Home / Cầu Nguyện / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật XVII TN năm A

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật XVII TN năm A

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

” Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó ! “

BÀI TIN MỪNG : Mt 13, 44 – 52

I / Ý CHÍNH :

    Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng ba dụ ngôn : Kho tàng, ngọc quý và lưới biển để tiếp tục trình bày khía cạnh khác nhau của Nước Trời .

II / SUY NIỆM :

    1 / Dụ ngôn kho tàng :

       Dụ ngôn này nói về giá trị của Nước Trời, Nước Trời vô giá, khiến người ta bằng lòng hy tất cả để đoạt cho được Nước đó .

       1 / ” Nước Trời giống như kho tàng chôn dấu trong ruộng” :

           – Nước Trời giống như :

               Không phải Nước Trời được so sánh với một kho tàng, nhưng có ý nêu lên rằng điều xảy ra khi người tìm thấy kho tàng được so sánh với điều xảy ra khi một người khám phá được Nước Trời .

           – Kho tàng chôn dấu trong ruộng :

               Dân Do thái thường bị các nước lớn đe doạ như Ai Cập, Assyrie … nên dân chúng thường đem của ra ruộng chôn dấu, sau này đôi khi người bỗng đào thấy một kho tàng được chôn dấu từ xưa . Dân tộc Việt Nam trước đây, trong thời chiến tranh loạn lạc, cũng thường chôn của dưới đất như vậy .

           – Người kia tìm được :

               Ơ đây muốn diễn tả tính cách tình cờ của việc tìm thấy kho tàng . Cũng vậy, Nước Trời một khi chưa biết thì chưa quý, nhưng một khi tìm thấy rồi, tức là biết được rồi thì quý giá vô cùng .

           – Vội chôn vùi xuống :

               Theo luật Lamã và Do thái thời bấy giờ, cho phép người gặp của như thế được quyền chiếm hữu, miễn là kho tàng ấy được chôn trong đất tư của mình . Vi ở đây không phải là đất tư nên người này vội vã vùi xuống để dấu người khác, và đồng thời tìm cách mua thửa ruộng ấy làm đất tư của mình để có lý do chiếm kho tàng ấy .

    2 / Vui mừng trở về :

       Chính việc tìm thấy kho tàng đã phát sinh ra niềm vui mừng và niềm vui này sẵn sàng thúc đẩy người hy sinh mọi sự . Cũng vậy, Nước Trời trong con người Đức Giêsu  Kitô là một kho tàng một khi khám phá ra, người ta sẵn sàng bỏ rơi mọi sự khác . Sự từ bỏ theo tinh thần Tin Mừng, không phải là phương thế để đạt đến Nước Trời nhưng là do hiệu quả của việc khám phá ra nước đó . Chính niềm vui mừng đã thúc đẩy người ta từ bỏ mọi sự .

       – ” Anh bán tất cả những gì anh có …” :

           Kho tàng quý giá tất cả không để lại lại tí gì . Cũng vậy, giá trị Nước Trời rất quý giá và sự đòi hỏi của nước ấy cũng rất quyết liệt ( Xem việc Chúa gọi cvhàng thanh niên giàu có, Mt 19, 1 ; 16 – 22 ) . Chính đay mà điểm Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh trong dụ ngôn Nước Trời là một kho tàng đòi ta phải bỏ tất cả những gì mình có, kể cả bản thân để chiếm cho được .

       Qua dụ ngôn này cho ta nhận thức rằng trước sự mời gọi của Nước Trời với sự cao quý của nước ấy, việc đáp trả của ta phải trọn vẹn, dấn thân hoàn tòan và trưng dụng tất cả những gì ta có, không được ngần ngại trước sự hy sinh nào, dẫu là chặt tay, cưa chân, móc mắt ( Mt 18, 8 – 9 ) , cũng không phải là trả giá quá đắt cái đặc ân tham dự Nước Trời . Tuynhiên trọng tâm không năm trên các hy sinh phải chấp nhận cho bằng trên tính cách hoàn toàn trọn vẹn dấn thân vì Nước Trời .

II / Dụ ngôn viên ngọc quý :

    Dụ ngôn này cũng có mục đích như dụ ngôn kho tàng trên đây, nhưng khác chi tiết này là không phải do tình cờ mà là đi tìm một cách công phu . Ta có thể so sáng được rằng :

    – Người kia tìm được kho tàng, tượng trưng cho người lương trở lại . Đây là do ơn Chúa nhưng không .

    – Người lái buôn tìm được viên ngọc quý tượng trưng cho người Kitô hữu . Người này công phu học hỏi tìm hiểu giáo lý của Chúa và đào sâu đức tin . Một khi đã tìm thấy thánh ý Chúa, người ấy sẵn sàng bỏ mọi sự để theo đuổi, cũng như các tông đồ, các người theo ơn Chúa gọi như Tân ước  sĩ nam nữ, họ đã bỏ mọi sự để dấn thân theo Chúa và cho Chúa .

    3 / ” Nước Trời cũng giống như người buôn nọ …” :

    – Nước Trời không có ý so sánh với người lái buôn, nhưng giống như công việc của người lái buôn đi tìm viên ngọc quý .

    – Đi tìm ngọc quý : trong cổ thời, ngọc trai là một phẩm vật người ta rẩ ưa thích chúng được các thợ lặn mò dưới đáy biển đỏ, vịnh Ba tư hay Ấn độ dương và sau đó được kết thành từng tràng chuỗi .

    Kiểu nói ” Đi tìm” ở đây diễn tả người lái buôn vì biết được viên ngọc quý giá như vậy, nên anh đã bỏ công sức bỏ mọi sự để chiếm lấy cho mình . Cũng vậy, người Kitô hữu nhận biết phần rỗi là quý gía, nên luôn luôn lỗ lực, cố gắng hy sinh mọi sự để đạt đến phần rỗi .

    4 / ” Tìm được viên ngọc quý, anh về bán …” :

       Ơ đây cũng cùng một ý nghĩa như dụ ngôn kho tàng trên kia . Viên ngọc quý giá đến nỗi người ta phải bán tất cả để mua lấy . Nước Trời quý giá đến nỗi đòi hỏi những ai muốn được Nước Trời thì phải sẵn sàng từ bỏ hy sinh mọi sự .

III / Dụ ngôn lưới biển :

Dụ ngôn này cũng giống như Dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13,24-28) nói lên sự sống chung giữa người xấu và người tốt cho tới ngày tận thế mới phân định. Nhưng khác ở chỗ Dụ ngôn lưới biển không nói đến sự chịu đựng của người lành khi phải sống chung với kẻ dữ mà chỉ nói đến sự lựa chọn trong ngày phán xét giữa người lành và kẻ dữ, để thúc đẩy người ta sống tốt lành trong hiện tại.

5/ “Nước Trời giống như lưới thả dưới biển”.

Ơ đây Nước Trời không đồng loã với cái lưới hay cá bắt được, nhưng với toàn thể công việc được mô tả :

Thả lưới dưới biển :

+Lưới ở đây hiểu là Giáo Hội.

+ Biển là trần gian.

+Ngư phủ thả lưới là Thiên Chúa. Chính Chúa đã thiết lập Giáo Hội để cứu rỗi các linh hồn.

Bắt được mọi thứ cá : mọi thứ cá ở đây được hiểu là cả cá tốt lẫn cá xấu, có ý diễn tả trong Giáo Hội có kẻ lành người dữ sống chung với nhau.

6/ “Lưới đầy người ta kéo lên bãi..”..

ở đây có ý nói đến ngày phán xét chung phân định kẻ lành người dữ, cũng cùng ý nghĩa như Dụ ngôn cỏ lùng trong mùa gặt vậy.

Cá tốt : tức là loại cá được phép ăn, ám chỉ những người lành được thưởng.

Cá xấu : có lẽ là thứ cá bị luật cấm không được ăn “phàm vật nào không vây, không vẩy, cá ngươi sẽ không ăn. Nó sẽ là đồ dơ đối với các ngươi” (Đnl 14,9-10 hoặc Lv 11, 9-12). Ơ đây có ý ám chỉ kẻ dữ bị loại bỏ.

7/ “Trong ngày tận thế cũng như vậy…”.

Đây là lời giải thích về ý nghĩa của Dụ ngôn lưới biển. Việc Nước Trời đến cách sung mãn, tức là vào ngày tận thế, thì không còn cảnh vàng thau lẫn lộn như trên nữa, và đòi hỏi phải triệt để loại bỏ mọi kẻ dữ ra khỏi Nước Trời.

Trong Dụ ngôn cỏ lùng diễn tả việc lựa chọn có nói tới khía cạnh tích cực của kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha họ, thì ở đây Dụ ngôn lưới biển lại nhấn mạnh đến khía cạnh tiêu cực của việc lựa chọn : ném kẻ dữ vào lửa. chắc chắn Matthêô viết như vậy là có ý cảnh giác các kitô hữu về đời sống của họ. Hãy luôn luôn tỉnh thức chứ đừng sống buông thả.

8/ “Các người có hiểu điều đó không ?..”.

qua câu hỏi này của Chúa Giêsu có ý nhấn mạnh đến việc hiểu biết những điều Người đã nói với dân  chúng bằng Dụ ngôn. Đó là việc biết chăm chú lắng nghe lời giảng và quyết tâm vâng theo.

9/ “Họ thưa rằng có …”

chữ “họ” ở đây chỉ trổng, nên được hiểu là dân chúng khi Chúa Giêsu hỏi có hiểu không, mà dân chúng thưa là có , thì chứng tỏ dân chúng đã theo kịp các môn đệ của Người. ở đây Matthêô muốn ngầm nhắn nhủ rằng mọi độc giả Tin Mừng, mọi kitô hữu phải có trách nhiệm trả lời như vậy. Chính câu trả lời đó, là dấu chỉ đưa ra từ thân phận dân chúng bình thường lên vai trò làm môn đệ của Chúa Giêsu.

10/ “Những thầy thông giáo am tường về Nước Trời…”

các thầy thông giáo là những người hiểu biết về Cựu Ước hay khi Chúa Giêsu giảng, họ lại càng ham hiểu về Nước Trời. Vì thế họ có thể nắm vững và sử dụng hai nguồn mạc khải tức là Cựu Ước và Tân Ước là giáo huấn của Chúa Giêsu.

Ơ đây khi nói đến thông giáo Chúa Giêsu có thể ám chỉ đến bất cứ thính giả nào biết lắng nghe và hiểu biết giáo lý của Chúa Giêsu, họ sẽ biết lợi dụng cái mới và cái cũ, tức là biết nhờ Cựu Ước mà hiểu lời Chúa Giêsu giảng, đồng thời cũng biết nhờ lời Chúa giảng mà hiểu được hướng đi của Cựu Ước.

IV.Ap Dụng :

A/ áp dụng theo Tin Mừng :

Qua bài Tin Mừng hôm nay Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta về chân lý Nước Trời, tức là phần rỗi của ta, thứ quý giá nhất vô cùng, đòi hỏi ta phải hy sinh tất cả để đạt tới phần rỗi đời đời và đồng thời cũng đòi ta phải thực hiện phần rỗi ngay từ trong hiện tại chứ đừng trì trê đến ngày phán xét.

B/ Ap dụng thực hành :

1/ Ap dụng theo Dụ ngôn kho tàng.

a)Nước Trời đòi hỏi ta phải hy sinh tất cả một khi ta đã khám phá ra, cũng vậy phần rỗi của ta là cao quý đòi hỏi ta phải hy sinh tất cả miễn sao đến phần rỗi.

b)Một khi ta nhận thức được vẻ cao quý của Nước Trời và phần rỗi của ta, ta sẽ vui mừng phụng sự Nước Trời và chăm lo phần rỗi của ta.

c)Chúng ta chọn Chúa làm gia nghiệp như một kho tàng quý giá bằng đời sống hiến dâng, chúng ta hãy vui mừng và phấn khởi để dấn thân hoàn toàn cho đời sống hiến dâng ấy.

2/Ap dụng theo Dụ ngôn viên ngọc.

a)Chúng ta như người lái buôn đã biết rõ Nước Trời là vô giá, vì thế chúng ta phải biết bắt chưới người lái buôn biết nỗ lực cố gắng đi tìm viên ngọc bằng sự đào sâu đức tin, tìm hiểu giáo huấn của Chúa và suy niệm Kinh Thánh, để nhờ chúng ta biết hoàn toàn dấn thân cho Chúa .

b)Chúng ta bắt chước người lái buôn tìm sự lời lãi là Nước Trời, tức là phần rỗi của ta, bằng cách từ bỏ những gì thuộc về thế gian đang ngăn cản phần rỗi của ta.

c)người lái buôn đã về bán mọi của cải để mua viên ngọc quý. Chúng ta hãy sử dụng mọi ân huệ Chúa ban về vật chất lẫn tinh thần để mua sắm Nước Trời là sự sống đời đời.

3/ Ap dụng Dụ ngôn lưới biển :

  1. Chúng ta đã được Chúa cho gia nhập vào Giáo Hội qua Bí Tích Rửa Tội như là cá ở trong lưới. Chúng ta hãy ý thức sự chung sống giữa người lanh và kẻ dữ để thánh hoá lẫn nhau.

b)Sự đe doạ ở nơi khó lóc nghiến răng  tuy chỉ nêu lên khía cạnh tiêu cực, nhưng hợp với tâm lý chung của con người, vì nhiều khi những tai nạn bệnh tật, khổ đau, thất bại…giúp ta sống khiêm tốn hiệu nghiệm hơn là những lời khuyên.

Bài mới

Đề Tài Học Tập Tháng 09 và 10-2021: CHÂN DUNG THÁNH HIẾN

CHÂN DUNG THÁNH HIẾN Khi một hữu thể hiện diện vào cuộc đời này, chắc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *