Home / Đấng Sáng Lập / Tiểu Sử

Tiểu Sử

Lược sử Đấng Sáng Lập Dòng Mân Côi

Đức cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn hồi nhỏ được đặt tên là Đôminicô Hồ Ngọc Ca; sinh ngày 3-12-1876 (nhằm ngày 18-10 Âm lịch năm Bính Tý), tại làng Ba Châu, giáo xứ Ngọc Hồ, tỉnh Thừa Thiên. Ngài chỉ có một em trai tên ...

Đọc tiếp

Hồ Ngọc Cẩn là ai?

Các thân hữu (giáo sư, học sinh, nhân sự phục vụ, phụ huynh học sinh, các người cung cấp dịch vụ đa dạng, thân nhân của các người có liên quan...) có cơ hội gặp nhau tại ngôi trường mang tên HỒ NGỌC CẨN chắc không ít lần...

Đọc tiếp

Lược sử cuộc đời Đấng Sáng Lập

Chào đời ngày 3-12-1876 tại họ Ba Châu, xứ Ngọc Hồ, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên (Huế), tên gọi là Hồ Ngọc Ca, (Năm 1901, trước khi chịu chức Năm, Thầy Hồ Ngọc Ca mới đổi tên là Hồ Ngọc Cẩn)...

Đọc tiếp