Home / Cầu Nguyện / Suy Niệm Lời Chúa / Suy niệm Lời Chúa: Lễ Thánh Tâm Chúa

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Thánh Tâm Chúa

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH TÂM CHÚA

” Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng “

BÀI TIN MỪNG : Mt 11, 25 – 30

I / Ý CHÍNH :

    Bài Tin Mừng hôm nay gồm mấy ý tưởng sau đây :

       + Chúa Giêsu nói mấy lời ta ơn Chúa Cha ( 11, 25 – 26 ) .

       + Chúa Giêsu tự mạc khải Người đồng bản tính với Chúa Cha ( 11, 27 ) .

       + Chúa Giêsu mời gọi người ta sống theo luật của Người, luật ban sự sống đời đời ( 11, 28 – 30 ) .

 

II / SUY NIỆM :

    1 / ” Lạy Cha là Chúa trời đất …” :

       + Lạy Cha : khi cầu nguyện, Chúa Giêsu thường xưng tụng Thiên Chúa là Cha, ” Chữ Cha” thường được dùng trong đời sống thân mật gia đình . Vì thế do lòng kính trọng, người Do thái không dám gọi Thiên Chúa là Cha . Cách xưng hô của Chúa Giêsu ở đây là một điều mới lạ đối với dân Do thái .

       Khi xưng hô như vậy, Chúa Giêsu muốn nêu nên sự thân mật giữa Người với Chúa Cha, như tâm tình đơn sơ, chân tình, không chút sợ hãi của người con đối với Cha mình chính Chúa Giêsu cũng chuyển thông tâm tình này cho các môn đệ và cho chúng ta khi Người dạy kinh lạy Cha chúng con ở trên trời tâm tình này biểu lộ sự thân mật và gần gũi giữa Thiên Chúa và loài người .

       + Chúa trời đất : đây là lời xưng hô có tính cách long trọng chứng tỏ điều Chúa sắp tuyên bố thật là điều quan trọng .

       + Con xưng tụng Cha : Chúa Giêsu xưng tụng Chúa Cha vì Người nhận ra rằng sự thất bại đối với người khôn ngoan, nhưng lại thành công đối với những kẻ bé mọn, là đieefu tương ứng với chính bản chất của công cuộc Người thực hiện để phục vụ nhân loại và cứu vớt những kẻ nghèo hèn, một hạng người bị giới quyền cao kinh bỏ .

       + Vì Cha đã dấu : kiểu nói ” Dấu” ở đây không mang ý nghĩa là Chúa Cha từ chối, không cho những người hiền triết tự mãn, cho mình đã biết, nên ” Những điều ấy” không mở ra cho họ biết được ngược lại những kẻ bé mọn vì có lòng đơn sơ khó nghèo và có lòng khao khát nên ” Những điều ấy” được bộc lộ ra cho họ biết, và đó là ý muốn của Chúa Cha . Ơ đây chúng ta liên tưởng đến trường hợp người mù từ bẩm sinh ( Ga 9, 39 ) ” Ta đến để thế gian đặt lại vấn đề cho kẻ mù trở nên sáng và người sáng trở nên kẻ mù” .

       + Những người hiền triết và khôn ngoan : ở đây có ý chỉ những người học thức, có chuyên môn và có thẩm quyền trong lãnh vực tôn giáo ( Is19, 14 . 1 Cr 1, 29 ) .

       + Những kẻ bé mọn : ở đây chỉ những người nghèo khó trong tinh thần Bát phúc ( Tv 19, 8 . 116, 6 ) chỉ đám thường dân và những người tội lỗi . Trái với những người Biệt phái chỉ tìm hiểu theo mặt chữ với tính cách vật chất và thuần lý .

       + Những điều ấy : ở đây có ý nói đến tổng quát toàn thể công trình mạc khải của Chúa Giêsu, tức là giáo huấn của Ngài .

    2 / ” Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta …” :

       Ơ đây Chúa Giêsu tự mạc khải Người đồng bản tính với Chúa Cha .

       + Không ai biết Con trừ ra Cha, và không ai biết Cha trừ ra Con : ” Biết ” ở đây không hiểu theo nghĩa tri thức thông thườnh nhưng là biết cách thâm sâu ( St 4, 1 . 17, 25 ) ” Biết ” ở đây đồng nghĩa với yêu mến gồm ý chí tình yêu và cảm giác, nghĩa là tất cả mọi hình thức của trí tuệ, con tim đều tham dự vào tri thức đó .

       Đây là một mạc khải về thiên tính của Chúa Giêsu Kitô, vì không một tạo vật nào có thể nào biết ( thaeo nghĩa thâm sâu ) được Thiên Chúa . Nếu có một người nào biết được Người thì người đó phải là Thiên Chúa . Ơ đây Chúa Giêsu biết Chúa Cha, nên Ngài đồng bản tính với Thiên Chúa Cha .

       + Và kẻ Con muốn mạc khải Chúa : ở đây muốn nói chúng ta biết về Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô mạc khải cho người mạc khải về Thiên Chúa bằng lời nói là các lời giảng thuyết, bằng hành động là các phép lạ và bằng chính con Người của Người .

    3 / ” Tất cả hãy đến với Ta …” :

       Ơ đây Chúa Giêsu mời gọi mọi người đến làm môn đệ Người, tức là sống theo Người .

       + Khó nhọc và gánh nặng : liên hệ với Mt 23, 4 thì khó nhọc và gánh nặng ở đây không nhằm chỉ những đau khổ vất vả và thử thách của đời sống bằng có ý chỉ gánh nặng của việc tuân giữ luật các có vụ hình thức do người Do thái tạo ra .

       + Ta sẽ bổ sức cho : ” Bổ sức” ở đây có ý nghĩa làm cho ta đạt tới cứu cánh của đời sống là sự sống đời đời . Vì thế, ” Bổ sức” vừa có tính cách giải thoát : ” Tội con đã được tha” vừa có tính cách ban sức mạnh : ” Đừng sợ, Ta đã thắng thế gian ” ( Mt 9, 27 ; Ga 14, 30 ; 16, 33 ) vì chỉ có Chúa Giêsu mơi nói và làm được như vậy .

    4 / ” Hãy mang lấy ách của Ta …” :

       + ” Ách” : người Do thái thường dùng để chỉ lề luật của Thiên Chúa ( Hc 6, 24 – 30 ) . ách không phải lúc nào cũng nặng nề vì huấn cách nói tới cả niềm vui của ách nữa ( Hc 51, 20 – 27 ) .

       + Ách của Ta : ở đây cho thấy Chúa Giêsu không miễn chuẩn cho ta khỏi hy sinh cố gắng khi tuân giữ luật của Người nhưng Người bảo ta giữ luật của Người theo tinh thần của Tám mối phúc để thay thế cách giữ luật vì luật và vì hình thức của người Do thái .

       + Vì Ta hiền lành và khiêm nhường : ở đây Matthêô dùng kiểu nói hiền lành như ở mối phúc thứ hai . Điều này chứng tỏ không những Chúa Giêsu dạy ta mà chính Người cũng là kiểu mẫu của sự hiền lành và khiêm nhường cho chúng ta nữa .

     5 / ” Ách của Ta thì êm ái …” :

       Ơ đây Người không có nghĩa Chúa Giêsu đòi hỏi ít hơn khi phải giữ luật của Người, nhưng Người đòi hởi theo cách khác . Quả vậy tình yêu là cho ách và gánh trở nên êm ái và nhẹ nhàng . Chính thánh Augustinô đã nói ” Nơi nào có tình yêu ở đó không có gian khổ” .

III / ÁP DỤNG :

    A / Áp dụng theo Tin Mừng :

       Giáo Hội đặt bài Tin Mừng này trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là để chúng ta suy tôn tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta qua việc Chúa Giêsu tự mạc khải Người là Thiên Chúa, và qua việc Người mời gọi chúng ta đến với Người bằng cách tin vào Ngài và sống theo tinh thần của Ngài để Ngài bổ sức cho .

