Home / Lịch Sử Dòng

Lịch Sử Dòng

 

NHỮNG CỘT MỐC LỊCH SỬ ĐÁNG NHỚ

Ngày 08-09-1946 : Đức Cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn tuyên sắc lập Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi-Bùi Chu, tại Trung Linh Bùi Chu, Việt Nam. Đức Cha đã vượt qua những khó khăn thử thách ban đầu, để từng bước nâng đỡ và giáo huấn chị em.

– Ngày 27-11-1948 : Đức cha Tổ Phụ Đôminicô Maria được Chúa gọi về với Người, để lại nỗi buồn sâu đậm và niềm thương tiếc trong lòng mỗi chị em Mân Côi.

– Năm 1949 : Tổng công hội đầu tiên bầu Bề trên Tổng quyền. Bà Maria Catarina làm bề trên tiên khởi của Dòng.

– Ngày 15-07-1954 : Một số chị em Mân Côi di chuyển từ Bắc vào Nam, ngày 18-07-1954 con tàu di cư đã cập bến Bạch Đằng Sài Gòn trong bình an. Trong số 129 nữ tu của Hội Dòng năm 1954, 90 chị đi vào miền Nam, còn 39 chị ở lại miền Bắc.

Tại miền Nam, Dòng Chị Em con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu thiết lập trụ sở tại số 302 đường Thánh Mẫu (nay là 94 Bành văn Trân), giáo xứ Chí Hòa, giáo phận Sài Gòn, gồm 90 nữ tu và 13 tập sinh.

–  Ngày 03-05-1962 : Theo thông tư của Thánh Bộ Truyền Giáo, Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu tại miền Nam thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

– Ngày 20-02-1967, theo lời mời của TGM Philadelphia, 12 nữ tu Mân Côi VN đã rời đất Mẹ Việt Nam tới Philadelphia, USA để phục vụ. Hiện nay Tỉnh Dòng Nữ Vương Hòa Bình- Hoa Kỳ có trụ sở chính tại New Orleans.

– Biến cố lịch sử 30-04-1975 đưa Hội dòng vào một khúc quanh mới. Chị em Mân Côi lên đường chia nhau đến những miền đất mới: chia sẻ cuộc sống với đồng bào địa phương trong những công việc lao động khác nhau, và từng bước tiếp tục sứ mạng của Hội dòng trong công tác giáo dục, tông đồ truyền giáo, mục vụ, xã hội và từ thiện.

– Ngày 04-07-1995 : Thánh bộ “Các Hội dòng Tận hiến và các Tu đoàn Tông đồ”, gửi văn thư cho biết: Dòng Mân Côi miền Nam vẫn thuộc Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh như Thánh Bộ Truyền Giáo đã quyết định năm 1962.

Qua nhiều giai đoạn lịch sử, Chị Em con Đức Mẹ Mân Côi đã hiện diện và phục vụ trong nhiều Giáo phận tại Việt Nam cũng như Hải ngoại. Hội dòng đã trưởng thành về tinh thần, vững vàng về kinh tế, đời sống cộng đoàn có sự ổn định và nhân sự cũng đang phát triển. Tại mỗi nơi có những khác biệt về văn hóa và hoàn cảnh xã hội, đã đến lúc cần thay đổi cơ cấu tổ chức cho phù hợp, giúp chị em có thể hội nhập và thích nghi, cùng chung nhịp bước với Giáo Hội địa phương cũng như với môi trường cụ thể, để phục vụ con người cách hữu hiệu hơn. 

– Ngày 03-10-2003, Tổng công hội XVIII nhóm họp tại Chí Hòa, TP Hồ Chí Minh, bầu Bề trên Tổng quyền và Ban Tổng cố vấn nhiệm khóa 2003-2007, đồng thời thiết lập hai Tỉnh dòng:

+ Tỉnh dòng Truyền Tin – Việt Nam

+ Tỉnh dòng Nữ Vương Hòa Bình – Hoa Kỳ

Trụ sở Trung Ương Dòng

    

     Tỉnh Dòng Truyền Tin, Việt Nam và Tỉnh Dòng Nữ Vương Hoà Bình, Hoa Kỳ

– Tổng công hội XVIII cũng quyết định thay đổi cơ cấu quản trị trong Dòng, gồm Hội đồng Tổng cố vấn tại Trung Ương, mỗi Tỉnh dòng có Bề trên Giám tỉnh và Ban cố vấn riêng, để dễ dàng hội nhập với hoàn cảnh và điều kiện của địa phương, hầu phục vụ hữu hiệu hơn trong sứ mạng và mục đích của Dòng.

– Ngày 21-10-2004, Tổng Công hội XIX, canh tân Hiến luật Dòng, được tổ chức tại Trụ sở Tỉnh dòng Truyền Tin, Chí Hòa, TP Hồ Chí Minh, ban hành bản “HIẾN LUẬT DÒNG CHỊ EM CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI CHÍ HÒA” cho toàn Dòng. Hiến Luật mới được Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mần, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn phê chuẩn ngày 01-01-2005. Kể từ  đây dòng mang tên:

“Dòng Chị Em con Đức Mẹ Mân Côi – Chí Hòa”

(Filiarum Mariae a Sacrosancto Rosario de Chi Hoa – FMSR),

gọi tắt  là Dòng Mân Côi Chí Hòa.