Home / Đấng Sáng Lập / Trước tác / Những lời dạy của Đức Cha Tổ Phụ về việc Thiêng Liêng

Những lời dạy của Đức Cha Tổ Phụ về việc Thiêng Liêng

ĐỜI SỐNG BỀ TRONG

  1. Lương tâm tinh sạch mọi đàng,

            Lòng càng thanh sạch trí càng tinh anh.

                    Việc làm thảy phải ngay lành,

            Tĩnh tâm khắc kỷ ngôn hành hẳn hoi.

                     Tình thân với Chúa chẳng ngơi,

            Yêu mình cũng phải yêu người như ta.

 

  1. Việc thiêng liêng là việc làm trước tiên trong các việc phải làm từ sáng đến tối.
  2. Việc nguyện ngắm là như bữa cơm sáng, phải ăn để lấy sức mà làm việc cả ngày.
  3. Nguyện ngắm là khí giới của người nhà Dòng, nhất là người nhà Dòng trẻ tuổi.
  4. Hãy giữ và làm cho tinh thần bề trong thêm lên mãi.
  5. Ai biết sống thiêng liêng bề trong, ấy là kẻ biết lập Đức Chúa Trời ở giữa lòng mình.
  6. Những người muốn đi đàng nhân đức, muốn lên thánh thiện thì vốn giữ sự sống bề trong mà sự ấy không ngăn trở các việc bề ngoài, chỉ làm cho các việc ấy càng nên hoàn hảo.
  7. Sự ngã lòng khi làm việc lành là cái tật riêng của các linh hồn yếu nhược và hèn nhát.
  8. Không gì có tội và nguy hiểm cho bằng sự lạm dụng ơn Chúa.

Bài mới

Đề Tài Học Tập Tháng 09 và 10-2021: CHÂN DUNG THÁNH HIẾN

CHÂN DUNG THÁNH HIẾN Khi một hữu thể hiện diện vào cuộc đời này, chắc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *