Home / Đấng Sáng Lập / Trước tác / Những lời dạy của Đức Cha Tổ Phụ về Luật Phép Nhà

Những lời dạy của Đức Cha Tổ Phụ về Luật Phép Nhà

 

Phương pháp giúp bậc tu trì được nên thánh thiện thì chỉ tại các việc thiêng liêng và luật phép nhà. Hai việc ấy giữ thì nên như hai cánh làm cho tu sĩ bay lên ngày càng cao, càng xa bụi thế trần mà bay lên cho đến đỉnh trọn lành.

            Thánh trẻ Aloysio trong giờ phó linh hồn trong tay Chúa thì hai tay người một tay cầm Thánh Giá và tràng hạt, tay kia cầm quyển luật. Thấy vậy ai nấy đủ hiểu người có lòng tôn trọng các việc thiêng liêng và luật phép nhà là thế nào. Bởi khi sống hằng trân trọng mà giữ cho hoàn toàn thì khi chết muốn cầm nơi tay lên thiên đàng lĩnh phần thưởng.

            Chớ gì chị em bắt chước thánh nhân ắt có ngày cũng lên người thánh. Vậy đoạn trước đã nói đến việc thiêng liêng thì đoạn này ta phải nói về sự vâng giữ luật phép: vì lẽ nào ta phải nói giữ luật phép? Ta phải giữ luật phép thế nào?

Vì lẽ nào ta phải giữ luật phép?

            Ta cần phải giữ luật phép vì sự ấy làm cho ta được Chúa yêu, người chuộng, cùng an vui cùng được nên thánh.

  1. Ai biết giữ luật phép thì được Chúa yêu đương, vì ai sống theo lề luật ấy là sống theo ý Chúa. Lề luật dạy ta làm điều gì hay cấm ta làm sự gì thì ấy là ý các Bề Trên đã nghị định mà các đấng bởi khôn ngoan từng trải, hiểu biết sự gì hữu ích, sự gì có hại cho ta trong việc đi đàng nhân đức, nên đã định ra các lề luật ấy. Vì vậy sự gì các đấng ấy đã đem vào lề luật thì thánh ý Đức Chúa Trời cũng y như vậy, cho nên ai vâng giữ lề luật Dòng thì ấy là vâng theo Thánh ý Đức Chúa Trời tức là đẹp lòng Chúa và được Chúa yêu đương phù hộ.

 

  1. Kẻ biết vâng giữ lề luật Dòng thì không những là đẹp lòng Chúa, lại cũng được người ta kính nể. Vì chưng tuy đèn sáng có chói mắt kẻ đau mắt xong kẻ mắt lành thì ai ai cũng đều yêu sự sáng. Cũng một lẽ ấy kẻ yêu luật nhà chín chắn hẳn hoi thì ai ai cũng kính nể tuy có ít kẻ vì ghen ghét có khi cũng nói mỉa mai nhưng trong lòng cũng khen thầm và kính phục và có khi có sự gì mà muốn bàn hỏi với chị em âu cũng là tìm người giữ luật phép hẳn hoi mà bàn hỏi.

 

  1. Giữ luật phép cho hẳn hoi, thì làm cho ta được bằng an vui vẻ. Thật như thế vì chưng như lời Chúa đã dùng miệng thánh Gióp mà phán rằng: Nào ai chống cãi thánh ý Đức Chúa Trời mà được bằng an bao giờ.” Lề luật là thánh ý Đức Chúa Trời. Ai lỗi lề luật dù bề trên không biết, chị em không thấy thì tự nhiên trong lương tâm cũng chẳng bằng an. Còn kẻ thường giữ luật phép hẳn hoi thì lương tâm hằng vui vẻ, mà luật phép càng gay go, càng trái ý xác thịt nếu ta ép mình được mà vâng cứ, thì ta thấy trong lòng như có ơn trên ban thưởng làm cho ta khoái lạc hỷ hoan như đã được một cuộc khải hoàn thắng trận.
  2. Vì vậy cho nên vâng giữ luật cho chín chắn thì càng nên thánh thiện. Kẻ hằng giây hằng phút sống theo lề luật, không làm sự gì ngoài lề luật, thì nói được như Đức Chúa Giêsu: “ tôi chẳng tìm ý riêng, tôi một tìm ý Chúa là Đấng đã gọi tôi vào Dòng. Sự đẹp lòng Chúa thì tôi làm luôn.” Kẻ ăn ở như vậy thì lẽ nào không tấn tới trong nẻo trọn lành, lẽ nào mà hằng ngày không nên thánh thiện. Vì thế mà Đức Giáo Hoàng Benêđictô XIV dạy rằng: “ Một tu luyện ở nhà tập mà giữ luật Dòng cho trọn lành tất cả thời kỳ thì ta hứa sẽ phong thánh cho.” Lời ấy đủ tỏ ý Đức Giáo Hoàng cũng tin chắc rằng: Sự tuân giữ luật Dòng cho chín chắn, ấy là phương pháp đệ nhất cho người nhà Dòng được nên thánh thiện. Bởi đó ai nấy quyết một lòng giữ luật Dòng, luật nhà cho trọn.

 

 

Ta phải giữ luật thế nào?

Đã biết rằng ở nhà Dòng muốn nên lành, nên thánh thì phải giữ luật phép Dòng cho trọn. Cho được gọi rằng trọn thì phải có đủ điều trong câu văn sau:

Đừng rằng có tội hay chăng,

Đừng phân nặng nhẹ, đừng rằng dạy khuyên.

Đến giờ kíp phải vâng liền,

Chớ ưng theo cách, chớ nguyền theo nơi.

Giữ luật cũng như vâng lời,

Trong thời mến phục, ngoài thời an vui.

  1. Hằng vâng giữ mọi lề luật hết thảy, dù buộc cách nào cũng đừng xét đến, đừng xét rằng lỗi luật này luật kia có tội chăng, cũng đừng suy rằng: lỗi luật kia là nặng, lỗi luật này là nhẹ mà thôi, điều kia là dạy thật, điều này là khuyên mà thôi. Kẻ suy nghĩ như vậy mà giữ luật nọ bỏ luật kia ấy là một cách giữ không trọn.

 

  1. Kẻ giữ luật trọn, thì giữ cho đúng giờ, đúng cách, đúng nơi, nghĩa là đến giờ đi làm việc thì đi làm việc ấy ngay, không trì hoãn một giây, một phút. Luật dạy làm cách nào cứ làm cách ấy không dám cậy tài hay theo ý riêng mà làm cách khác, lại luật định cho đi nơi nào ở nơi nào thì cứ đi nơi ấy, ở nơi ấy. Như thế, mới gọi là giữ luật cho trọn.

 

  1. Giữ luật cũng như vâng lời bề trên dạy, bề trong phải có lòng mến yêu, kính phục, mến yêu vì luật giúp ích cho ta, kính phục vì đó là ý bề trên, ý Chúa bởi đó chẳng hề phàn nàn năn nỉ gì. Còn bề ngoài hằng tỏ lòng tươi cười vui vẻ. Khi ta giữ luật hay vâng lời mà khó mặt, châu mặt, nếu bề trên biết chắc người chẳng được vui lòng. Khi truyền bảo sự gì mà thấy bề dưới tỏ lộ như thế ắt bề trên cũng chán, không muốn truyền bảo gì nữa.

 

Ấy mấy điều kiện phải có gọi là giữ luật cho trọn lành, chị em hãy cứ vậy, ắt lề luật sẽ đưa chị em lên đỉnh trọn lành chẳng sai.

( Trích trong sách Vào nhà tập làm gì?  của Đức Cha Tổ Phụ)

Bài mới

Đề Tài Học Tập Tháng 09 và 10-2021: CHÂN DUNG THÁNH HIẾN

CHÂN DUNG THÁNH HIẾN Khi một hữu thể hiện diện vào cuộc đời này, chắc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *