Home / Bài Viết / Tu Đức / Tu đức: Sự hoàn thiện Kitô hữu

Tu đức: Sự hoàn thiện Kitô hữu

 

Sách GLHTCG 2012-2015; 2028-2030

I. NGHĨA SỰ HOÀN THIỆN KITÔ HỮU:

Một kitô hữu hoàn thiện khi người ấy kính mến Chúa hết lòng, trên hết mọi người, mọi vật và thể hiện lòng kính mến ấy bằng việc thương yêu cận nhân như chính mình.

Tất cả thầy dạy tu đức đều đồng thanh cả quyết rằng sự hoàn thiện cốt lại lòng kính mến Chúa không thể tách rời được.

Chính Chúa Cứu Thế cũng gọi kính mến Chúa là giới rán cao cả nhất và đặt lồng yêu thương cận nhân vào cùng mức độ ấy: “Ngươi phải yêu mến Chúa , Thiên Chúa ngươi . hết lòg ngươi, hết linh hồn ngươi và hết trí khôn ngươi! Đó là giới răn lớn , giới răn đệ nhất. Thứ đến cũng giống như điều ấy: “Ngươi phải mến đồng loại như chính mình ngươi” (Mt. 22.37-39)

 • Khi nào chúng ta có lòng kính mến Chúa đích thực?
 • Khi chúng ta ở trong tình trạng ơn Thánh.
 • Khi chúng ta kính mến Chúa không những bằng trái tim mà còn bằng hành động và hy sinh.
 • Khi chúng ta kiên trì năng giục lòng kính mến Chúa.
 • Khi chúng ta thực hành mọi nhân đức Kilô Giáo, nhất là đức bác ái huynh đệ.
 • Khi chúng ta thường xuyên tránh tội mọn chủ ý.

Lòng kính mến Chúa cốt tại ý chí hơn là cảm thấy mình được lòng sốt sắng. Lòng kính mến Chúa có thể thay đổi cường độ. Nó mạnh nhất khi vì lòng kính mến Chúa và theo cách thức được công nhận là hoàn hảo nhất, chúng ta làm mọi việc, chịu đựng mọi sự. Mẫu gương cao cả nhất về sự hoàn thiện là mẫu gương của Thiên Chúa làm người, Chúa Giêsu Kitô

Sự hoàn thiện KiLô hữu không phái ở tại:

 • Đọc nhiều kinh,
 • Hãm mình phạt xác cho nhiều,
 • Cảm thấy được ơn an ủi thiêng liêng.

Những điều này chỉ là những phương thế để đạt tới sự hoàn thiện hay những hiệu quả của sự hoàn thiện chứ không phải cốt tính của sự hoàn thiện.

Việc đọc hạnh (tiểu sử) các thánh sẽ giúp ích cho chúng ta đề phòng những ảo tưởng chúng ta có thể có về vấn đề nầy.

Gắn hó một cách mù quáng với kinh nguyện và những việc hãm mình theo sở thích, bất kể đến những đòi buộc của đức vâng phục, đức ái và những nhân đức khác là tâm thức rất nguy hiểm.

II. CẤP BẬC HOÀN THIỆN KITÔ HỮU

Trong tiến trình toàn thiện Kitô hữu, người ta phân ra:

 1. Đường thanh tẩy
 2. Đường tiến đức
 3. Đường nhiệm hiệp

Những đường nay không nhất thiết kế tiếp nhau đôi khi trùng nhau hay đan kết với nhau. Mỗi cấp bậc của đời sống thiêng liêng đều đùi hỏi chú na ta suỵ niệm về Iihữna chân lý vĩnh cữu, những nhân đức của Chúa Cứu Thế. những niềm vui Thiên Đàng, để khơi lên những tâm tinh kính sơ, cậy trông và yêu mến.

Đường thanh tẩy: Người ở trên chặng đường này cố gắng nỗ lực:

 • Thanh tẩy linh hồn mình “khỏi lội lỗi và lòng quyến luyến sự đời này.
 • Hãm dẹp những đam mê vô trật tự. Chủ yếu họ chiến đấu tiêu diệt tội trọng và chiến đấu tiêu diệt tội nặng vì sợ Chúa phạt.

Đường tiến đức ; người ở trên chặng đường này:

 • Đã chế ngự được các đam mê và làm cho những khuynh hướng phạm tội nơi mình suy yếu đi.
 • Nhiệt tâm lo thủ đắc những nhân đức siêu nhiên.

Đây là chặng đường của những người đang tiến tới. Họ tìm cách ngày càng giải thoái mình khỏi tội nhẹ. Lòng hân hoan tín thác vào Chúa là động lực chính thúc đẩy họ cố gắng . Nhờ ánh sáng Chúa soi dẫn, họ biết được tình trạng của mình và biết được những gì ích lợi cho phần rỗi đời đời cùa minh hơn là người ở chặng đường thanh tẩy.

Đường nhiệm hiệp: Người ở trên chặng đường này:

 • Đã hoàn toàn siêu thoát đối với trần gian.
 • Và do lòng kính mến Chúa, tận hiến cho Chúa.

Đây là chặng đường của những người toàn thiện. Họ tìm cách đề phòng khỏi những bất toàn.  Nơi họ lòng kính mến Chúa ngự trị tuyệt đỉnh.

Nguồn: Trích sách Tu Đức học – Đại chủng viện Huế

Bài mới

KHI ĐÃ CHỌN NGÀI

(Bài nguyện ngắm ngày 13-08-2022) Lạy Chúa, trong thinh lặng, con quỳ gối trước mặt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *