Home / Liên Lạc

Liên Lạc

Trụ sở Trung Ương Dòng 

67 Trường Chinh, F 12,

Quận Tân Bình, TP. HCM.

 ĐT: (08) 3 9490.715

 

         

* Tỉnh Dòng Truyền Tin Việt Nam

94 Bành Văn Trân, F 7,

Quận Tân Bình, Tp. HCM                                                                        

ĐT: (028)3864.0000

 

 

 * Tỉnh Dòng Nữ Vương Hòa Bình Hoa Kỳ

USA: 1492 Moss Street, New Orleans, LA 70119. ĐT:  (504) 486-0039

VN:   29/84/17 Đoàn Thị Điểm, F1, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

           ĐT: ( 08) 3995.8070