Home / Đấng Sáng Lập / Trước tác / Lời dạy của Đức Cha Tổ Phụ về Kỷ Luật

Lời dạy của Đức Cha Tổ Phụ về Kỷ Luật

NHỮNG LỜI DẠY CỦA ĐỨC CHA TỔ PHỤ VỀ KỶ LUẬT

( Trích Gia Sản Dòng 1 – Dòng Mân Côi Chí Hoà)

1. Chúa chọn ta vào Dòng và ở đó ta lo giữ luật phép cho trọn mà nên thánh thiện một ngày một hơn.

2. Sự trọn lành không phải ở tại nhà cửa nguy nga, y phục tử tế, cũng chẳng phải ở tại luật phép khôn khéo, nhiệm nhặt, một tại sự giữ luật phép cho trọn vẹn mà chớ.

3. 

Đừng rằng có tội hay chăng

Đừng phân nặng nhẹ, đừng rằng dạy khuyên

Đến giờ kíp phải vâng liền

Chớ ưng theo cách, chớ nguyền theo nơi

Giữ luật cũng như vâng lời

     Trong thời mến phục, ngoài thời an vui.

4. 

Hãy làm mọi việc thường ngày,

 hẳn hoi sốt sắng, chớ hay nản lòng.

5. Đức Mẹ gọi, thánh Giuse truyền, Chúa vâng liền, không chần chừ giây phút. Tôi cũng bắt chước Người như vậy.

6. Ai vâng giữ lề luật là vâng theo ý Chúa.

7.

Nhà dòng không thích sự vẻ vang,

     chỉ đòi có lớp lang thứ tự.

8. Chốn nhà dòng phải thinh lặng bề ngoài cho dễ cầm trí bề trong.

9. Khi nghe chuông đi làm việc, ai có việc nào đi làm việc ấy, mà cứ ắng lặng làm thinh.

10. Bề trong đừng tí nào xích mích, bề ngoài tươi cười vui vẻ, ấy luật chung Chúa buộc ở đâu cũng thế, huống nữa ở trong dòng.

11. Chị em sẽ được vững bền, hay sẽ ra bất trung với ơn kêu gọi, tùy chị em có hãm mình hay không.

Bài mới

TÂM THƯ THÁNG 08-2021 : DẤU CHỈ TỒN TẠI HAY KẾT THÚC CỦA MỘT DÒNG TU

Kính thưa toàn thể chị em quý mến, Chúng ta bước vào tháng cuối cùng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *