Home / Đấng Sáng Lập

Đấng Sáng Lập

27/11 Tri Ân Đấng Sáng Lập Dòng

Phần lớn chúng con không biết Cha, nhưng qua những bút tích Cha để lại, qua những trang sử, chúng con mường tượng ra bóng dáng Cha ngày nào, cái ngày Cha khai sinh chúng con vào cuộc đời.

Đọc tiếp

Vào nhà Dòng làm gì?

Em vào nhà tu để làm gì? Có phải làm như vậy chăng? Hẳn không. Vậy không muốn làm nữ tù, nữ tú, thì hãy huấn luyện làm sao cho nên người nữ tu, vì thế mà gọi là nhà tu.

Đọc tiếp

Lược sử Đấng Sáng Lập Dòng Mân Côi

Đức cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn hồi nhỏ được đặt tên là Đôminicô Hồ Ngọc Ca; sinh ngày 3-12-1876 (nhằm ngày 18-10 Âm lịch năm Bính Tý), tại làng Ba Châu, giáo xứ Ngọc Hồ, tỉnh Thừa Thiên. Ngài chỉ có một em trai tên ...

Đọc tiếp

Hồ Ngọc Cẩn là ai?

Các thân hữu (giáo sư, học sinh, nhân sự phục vụ, phụ huynh học sinh, các người cung cấp dịch vụ đa dạng, thân nhân của các người có liên quan...) có cơ hội gặp nhau tại ngôi trường mang tên HỒ NGỌC CẨN chắc không ít lần...

Đọc tiếp