Home / Đấng Sáng Lập / Trước tác / Những lời dạy của Đức Cha Tổ Phụ về Đời sống Thiêng liêng

Những lời dạy của Đức Cha Tổ Phụ về Đời sống Thiêng liêng

  • Việc thiêng liêng là việc làm trước tiên trong các việc phải làm từ sáng đến tối.
  • Việc nguyện ngắm là như bữa cơm sáng, phải ăn để lấy sức mà làm việc cả ngày.
  • Nguyện ngắm là khí giới của người nhà dòng, nhất là người nhà dòng trẻ tuổi.
  • Hãy giữ và làm cho tinh thần bề trong thêm lên mãi.
  • Ai biết sống thiêng liêng bề trong, ấy là kẻ biết lập nước Đức Chúa Trời ở giữa lòng mình.
  • Những người muốn đi đàng nhân đức, muốn nên thánh thiện thì vốn giữ sự sống bề trong mà sự ấy không ngăn trở gì các việc bề ngoài, chỉ làm cho các việc ấy càng nên hoàn hảo.

Lương tâm tinh sạch mọi đàng,

     Lòng càng thanh tịnh, trí càng tinh anh.

Việc làm thảy phải ngay lành,

     Tĩnh tâm khắc kỷ, ngôn hành hẳn hoi.

Tình thân với Chúa chẳng ngơi,

     Yêu mình cũng phải yêu người như ta.

  • Sự ngã lòng khi làm việc lành là cái tật riêng của những linh hồn yếu nhược và hèn nhát.
  • Không gì có tội và nguy hiểm cho bằng sự lạm dụng ơn Chúa.
  • Nhà dòng chẳng phải nơi chọn người nên thánh rồi, nhưng là nơi giúp người ta nên thánh.
  • Một người nhà dòng đạo đức giống như cây mà các tiên tri nói : “Cây ấy trồng bên bờ suối, cứ mùa mà sinh hoa kết trái”.

Thành tâm thờ Mẹ Chúa Trời

         Sống đà khỏi sợ, chết thờ hỷ hoan

 Lâm cơn khổ hãi gian nan

         Có Người bầu chữa ủi an dắt dìu

 Vậy khuyên con hãy mến yêu

         Cùng làm tôi Mẹ chớ liều bỏ lơ.

Bài mới

TÂM THƯ THÁNG 08-2021 : DẤU CHỈ TỒN TẠI HAY KẾT THÚC CỦA MỘT DÒNG TU

Kính thưa toàn thể chị em quý mến, Chúng ta bước vào tháng cuối cùng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *