Home / Bài Viết / Tu Đức

Tu Đức

Luyện tập nhân đức

Nhân đức tự nhiên khi đã tập thành khiến ta làm việc thiện cách dễ dàng, mau mắn và thích thú. Còn nhân đức siêu nhiên ban đầu mới chỉ là một khả năng để ta làm được những việc siêu nhiên đáng thưởng đời đời, nhưng phải tập luyện mới trở thành tập quán làm điều thiện cách dễ dàng được.

Đọc tiếp

Tu Đức: Thánh Hóa Lời Nói

Chính lời nói mà ngươi được trắng án. Cũng chính bởi miệng lưỡi mà chính ngươi bị kết án. Như vậy, xem ra lời nói có phần quan trọng rất lớn trong đời sống một tín hữu. Lời nói có thể ảnh hưởng tới vận mệnh đời đời của các linh hồn.

Đọc tiếp

Tu đức: Sự hoàn thiện Kitô hữu

Một kitô hữu hoàn thiện khi người ấy kính mến Chúa hết lòng, trên hết mọi người, mọi vật và thể hiện lòng kính mến ấy bằng việc thương yêu cận nhân như chính mình...

Đọc tiếp