Home / Kinh Mân Côi

Kinh Mân Côi

Tại sao lần chuỗi Mân Côi lại cần thiết ngay lúc này ?

01/05/2020                                                                                                                      Grentchen R.CroweAnthony Lai dịch từ simplycatholic.com WHĐ – Dễ dàng nhận thấy rằng người Công Giáo đã quá quen với chuỗi Mân Côi. Chúng ta thường mua các tràng chuỗi làm quà kỉ niệm, hoặc mang chúng theo bên mình, hoặc thậm chí là đeo chuỗi trên người …

Đọc tiếp

Kinh Mân Côi

Trần Mỹ Duyệt. “Nếu Phanxicô muốn lên thiên đàng, thì phải siêng năng lần hạt”. Ðọc và suy ngắm Kinh Mân Côi cách sốt sắng là cầu nguyện. Và hôm nay, Phanxicô đã về trời và đã được tuyên phong hiển thánh vì đã thực hành theo lời khuyên của Đức …

Đọc tiếp

Chia sẻ sống linh đạo Mân Côi – Phần IV

CHIA SẺ SỐNG LINH ĐẠO MÂN CÔI PHẦN IV Vững Tin vào tình thương Chúa Cùng với Mẹ sống và chiêm ngắm Chúa Giêsu trong tiệc cưới Cana. Tôi cảm nhận đức tin vững mạnh của Mẹ từ ngày truyền tin ấy. Con Mẹ sinh ra như bao người, cũng …

Đọc tiếp

Loan báo Tin Mừng bằng kinh Mân Côi

Marie Rose Vũ Thị Loan, Fmsr --- Với tình con thảo, chúng ta đáp lại tình thương từ mẫu của Mẹ bằng cách siêng năng lần hạt Mân Côi, phó dâng cuộc đời cho Mẹ hướng dẫn và không ngừng noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ,

Đọc tiếp

Kính mừng Maria

Marie Rose Vũ Loan, FMSR --- Một trong những danh hiệu rất đẹp và giầu ý nghĩa của Mẹ Maria mà Giáo Hội mừng kính hằng năm trong tháng 10 là danh hiệu Mẹ Mân Côi.

Đọc tiếp

Chia sẻ cảm nhận sống Kinh Mân Côi phần 3 -Thứ V mùa Sáng

Cùng với mẹ Maria, tôi đặc biệt chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu trong mầu nhiệm thứ 5 Mùa Sáng: Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Nơi mầu nhiệm này, tôi học được bài học về tình yêu, Chúa Giêsu đã trao tặng cho nhân loại tất cả và đến cả chính bản thân mình cách vô điều kiện.

Đọc tiếp

Chia sẻ cảm nghiệm sống kinh Mân Côi ngày phần 1

Đời con một chuỗi Mân Côi liên tiếp với những mầu nhiệm Vui Sáng Thương Mừng. Với kinh Mân Côi, chúng ta vẫn không ngừng suy gẫm những biến cố cứu độ ấy để thấy hình bóng chúng được tái hiện trong đời sống của mình hằng ngày. Những biến cố …

Đọc tiếp