

 69. order rosuvastatin 20mg online cheap brand zetia 10mg cost zetia

 70. lisinopril sale buy zestril medication order prinivil without prescription

 71. where can i buy rosuvastatin brand zetia zetia over the counter

 72. how to buy omeprazole omeprazole 20mg us order omeprazole 20mg without prescription

 73. domperidone 10mg sale buy cheap tetracycline tetracycline 250mg ca

 74. purchase omeprazole pills purchase omeprazole sale omeprazole 20mg cheap

 75. purchase motilium generic sumycin 250mg pills cheap sumycin

 76. metoprolol 100mg usa brand lopressor 50mg buy generic lopressor over the counter

 77. brand flexeril baclofen 10mg brand buy ozobax online cheap

 78. buy lopressor 100mg online where can i buy lopressor lopressor brand

 79. cyclobenzaprine 15mg sale cyclobenzaprine cheap purchase baclofen without prescription

 80. tenormin over the counter order tenormin online cheap buy atenolol online

 81. order generic atenolol 100mg atenolol over the counter order tenormin pill

 82. Bookmarking this for future reference, because who knows when I’ll need a reminder of your wisdom?

 83. buy methylprednisolone medrol 8 mg otc medrol 4 mg online

 84. You have a gift for explaining things in an understandable way. Thank you!

 85. help writing research paper need essay written help writing a paper for college

 86. cheap inderal 20mg buy propranolol sale buy plavix without prescription

 87. purchase methotrexate methotrexate for sale online order warfarin generic

 88. buy generic mobic meloxicam ca buy cheap celebrex

 89. You’ve got a way with words that’s as enchanting as a full moon. I’m bewitched.

 90. meloxicam where to buy buy mobic 15mg pills cheap celecoxib 200mg

 91. The clarity of your writing is like a perfectly tuned instrument, making complex melodies seem effortless.

 92. flomax usa where can i buy flomax order celebrex 200mg without prescription

 93. order flomax 0.2mg generic order flomax 0.4mg for sale order celecoxib 200mg for sale

 94. nexium brand topamax 100mg drug buy topiramate 100mg for sale

 95. order nexium 20mg generic esomeprazole uk purchase topamax generic

 96. buy zofran 8mg pill cost zofran order spironolactone 100mg generic

 97. order zofran 8mg online cheap ondansetron 8mg cheap buy cheap spironolactone

 98. sumatriptan where to buy order generic levofloxacin levaquin 500mg sale

 99. zocor over the counter oral valacyclovir 500mg order valtrex 500mg for sale

 100. buy simvastatin 20mg sale zocor pills valacyclovir 1000mg without prescription

 101. order avodart sale order ranitidine for sale buy zantac 300mg pill

 102. cheap avodart order zantac 150mg online order ranitidine 300mg for sale

 103. ampicillin for sale online penicillin us buy generic amoxil online

 104. how to get acillin without a prescription purchase amoxicillin sale buy amoxil online cheap

 105. Your attention to detail is remarkable, like a detective at a crime scene, but for words.

 106. propecia 5mg ca diflucan uk buy generic diflucan

 107. proscar 1mg price finpecia price diflucan 200mg brand

 108. baycip medication – buy bactrim 480mg online cheap buy augmentin 375mg for sale

 109. cipro 500mg over the counter – septra for sale buy augmentin 375mg

 110. Your blog is a go-to resource for me. Thanks for all the hard work!

 111. buy generic baycip over the counter – buy cephalexin 250mg online amoxiclav pills

 112. Your blog is a go-to resource for me. Thanks for all the hard work!

 113. This is a brilliant piece of writing. You’ve nailed it perfectly!

 114. Thank you for adding value to the conversation with your insights.

 115. cheap ciplox 500mg – buy cheap amoxicillin
  purchase erythromycin online cheap

 116. This post is a testament to your expertise and hard work. Thank you!

 117. I appreciate the unique viewpoints you bring to your writing. Very insightful!

 118. order ciprofloxacin 500mg pills – erythromycin 250mg usa order erythromycin 250mg sale

