Home / Đấng Sáng Lập / Bài viết về ĐCTP

Bài viết về ĐCTP

CHA LUÔN HIỆN DIỆN

Thời gian trôi qua, bao năm sống trong ngôi nhà Mẹ Mân Côi, tôi đã là một thành viên chính thức, một nữ tu Mân Côi.

Đọc tiếp

LỜI CON MUỐN NÓI

Cha ra đi đã 70 năm. Tất cả chúng con luôn tưởng nhớ về Cha, người Cha đã không ngại hy sinh, vất vả để khai sinh ra Hội Dòng.

Đọc tiếp

Chia sẻ về Đức Cha Tổ Phụ

Lm. Phanxicô Assisi VÕ CÔNG ÁNH, SVD---Đây là lần đầu tiên con được đến dòng Mân Côi tham dự lễ giỗ đức cha Tổ Phụ. Con rất háo hức đi dự ngày giỗ người ông của mình mà mình không hề biết mặt.

Đọc tiếp

27/11 Tri Ân Đấng Sáng Lập Dòng

Phần lớn chúng con không biết Cha, nhưng qua những bút tích Cha để lại, qua những trang sử, chúng con mường tượng ra bóng dáng Cha ngày nào, cái ngày Cha khai sinh chúng con vào cuộc đời.

Đọc tiếp

Tưởng nhớ Cha

Cảm tạ Chúa, Đấng muôn trùng vinh hiển, Nơi bao thánh nhân, kiệt tác của Ngài, Nơi bao tôi hiền trung tín xưa nay, Gương thánh đức rạng ngời khắp bốn bể! Chuyện mới, chuyện xưa: đấy Hương Trà xứ Huế, Là quê hương của lắm bậc anh tài, Một …

Đọc tiếp

Bài phú mừng Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn

Ngày về địa phận Bùi Chu 3-8-1935 Nay ngửa thấy: Mây bay năm sắc, cờ Đaminh phất phới hạt Bùi Chu. Sấm động bốn phương, sắc Giáo Chủ vang lừng Tòa Giám Huế Thỏa tấm lòng khát vọng trăm năm Rập một tiếng hoan hô vạn vạn tuế. Thân lạy …

Đọc tiếp