Home / Đấng Sáng Lập (page 2)

Đấng Sáng Lập

Lược sử cuộc đời Đấng Sáng Lập

Chào đời ngày 3-12-1876 tại họ Ba Châu, xứ Ngọc Hồ, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên (Huế), tên gọi là Hồ Ngọc Ca, (Năm 1901, trước khi chịu chức Năm, Thầy Hồ Ngọc Ca mới đổi tên là Hồ Ngọc Cẩn)...

Đọc tiếp

Tưởng nhớ Cha

Cảm tạ Chúa, Đấng muôn trùng vinh hiển, Nơi bao thánh nhân, kiệt tác của Ngài, Nơi bao tôi hiền trung tín xưa nay, Gương thánh đức rạng ngời khắp bốn bể! Chuyện mới, chuyện xưa: đấy Hương Trà xứ Huế, Là quê hương của lắm bậc anh tài, Một …

Đọc tiếp

Bài phú mừng Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn

Ngày về địa phận Bùi Chu 3-8-1935 Nay ngửa thấy: Mây bay năm sắc, cờ Đaminh phất phới hạt Bùi Chu. Sấm động bốn phương, sắc Giáo Chủ vang lừng Tòa Giám Huế Thỏa tấm lòng khát vọng trăm năm Rập một tiếng hoan hô vạn vạn tuế. Thân lạy …

Đọc tiếp