Home / Bài Viết / Đời sống Cộng Đoàn / ĐSCĐ: Chiều kích Ba Ngôi trong đời sống cộng đoàn

ĐSCĐ: Chiều kích Ba Ngôi trong đời sống cộng đoàn

CHIỀU KÍCH BA NGÔI

TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Lm Phêrô Nguyễn Văn Võ

Đời sống thánh hiến là đời sống mang đậm màu sắc của mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Bởi vì, nếu Ba Ngôi là một cộng đoàn thì đời sống thánh hiến tự bản chất cũng là một cộng đoàn, một cộng đoàn dựa trên nền tảng của đức tin, nghĩa là dựa trên sự hiện diện của Thiên Chúa.

Thần học về Chúa Ba Ngôi có khuynh hướng trở lại chi phối tất cả các suy tư thần học, đời sống tu đức, đời sống đạo đức Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một mầu nhiệm khó hiểu, nhưng là một mầu nhiệm hết sức sinh động. Chúa Giêsu nói về vai trò của Chúa Thánh Thần trong tương quan với Ba Ngôi : Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý đến, Ngài nghe, Ngài nói lại và Ngài loan báo.

Nghe là một yếu tố để diễn tả một tương quan. Khi chúng ta biết lắng nghe là chúng ta đi vào trong tương quan đối với người khác. Nghe với giác quan mà thôi thì chưa phải là nghe. Chúng ta phải nghe bằng cả tấm lòng mới có thể hiểu cả trên bình diện tri thức, cả trên bình diện con tim. Khước từ sự lắng nghe là khước từ các mối tương quan. Mầu Nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa là mầu nhiệm của sự lắng nghe. Lắng nghe ở trong ý định cứu độ, lắng nghe ở trong tất cả mọi hành động, lắng nghe ở trong tất cả mọi ý nhiệm của Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đã nói rằng : Ngài có nói gì cũng là điều mà Chúa Cha nói. Điều đó giả thiết Ngài phải lắng nghe Chúa Cha nói, Ngài phải hiểu điều Chúa Cha nói, Ngài đã loan truyền điều mà Chúa Cha muốn nói cho tất cả mọi người. Đó là tương quan nội tại của đời sống Ba Ngôi. Chúa Giêsu nói về Chúa Thánh Thần : Những điều Chúa Thánh Thần nghe thì Chúa Thánh Thần loan báo lại cho các con. Không phải chỉ cho các môn đệ mà thôi, mà cho mọi tâm hồn mọi kitô hữu qua mọi thời đại.

 Sự loan báo, sự thông truyền là một khả năng, một phương thế để diễn tả mối tương quan. Trong cuộc sống, người ta có khuynh hướng muốn biểu lộ, trình bày đời sống của mình cho mọi người, cho nên loan báo, thông truyền là một sự vận hành của sự sống. Sự thông truyền của Ba Ngôi là sự thông truyền của sự sống. Lời mà Chúa Thánh Thần nghe và loan báo là lời sự sống, Lời về Chúa Cha, Lời về Thiên Chúa. Ngài thông truyền sự sống đó cho tất cả các môn đệ, Ngài loan báo cho các môn đệ biết con đường dẫn tới sự sống. Ngài tỏ lộ mầu nhiệm sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa cho tất cả mọi người.

Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa là một mầu nhiệm nội tại hiểu theo nghĩa : Giữa lòng Ba Ngôi có một tương quan chặt chẽ, một tương quan dựa trên sự lắng nghe, sự hiểu biết, sự kết hiệp, sự thâm giao trong sự sống. Không có gì là bí ẩn, không có gì trong hành động của mỗi Ngôi Vị mà không có sự tham dự của các Ngôi Vị khác. Điều mà Chúa Cha muốn nói, Đức Giêsu nói và Chúa Thánh Thần cũng nói. Không có gì riêng lẻ của bất kỳ một Ngôi Vị nào. Đó là chiều kích Ba Ngôi ở trong đời sống.

Về vấn đề này, Tin Mừng ngày hôm nay nói một chữ thôi mà có lẽ chúng ta phải suy nghĩ cả đời. Chúa Thánh Thần nhận từ Chúa Giêsu, mà điều Chúa Giêsu có thì lại ở nơi Chúa Cha. Chẳng có gì là của riêng ai cả. Tất cả những gì ở trong mầu nhiệm của Thiên Chúa đều là của chung hết. Chúa Thánh Thần không lấy gì là của riêng mình, không giữ riêng cho mình cái gì cả. Chúa Con cũng thế, và Chúa Cha cũng vậy. Tất cả những gì Chúa Cha có là của Chúa Con. Mà tất cả những gì của Chúa Con thì Chúa Thánh Thần tha hồ mà sử dụng, tha hồ mà lấy. Một cộng đoàn hiệp thông ở trong một sự sống, một vận hành thông chia với nhau. Đó là mầu nhiệm Ba Ngôi mà trang Tin Mừng trình bày cho chúng ta.

Đời sống thánh hiến là đời sống mang đậm màu sắc của mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Bởi vì, nếu Ba Ngôi là một cộng đoàn thì đời sống thánh hiến tự bản chất cũng là một cộng đoàn, một cộng đoàn dựa trên nền tảng của đức tin, nghĩa là dựa trên sự hiện diện của Thiên Chúa.

Đời sống của Ba Ngôi Thiên Chúa có một vận hành tương tác giữa các Ngôi Vị : Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thì đời sống cộng đoàn cũng không thể sống một cách cá biệt. Không một hoạt động, một ý nghĩ nào trong mầu nhiệm Ba Ngôi lại là một vận hành riêng rẽ. Cho nên, khởi đi từ tính cộng đoàn mang chiều kích tương tác như thế, mà chúng ta được mời gọi để sống mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa trong chính đời sống cộng đoàn, trong những sinh hoạt thường ngày. Mỗi hành động của chúng ta là hành động vì nhau và cho nhau. Mỗi lời nói của chúng ta đều nằm trong tương quan, trong tinh thần trách nhiệm đối với những người khác. Mỗi việc làm của chúng ta đều mang chiều kích cộng đoàn. Khi bước vào trong đời sống thánh hiến, con người của chúng ta sống với cộng đoàn, sống vì cộng đoàn và sống cho cộng đoàn. Do đó tất cả mọi lời nói, mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi tư tưởng của chúng ta đều mang chiều kích cộng đoàn. Chúng ta sống với nhau, vì nhau và cho nhau không phải chỉ là những hành động nhân bản, nhưng còn bởi hành vi đức tin.

Một trong những yếu tố chúng ta lật lại trong trang Tin mừng hôm nay, đó là sự lắng nghe. Không có lắng nghe, chúng ta không thể xây dựng đời sống cộng đoàn. Đời sống cộng đoàn có nguy cơ tan rã khi người ta không còn biết lắng nghe nhau. Không muốn lắng nghe, thì mối tương quan giữa cá nhân này với cá nhân kia trở nên khó khăn, bất khả thực hiện và đời sống cộng đồng như một giao ước cũng sẽ bị thương tổn. Như vậy, lắng nghe chính là yếu tố không thể thiếu để đi vào sự hiệp thông.

Sự lắng nghe bao hàm sự hiểu biết. Sự hiểu biết không chỉ trên bình diện tri thức nhưng còn là sự hiểu biết của tấm lòng. Sự hiểu biết trong Kinh Thánh diễn tả một tương giao ân tình. Chỉ trong tương giao ân tình đó, người ta mới hiểu nhau thật. Nghe, hiểu chưa đủ, mà phải thực hành. Ngôn ngữ nghe ở trong Kinh Thánh bao hàm hiểu biết và sự thực hành. Đó là sự vận hành của lắng nghe và cũng là một yếu tố để xây dựng đời sống cộng đoàn.

Yếu tố thứ hai liên hệ tới cộng đồng đó là thông truyền, loan báo. Chữ “loan báo” hiểu từ tận căn là loan báo chính mình, là thông truyền chính sự sống của mình. Chúa Giêsu lãnh nhận sự sống từ nơi Chúa Cha và loan báo, thông truyền cho các môn đệ. Đời sống cộng đồng Ba Ngôi là một sự thông truyền, thông chia sự sống mà mình đã lãnh nhận. Lãnh nhận không phải là để giữ lấy, mà để thông chia, để loan truyền. Sống chiều kích Ba Ngôi trong đời sống cộng đoàn là sống trong tương quan của sự thông chia, thông truyền, loan báo. Niềm vui không phải của riêng tôi, nhưng là niềm vui được thông truyền cho người khác; nỗi buồn không phải của riêng tôi, nhưng được thông chia, chia sẻ bởi người khác. Tất cả những gì làm nên sự sống của tôi, tôi đã nhận được từ nơi Chúa, từ nơi cộng đoàn và chính tôi cũng chia sẻ cách này cách khác cho cộng đoàn. Một đời sống dựa trên cơ sở của sự thông truyền như thế sẽ trở thành một sự sống đa dạng, phong phú và viên mãn. Sự sống đó được khơi nguồn từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Điểm cuối cùng chúng ta suy nghĩ từ mầu nhiệm Ba Ngôi đó là cái CÓ trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Điều Chúa Cha có thì đó lại là điều của Chúa Con. Và điều mà Chúa Con có thì Chúa Thánh Thần lấy để mà thông ban. Trong đời sống cộng đoàn, dựa trên hình ảnh của Ba Ngôi Thiên Chúa, không có cái gì là của riêng mình cả. Điều mình có luôn luôn là hướng tới để phục vụ cho đời sống cộng đoàn. Đời sống cộng đoàn rất thánh thiêng, bởi vì được mô phỏng và khơi nguồn từ mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi là một dịp để chúng ta ôn lại chiều kích Ba Ngôi trong cộng đoàn đời sống thánh hiến. Từ trong cộng đoàn này, trong việc cố gắng nỗ lực sống theo sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa mà mầu nhiệm Ba Ngôi trở nên dễ hiểu, dễ nói bằng chính ngôn ngữ đời sống của mình.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta thực sự trở nên những hình ảnh tốt đẹp, sống động của mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa trong chính đời sống hằng ngày, trong cộng đoàn những con người được thánh hiến.

Một cách hay nhất để thành công trong đời

  là khởi sự làm những gì mình thường khuyên kẻ khác.

Abraham Lincoln

Bài mới

Đề Tài Học Tập Tháng 09 và 10-2021: CHÂN DUNG THÁNH HIẾN

CHÂN DUNG THÁNH HIẾN Khi một hữu thể hiện diện vào cuộc đời này, chắc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *