Home / Thư Bề Trên-TLHT / Thư Bề Trên

Thư Bề Trên

Thư định hướng đầu niên học 2018-2019

“Trung thành trong việc ở với Chúa và để Chúa sai đi”, chính là kiên định trong đường lối của Chúa, là thể hiện sự quyết tâm vươn tới một lý tưởng, một mục đích, cho dù có phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở.

Đọc tiếp

Tâm thư Tháng 1/2018 Về Nguồn

Để gia sản tinh thần Dòng được củng cố và thấm sâu vào đời sống chị em, đến ngày 01-01-2018, chúng ta sẽ khai mạc “Một Năm Về Nguồn”, để chị em có dịp học hỏi về người cha của mình, nhìn lại nguồn cội...

Đọc tiếp

Tâm thư tháng 7/2017: Trên cánh đồng sứ vụ

Nhìn vào cánh đồng sứ vụ của Hội Dòng, chúng ta nhận thấy các chị em Mân Côi đang dấn thân trong nhiều lãnh vực, nhiều môi trường khác nhau và đang cố gắng chu toàn tốt các bổn phận lớn nhỏ của mình...

Đọc tiếp