    B / Áp dụng thực hành :

       * Nghe Lời Chúa nói :

           1 / ” Lời Cha là Chúa trời đất” : Chúa Giêsu xưng hô Thiên Chúa là Cha và người đã thông ban cho các môn đệ và chúng ta sống tâm tình Cha con này mỗi khi câu nguyện để được cảm nghiệm Thiên Chúa gần giũ chúng ta .

           2 / ” …mạc khải cho những kẻ bé mọn” : Chúa muốn chúng ta phải có tâm tình khó nghèo, đơn sơ, chân thành và khao khát để được Chúa mạc khải mỗi khi học hỏi, suy niệm và tiếp xúc với Lời Chúa, với giáo lý của Chúa .

           3 / ” Cha đã che dấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết ” : nếu chúng ta giữ tâm trạng tự mãn như những người tự cho mình là hiền triết và khôn ngoan thì không thể hiểu được giáo lý của Chúa .

           4 / ” Hãy mang lấy ách của Ta” : Chúa muốn chúng ta sống theo luật Chúa để được bình an trong tâm hồn và được nâng đỡ bổ sức trên đường về quê trời .

           5 / ” Ách Ta thì êm ái” : sống theo tinh thần Chúa không phải là vất vả, nhưng nhờ lòng mến Chúa thì sự vất vả ấy trở nên nhẹ nhàng và êm ái .

LỊCH SƯ LỄ THÁNH TÂM CHÚA

A / khi Chúa Giêsu chịu treo trên Thập giá, thánh Gioan đã nhấn mạnh đến vết thương ở cạnh sườn ( Ga 19, 43 ) đã thấy máu cùng nước chảy ra như muốn nói rằng : đó là dấu chỉ cao độ của tình thương .

B / Trước thế kỷ 12 Giáo Hội có thói quen tôn kính các vết thương của Chúa Giêsu, nhưng từ Thế kỷ 13, thì bắt đầu tôn kính trái tim Chúa coi như nơi tập trung của tình thương .

C / Thế kỷ 17 năm 1695, Margarita, nữ Tu thuộc dòng Đức Mẹ đi viếng ở Paray – le – Monial ( Pháp ) đã được Chúa hiện ra phán bảo ; ” Đây là trái tim đã yêu mến loài người quá sức” . Rồi Chúa truyền phải phổ biến lòng tôn sùng trái tim Chúa trên khắp thế giới , Giáo Hội dùng việc cổ động tôn sùng này như một phương tiện chống các lý thuyết sai lầm lan tràn vào thời đó của phái Calvinisme và Janse’nisne chủ trương Thiên Chúa khắc nghiệt, không có lòng thương mọi người . Vì thế Giáo Hội thấy càng phải đề cao lòng thương của Chúa .

Đ / Cuối thế kỷ 18 : Giáo Hội lập lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu .

E / Ngày nay, lễ kính thánh tâm được định vào ngày thứ sáu sau Chúa nhật thứ II lễ hiện xuống . Theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thì được kính trọng thể lễ thánh tâm vào Chúa nhật kế tiếp ngày thứ sáu vừa nói trên …

Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐỀN TẠ

    Mục đích việc kính thờ trái tim Chúa Giêsu là việc đền tạ . Đền tạ gồm hai phần :

    1 / Kính thay mến thay cho kẻ không kính mến .

    2 /Và dâng lên Chúa những lời ngợi khen ăn năn đau đớn thế cho những kẻ không ngợi khen mà còn xúc phạm đến Chúa nữa .    

Bài mới

Đề Tài Học Tập Tháng 09 và 10-2021: CHÂN DUNG THÁNH HIẾN

CHÂN DUNG THÁNH HIẾN Khi một hữu thể hiện diện vào cuộc đời này, chắc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *