Home / Đấng Sáng Lập / Bài viết về ĐCTP

Bài viết về ĐCTP

27/11 Tri Ân Đấng Sáng Lập Dòng

Phần lớn chúng con không biết Cha, nhưng qua những bút tích Cha để lại, qua những trang sử, chúng con mường tượng ra bóng dáng Cha ngày nào, cái ngày Cha khai sinh chúng con vào cuộc đời.

Đọc tiếp

Tưởng nhớ Cha

Cảm tạ Chúa, Đấng muôn trùng vinh hiển, Nơi bao thánh nhân, kiệt tác của Ngài, Nơi bao tôi hiền trung tín xưa nay, Gương thánh đức rạng ngời khắp bốn bể! Chuyện mới, chuyện xưa: đấy Hương Trà xứ Huế, Là quê hương của lắm bậc anh tài, Một …

Đọc tiếp

Bài phú mừng Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn

Ngày về địa phận Bùi Chu 3-8-1935 Nay ngửa thấy: Mây bay năm sắc, cờ Đaminh phất phới hạt Bùi Chu. Sấm động bốn phương, sắc Giáo Chủ vang lừng Tòa Giám Huế Thỏa tấm lòng khát vọng trăm năm Rập một tiếng hoan hô vạn vạn tuế. Thân lạy …

Đọc tiếp