Home / Cầu Nguyện / Suy Niệm Lời Chúa / Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Giêsu Lên Trời

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Giêsu Lên Trời

CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI

“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”.

BÀI TIN MỪNG : Mt 28,16-20

Ý CHÍNH :

Bài Tin Mừng của thánh sử Mattheu hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu hiện ra lần cuối cùng với 11 môn đệ để trao sứ mệnh cho các ông.

SUY NIỆM :

1/ “Khi ấy 11 môn đệ đi về Galilê”:

* 11 môn đệ : Lúc này Matthêô ghi rõ 11 môn đệ, vì đã mất Giuđa, kẻ phản nộp Chúa, còn trước đây ông vẫnc òn ghi 12 môn đệ (Mt 10,1 ; 2-5.11,1 ; 19,28 ; 10,17).

* Đi về Galilê : Việc Chúa Giêsu phục sinh hẹn gặp lại các môn đệ tại Galilê là nơi đã diễn ra các hoạt độngc hủ yếu của Chúa Giêsu ở trần gian, đã cho thấy có sự liên tục giữa Chúa Giêsu tại thế với Chúa Giêsu phục sinh. Chính câu 20 ở cuối bài đã gián tiếp xác định về sự liên tục này “giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con”. Vì thế, ở đây Mt muốn nhấn mạnh về sự đồng nhất giữa Chúa Giêsu lịch sử và Chúa Giêsu của niềm tin.

* “Đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước” : Núi ở đây không có tên gọi, chứng tỏ một đàng muốn xác địnhkhung cảnh của nơi mà Chúa Giêsu hẹn gặp các môn đệ của mình, đàng khác cũng muốn nhấn mạnh tính cách quan trọng và siêu việt của những sự việc sắp xảy đến sự việc ở đây là Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ và trao sứ mệnh cho các ông.

2/ “Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người”:

+ Khi thấy Người : “Thấy” ở đây không đặt nặng tính cách khả giác : thấy bằng mắt, bắt bằng tay, nhưng là nhấn mạnh về khía cạnh thiêng liêng của nhận thức thuộc đức tin. Chính sự việc “các ông thờ lạy Người” tiếp theo sau đó đã chứng thực như vậy, vì việc “thờ lạy này”được dùng để chỉ sự nhận biết phẩm vị của Chúa Giêsu. Việc nhận thức này cũng tương tự như các trường hợp.

Ba đạo sĩ phục lạy Hài Nhi Giêsu (Mt 2,2.8.11)

Người phong cùi được sạch (Mt 8,2)

Các môn đệ trên thuyền (Mt 14,33)

Người thiếu phụ xứ Cana (Mt 15,25).

Ý nghĩa này cho thấy lòng tôn kính của các môn đệ ở đây có tính cách sùng bái tôn giáo và phụng vụ.

+ “nhưng có ít kẻ còn hàoi nghi” : nói đến việc “hoài nghi” sau việc “thờ lạy” khiến cho ta bỡ ngỡ vì thấy có sự bất nhất. Thực ra, chính lúc sắp từ giã Chúa Giêsu về trời thì không ai trong các môn đệ còn hoài nghi nữa, nhưng Mt nhắc lại việc còn “hoài nghi” ở đây là vì ông đã không kể các lần hiện ra khác, nên đã lược tóm mọi sự cứng lòng của một số môn đệ do các Tin Mừng khác kể lại (Mc 16,11-13 ;  Lc 24,11.37.41 ; Ga 20,25). Mt nhắc lại để có ý nhấn mạnh rằng có một ít kẻ dù cứng lòng thì bây giờ cũng tin. Và vì vậy ông muốn làm chứng việc các môn đệ tin vào Chúa Giêsu phục sinh không phải do nhe đa đâu.

3/ “Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông”:

  1. a) “Mọi quyền năng trên trời dưới đất…”: Câu này ám chỉ lời tiên tri Đaniel nói về Con Người (Đn 7,14) : “Người được ban tặng quyền bính…tất cả các dân…phải làm tôi Người” và cũng thực hiện lời Chúa Giêsu hứa trước công nghị (Mt 26,64) “Các ngươi sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng”.

+ “Đã được ban cho Thầy” : Đây là kiểu nói ở thể thụ động, theo kiểu nói này thì trong Kinh Thánh có ý chỉ công việc của Thiên Chúa Cha (Mc 4,11 ; Lc 12,10 ; Mt 9,2). Vì thế câu này cho thấy Chúa Giêsu có bản tính Thiên Chúa.

  1. b) “Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân” :

Đây là lời huấn thị có tính cách như một lệnh truyền để giao sứ mệnh :

+ Muôn dân : Ở đây có ý muốn nhấn mạnh rằng từ nay chấm dứt giai đoạn chỉ giảng dạy trong phạm vi dân Israel (Mt 10,6) và bắt đầu giai đoạn đi giảng cho mọi hết mọi dân tộc, thể theo lời của các tiên tri báo trước (Is 42,6.45,18-20.49,6).

+ “Làm phép rửa cho họ nhând nah Cha và Con…”

Làm phép rửa ở đây coi như một việc làm có giá trị biến đổi người thụ lãnh trở thành người môn đệ tức là Kitô hữu.

Nhân danh Cha  :Có nghĩa là thiết lập một liên hệ ngôi vị giữa người được rửa tội và Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

  1. c) “Giảng dạy họ tuân giữ mọi điều…” Từ trước Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi chữa bệnh (Mt 10,1-8) đi giảng (Mt 10,7) nhưng mãi tới cuối Tin Mừng thấy nói tới lệnh truyền giảng dạy, lý do có lẽ Mt cho sứ mệnh giảng dạy có vai trò quan trọng nhất trong Giáo Hội.

Cần phân biệt kiểu nói “Hãy đi giảng muôn dân” : Ở trên nhắm về khía cạnh gợi đức tin lúc khởi đầu, tức là gợi đức tin nơi người nghe ; còn kiểu nói ở đây “giảng dạy họ tuân giữ” nhắm khía cạnh thực hành đức tin. Vì vậy, Mt nhấn mạnh rằng việc giảng dạy ở đây không nhằm mục đích làm cho hiểu bếit về Chúa Kitô như Người  đã sống ở trần gian : “tuân giữ mọi điều mà Thầy truyền cho các con”.

4/ “Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày…”:

Đây là một lời hứa để đảm bảo cho sứ mệnh và việc thi hành sứ mệnh của các môn đệ. Câu này ở cuối Tin Mừng Mt, cũng hợp với câu ở khúc đầu Tin Mừng : “tên là Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi” (Mt 1,23). Ở đây muốn nói từ khi Chúa sống lại về trời, thì sự hiện diện của Chúa có tính cách phổ quát bao trùm tất cả lịchs ử nhân loại cho đến tận thế.

III. ÁP DỤNG

A/ Áp dụng theo Tin Mừng :

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội muốn chúng ta xác tín hơn nữa vào sự hiện diện và hoạt động của Chúa trong Giáo Hội để nhờ đó chúng ta biết tin tưởng vào Giáo Hội và nhiệt tình cộng tác với Giáo Hội trong việc mở rộng Nước Chúa.

B/ Áp dụng thực hành :

1/Nhìn vào Chúa Giêsu :

a)Xem việc Người làm :

Chúa Giêsu tiến lại nói với các môn đệ :Luôn luôn là chính Đức Kitô đến với chúng ta, gặp chúng ta trong cuộc sống Kitô hữu mỗi ngày. Sau khi phục sinh Chúa Giêsu không còn bị giới hạn vào một điểm không gian và thời gian. Vì vậy, Người có thể gặp chúng ta, tất cả và mỗi người, bất cứ giờ nào và nơi nào.

Việc Chúa Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại Galilêa cho thấy có sự liên tục, sự hợp nhất giữa cuộc đời trần thế và cuộc đời vinh quang. Đời sống chúng ta cũng vậy :Hãy xây dựng cuộc đời mai sau bằng chính cuộc đời ở trần thế từng ngày một.

b) Nghe lời Chúa nói :

“Mọi quyền năng trên trời dưới đất…” Lời này thúc đẩy ta tin tưởng, trông cậy và yêu mến Chúa hơn nữa.

“Vậy các con ãhy đi giảng dạy muôn dân…” : Được trở nên môn đệ của Chúa qua Bí Tích Rửa tội, Thêm sức, và nhất là cuộc đời tận hiến, chúng ta hãy thi hành nhiệm vụ giảng dạy bằng ý tưởng, lời nói và việc làm để khơi dậy cho những người chung quanh biết tin nhận vào Chúa.

“Giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền” : Giảng dạy cho người ta sống đức tin bằng cách thực thi những lời Chúa dạy và sống theo gương Chúa Kitô đã sống ở trần gian.

“Thầy ở cùng các con mọi ngày…” : Trong lúc gặp thủ thách, ta có sức mạnh vững chắc là sự hiện diện của Chúa, đó là điều làm ta an tâm và phấn khởi.

2/ Nhìn vài các môn đệ :

Mười một môn đệ : Vào lúc Chúa lên trời đón nhận phần thưởng, thì hạt nhân đầu tiên của Giáo Hội là cộng đoàn các Tông đồ lại mang trong mình một vết thương đó là sự phản bội của Giuđa. Thực trạngc ủa Giáo Hội ngày nay vẫn còn tiếp tục tình trạng đó. Chỉ khi Chúa đến trong vinh quang, lúc đó Giáo Hội mới hoàn toàn tinh sạch.

Đến núi Chúa đã chỉ trước : Các môn đệ thi hành đúng lời Chúa dặn dò, nên các ông đã được gặp Chúa Phục sinh. Muốn được thông phần vinh quang với Chúa, chúng ta phải tin hành mọi điều Chúa truyền.

Bài mới

TÂM THƯ THÁNG 08-2021 : DẤU CHỈ TỒN TẠI HAY KẾT THÚC CỦA MỘT DÒNG TU

Kính thưa toàn thể chị em quý mến, Chúng ta bước vào tháng cuối cùng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *