Home / Thư Bề Trên-TLHT

Thư Bề Trên-TLHT

Tâm thư Tháng 1/2018 Về Nguồn

Để gia sản tinh thần Dòng được củng cố và thấm sâu vào đời sống chị em, đến ngày 01-01-2018, chúng ta sẽ khai mạc “Một Năm Về Nguồn”, để chị em có dịp học hỏi về người cha của mình, nhìn lại nguồn cội...

Đọc tiếp