Home / Bài Viết / Nhân Bản / Những lời dạy của Đức Cha Tổ Phụ về Nhân Bản

Những lời dạy của Đức Cha Tổ Phụ về Nhân Bản

 

 1. Qua điều dở, trở điều hay,

          Lấy hay thay dở có ngày nên thân.

 1. Một phen tập chẳng nên thân

         Nhiều năm sửa chữa lắm phần gay go.

 1. Tu thân phải đi với khắc kỷ,
 2. Có khắc kỷ mới tu thân được.
 3. Hễ toan mở miệng nói ra
 4. Phải suy phải xét đặng ba bốn lần.
 5. Phải biết học mới biết hành,
 6. Phải nên học sỹ mới thành giáo sư.
 7. Thà hỏi để cho biết minh,
 8. Chẳng làm thinh mà cả đời chịu dốt.
 9. Học vô hành, bất thành quân tử.
 10. Biết mình mới thật văn minh,
 11. Mới nên quân tử mới thành trượng phu.
 12. Hãy chữa lỗi cho người khác bằng cách tỏ tính tốt của người ấy ra.
 13. Hãy lĩnh lấy phần việc cách dịu dàng, đem mọi sự vui đến khắp mọi nơi.
 14. Gương sáng tự nó đã có một ấn tượng mạnh mẽ và lôi cuốn.
 15. Dạy về điều gì cũng phải làm chứng, đừng nói bâng quơ, phải có những cớ thật đích đáng.

Bài mới

Đề Tài Học Tập Tháng 09 và 10-2021: CHÂN DUNG THÁNH HIẾN

CHÂN DUNG THÁNH HIẾN Khi một hữu thể hiện diện vào cuộc đời này, chắc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *