Home / Kinh Mân Côi

Kinh Mân Côi

Chia sẻ sống linh đạo Mân Côi – Phần IV

CHIA SẺ SỐNG LINH ĐẠO MÂN CÔI PHẦN IV Vững Tin vào tình thương Chúa Cùng với Mẹ sống và chiêm ngắm Chúa Giêsu trong tiệc cưới Cana. Tôi cảm nhận đức tin vững mạnh của Mẹ từ ngày truyền tin ấy. Con Mẹ sinh ra như bao người, cũng …

Đọc tiếp

Loan báo Tin Mừng bằng kinh Mân Côi

Marie Rose Vũ Thị Loan, Fmsr --- Với tình con thảo, chúng ta đáp lại tình thương từ mẫu của Mẹ bằng cách siêng năng lần hạt Mân Côi, phó dâng cuộc đời cho Mẹ hướng dẫn và không ngừng noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ,

Đọc tiếp

Kính mừng Maria

Marie Rose Vũ Loan, FMSR --- Một trong những danh hiệu rất đẹp và giầu ý nghĩa của Mẹ Maria mà Giáo Hội mừng kính hằng năm trong tháng 10 là danh hiệu Mẹ Mân Côi.

Đọc tiếp

Chia sẻ cảm nhận sống Kinh Mân Côi phần 3 -Thứ V mùa Sáng

Cùng với mẹ Maria, tôi đặc biệt chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu trong mầu nhiệm thứ 5 Mùa Sáng: Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Nơi mầu nhiệm này, tôi học được bài học về tình yêu, Chúa Giêsu đã trao tặng cho nhân loại tất cả và đến cả chính bản thân mình cách vô điều kiện.

Đọc tiếp

Chia sẻ cảm nghiệm sống kinh Mân Côi ngày phần 1

Đời con một chuỗi Mân Côi liên tiếp với những mầu nhiệm Vui Sáng Thương Mừng. Với kinh Mân Côi, chúng ta vẫn không ngừng suy gẫm những biến cố cứu độ ấy để thấy hình bóng chúng được tái hiện trong đời sống của mình hằng ngày. Những biến cố …

Đọc tiếp

Kinh Mân Côi

Kinh Mân Côi rất giá trị về hình thức, về các kinh đọc, nhưng nếu thiếu suy niệm, kinh Mân côi trở thành một hình thức máy móc, vì lặp đi lặp lại những kinh quen thuộc, nhàm chán.

Đọc tiếp

Thời gian và tràng chuỗi Mân Côi

Ân huệ vô cùng cao quý đến nỗi nhân gian có câu “Thời gian là vàng bạc”. Có lẽ vì quý giá như vậy nên nhiều người hay bực bội khi phải chờ đợi. Người nữ tu Mân Côi cũng ý thức điều đó, nhưng họ có cách làm cho tất cả khoảng thời gian chờ đợi trở nên có ý nghĩa. Ý nghĩa không chỉ với mình mà còn cho người khác.

Đọc tiếp

Chia sẻ cảm nghiệm sống Kinh Mân Côi 1

Viện Khấn Tạm TDTTVN, FMSR Đời con một chuỗi Mân Côi liên tiếp với những mầu nhiệm Vui Sáng Thương Mừng. Với kinh Mân Côi, chúng ta vẫn không ngừng suy gẫm những biến cố cứu độ ấy để thấy hình bóng chúng được tái hiện trong đời sống của mình hằng ngày.

Đọc tiếp