 119. flagyl for sale – metronidazole 200mg cheap buy zithromax 500mg generic

 120. stromectol 3mg online – buy suprax 100mg pills order sumycin online

 121. buy ivermectin 6mg online – order axetil online buy tetracycline pill

 122. cheap valtrex – buy generic starlix buy acyclovir 400mg online cheap

 123. stromectol online pharmacy – buy tetracycline 500mg sale order tetracycline 250mg pill

 124. buy acillin no prescription buy amoxicillin without a prescription buy generic amoxil online

 125. metronidazole ca – cleocin buy online zithromax for sale online

 126. metronidazole 400mg pill – how to buy zithromax zithromax 250mg uk

 127. order furosemide pills – buy capoten where can i buy capoten

 128. glucophage without prescription – order bactrim pill lincocin 500 mg uk

 129. glycomet pills – cefadroxil online buy order lincocin 500 mg pills

 130. clozapine 50mg without prescription – buy ramipril pills for sale buy pepcid 20mg generic

 131. order clozaril 50mg without prescription – accupril price oral pepcid

 132. This is a brilliant piece of writing. You’ve nailed it perfectly!

 133. buy quetiapine 50mg – quetiapine 100mg over the counter cheap eskalith tablets

 134. order anafranil 50mg generic – amoxapine 50mg canada sinequan 75mg canada

 135. quetiapine 50mg sale – seroquel online order purchase eskalith online cheap

 136. buy cheap generic clomipramine – order paroxetine pill buy doxepin 75mg generic

 137. order atarax 25mg generic – buy buspar pill endep brand

 138. order hydroxyzine pill – endep 10mg pill order amitriptyline 10mg generic

 139. order augmentin 1000mg online – cheap clavulanate cipro 1000mg over the counter

 140. augmentin ca – amoxiclav online ciprofloxacin sale

 141. how to buy amoxil – cheap amoxicillin order cipro 500mg generic

 142. I’m so grateful for the information you’ve shared. It’s been incredibly enlightening!

 143. purchase amoxil without prescription – cephalexin 125mg brand cost baycip

 144. I’m in awe of the way you handle topics with both grace and authority.

 145. Thank you for consistently producing such high-quality content.

 146. generic azithromycin – buy ciprofloxacin 500 mg buy ciprofloxacin cheap

 147. buy cleocin – cefixime cost chloramphenicol online order

 148. order zithromax 250mg online – tetracycline 500mg oral ciplox 500 mg brand

 149. Your post resonated with me on many levels. Thank you for writing it!

 150. clindamycin usa – cheap generic chloromycetin buy chloramphenicol generic

 151. This post is packed with useful insights. Thanks for sharing your knowledge!

 152. This piece was beautifully written and incredibly informative. Thank you for sharing!

 153. buy stromectol 2mg – levofloxacin usa order cefaclor generic

 154. stromectol generico – order levaquin 250mg pill cefaclor 250mg price

 155. The words carry the weight of knowledge, yet they float like feathers, touching minds with gentle precision.

 156. albuterol uk – ventolin 2mg cheap order theo-24 Cr online

 157. The words are like seeds, planting ideas that blossom into understanding and appreciation.

 158. order albuterol inhalator sale – order albuterol 4mg inhaler order theophylline for sale

 159. Articulated points with finesse, like a lawyer, but without the billable hours.

 160. medrol online pharmacy – purchase singulair online buy astelin sale

 161. desloratadine over the counter – purchase albuterol online albuterol inhalator price

 162. generic methylprednisolone online – order fml-forte without prescription buy astelin online cheap

 163. order generic clarinex 5mg – order triamcinolone ventolin inhalator uk

 164. buy glycomet 1000mg online – sitagliptin 100 mg brand purchase acarbose generic

 165. micronase over the counter – buy glipizide without a prescription dapagliflozin 10mg for sale

 166. buy micronase pills – glipizide 10mg tablet dapagliflozin tablet

 167. This post was a breath of fresh air. Thank you for your unique insights!

 168. buy prandin 2mg sale – repaglinide drug jardiance price

 169. order glycomet without prescription – precose 25mg tablet acarbose online buy

 170. Your post has been incredibly helpful. Thank you for the guidance!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *