Home / Bài Viết / TIẾNG XIN VÂNG CỦA MẸ MARIA (Lc 1,38)

TIẾNG XIN VÂNG CỦA MẸ MARIA (Lc 1,38)

Nguyện gẫm Lễ Mẹ Thiên Chúa

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin Chúa đang hiện diện trong Nhà Tạm và trong chính tâm hồn mỡi người chúng con đây. Con hết lòng thờ lạy yêu mến và chúc tụng Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa là Tình Yêu, một tình yêu sáng tạo, một tình yêu cứu độ. Chúa đã đến trần giân để mở cho chúng con, con đường đến hạnh phúc vĩnh cửu,  Chúa ban Thần Lương để nuôi dưỡng chúng con. Nhờ đó, chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con luôn ở lại trong tình yêu Chúa để cuộc sống chúng con được sinh hoa kết trái.

Lạy Chúa, theo nhịp xoay vần của thời gian, một năm cũ đã khép lại. Hôm nay chúng con được hân hoan đón nhận một ngày sống mới, ngày đầu tiên của năm 2024. Chúng con cám ơn Chúa về những ân phúc Chúa đã ban cho trong những tháng ngày qua; chúng con cũng xin lỗi Chúa về những sai sót, lỗi lầm trong cuộc sống. Giây phút này xin dâng Chúa trọn con người chúng con những mong thuộc về Chúa luôn mãi. Xin Chúa thương ban tình yêu và ân sủng Chúa giúp chúng con sống thánh thiện mỗi ngày một hơn.

Xin Chúa Thánh Thần Tình Yêu đến thánh hóa, soi sáng tâm trí chúng con nguyện gẫm giờ này. Hát D 356

Suy niệm Tin Mừng: Luca 1, 26-38

 Bà Ê li sa bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp ri en đến một thành miền Ga li lê, gọi là Na za rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu se, thuộc dòng dõi vua Đa vít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “ Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là  Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa Vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Bà Maria thưa với sứ thần: “ việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”. Sứ thần đáp: “ Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê li sa bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”Bấy giờ bà Maria nói: “ Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.( Mời cộng đoàn ngồi)

Hôm nay Giáo Hội long trọng cử hành lễ Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đây là một trong bốn đặc ân Thiên Chúa đã thương ban cho Đức Maria, người phụ nữ có phúc giữa muôn ngàn phụ nữ trên trần gian. Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria đặc ân này, hoàn toàn do lòng ưu ái của Thiên Chúa; Ngài được trở thành Mẹ Thiên Chúa theo thể thức mà Thiên Chúa đã muốn tiền định cho Con Một của Người. Vì lẽ đó, chỉ trong ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc, chúng ta mới hiểu được tước vị cao sang của Đức Trinh Nữ Maria.

1. Đặc Ân Thiên Chúa thương ban cho Đức Maria:

Vì Thiên Chúa muốn Ngôi Lời Nhập Thể có một bà mẹ trần gian, nên vai trò của Trinh Nữ Maria là cần thiết.  Trong biến cố Truyền Tin Sứ Thần đã chào Trinh Nữ Maria bằng một lời chào chưa từng có: “ Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà, Bà có phúc hơn mọi phụ nữ”. Đức Maria là thụ tạo đăc tuyển của Thiên Chúa “ Bà có phúc hơn mọi phụ nữ” Lời chào này là điểm cốt yếu trong mầu nhiệm Đức Trinh Nữ Maria. Sự truyển chọn này là một ân huệ nhưng không từ tình yêu của Thiên Chúa.

Sứ Thần tiếp “ Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacob đến muôn đời và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Lúc này, có thể  Đức Trinh Nữ Maria chưa hiểu rõ về công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa, nhưng  Đức Maria chấp nhận tất cả mọi đề nghị của Thiên Chúa  trong lòng tin yêu phó thác. Điều này thật đẹp lòng Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ Maria đã không chọn cho mình thiên chức Mẹ Đấng Cứu Thế, mà để Thiên Chúa thực hiện ý định của Người nơi mình. Đức Trinh Nữ Maria được ân ban chức Thiên mẫu nhưng là để phục vụ  mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc  của Ngôi Lời  trong kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa.

2. Khả năng đón nhận tình yêu Thiên Chúa:

Ân sủng là một tặng phẩm, nên thái độ tốt nhất trước ân sủng là khả năng đón nhận. Càng mở rộng tâm hồn đón nhận thì càng được tràn đầy ân sủng. Mẹ Maria được tràn đầy ân sủng Thiên Chúa, vì Mẹ đã hư vô hóa chính mình, làm cho mình rỗng không để Thiên Chúa toàn quyền định đoạt. Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa Ba Ngôi đã quyết định việc Nhập Thể và Cứu Chuộc. Trong nhiệm cục cứu độ, Đức Trinh Nữ Maria có một vị  trí đặc biệt, vì cộng tác mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa. Dầu tước hiệu Mẹ Thiên Chúa là một danh dự quá lớn đối với loài người, nhưng Thiên Chúa không ép buộc. Trái lại theo như lời Thiên Sứ, như một lời đề nghị, lời mời gọi vì Thiên Chúa tôn trọng sự tự do, sự lựa chọn của con người. Cả những ân huệ lớn nhất của Thiên Chúa, loài người vẫn có thể khước từ. Mẹ Maria đã không khước từ lời mời gọi của Thiên Chúa. Trái lại, Mẹ đã mở hết tâm hồn để đón nhận Lời Chúa và tình yêu Thiên Chúa. Điều làm cho Mẹ chiếm một vị trí ưu việt giữa con cái loài người là khả năng tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa, không đặt ngăn trở, không có giới hạn. Với khả năng tiếp nhận tối đa này, Mẹ mở rộng cõi lòng để lãnh nhận ân sủng Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Sứ đã chào Mẹ bằng lời chào chưa từng có trên trần gian “ Đấng đầy ân sủng” (Lc 1,28). Mẹ được tràn đầy ân sủng, vì nơi cung lòng thanh khiết của Mẹ, mọi ân sủng của Thiên Chúa ban một cách sung mãn. Bởi vì Mẹ đã tiếp nhận với tất cả lòng khát mong, yêu mến.  Mẹ được gọi là Đấng đầy ân sủng cũng đồng nghĩa với việc Mẹ được Thiên Chúa yêu thương vô cùng.

 Mẹ đã tự do đón nhận Thánh ý và thưa xin vâng như một người tôi tớ của Thiên Chúa. “ vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền”( Lc 1,38).  Mẹ muốn sống đúng ơn gọi của mình trước Thiên Chúa. Đó là ơn gọi của người nữ tỳ như Mẹ đã phúc đáp lời Sứ Thần truyền tin: Này tôi là tôi tá Thiên Chúa ( Lc 1,38). Người tôi tớ thì chỉ xuất hiện để phục vụ chủ, để làm điều chủ sai khiến. Nhiệm vụ của họ chỉ có hầu hạ phục vụ, vâng nghe lệnh chủ và toại nguyện khi đã làm đẹp lòng chủ. Mẹ không chỉ nhận biết mình là tôi tá mà còn thực sự sống như “ Nữ tỳ Thiên Chúa” trong một số trình thuật Tin Mừng đã chứng minh điều ấy: Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm và ở lại nhà bà Elisabeth để giúp đỡ người chị họ (Lc 1,39 ) ; tại tiệc cưới Cana, Mẹ đã xuất hiện như một người phục vụ, âm thầm tế nhị nói với Chúa Giê su “ họ hết rượu rồi!” (Ga 2, 3-5 ). Trong đời sống ẩn dật tại Nazareth; Mẹ luôn dõi theo bước Chúa Giê su trên hành trình rao giảng . Nhất là  Mẹ hiện diện bên Chúa Giê su trong những giây phút đau khổ nhục nhằn của Người qua từng chặng đường thương khó và cuộc tử nạn: khi chứng kiến Con bị đóng đinh treo trên thập giá.  Mẹ đã can đảm thưa tiếng “ xin vâng” , đón nhận thánh ý Chúa với một đức tin mạnh mẽ. Bởi điều này khiến Mẹ thấy thật là khó hiểu! vì như lời Sứ Thần Chúa đã phán truyền trong biến cố Truyền Tin :  người con trai Mẹ  sắp sinh ra “ Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là  Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa Vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”.  Thế mà nay mọi sự đã kết thúc, Người Con  yêu dấu của Mẹ đã chết thật rồi. Người ta đã hạ xác Con xuống và an táng trong mộ  thật rồi. Mẹ đã kiên vững cùng với các Tông Đồ vượt qua thử thách và cùng các Ngài sốt sắng cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần ngự đến ( Cv 1, 14) . Mẹ đã đón nhận Chúa Giê su và kết hiệp đời mình với Chúa Giê su trong mọi biến cố Vui, Sáng, Thương, Mừng. Tiếng “ xin vâng” của Mẹ đạt đến đỉnh tuyệt vời, vì đó là một sự dâng hiến trọn vẹn cuộc đời của Mẹ trong tình yêu. ( Thinh Lặng giây lát ) Hát Xin vâng  ( C 442 câu 1 &2)

3. Ân huệ của Đời sống Thánh Hiến

Mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa  yêu thương tuyển chọn sống ơn gọi thánh hiến. Cuộc đời của mỗi chị em Mân Côi đáp trả lời Thiên Chúa mời gọi trong giao ước tình yêu, bắt nguồn từ bí tích Thánh Tẩy. Bằng việc khấn dòng, chúng ta đã kết hiệp lễ dâng đời mình với Hiến Lễ của Đức Ki tô, Đấng đã mời gọi chúng ta bước theo Người, sống một đời khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục. Nhờ đó, chúng ta được hoàn toàn sống cho Thiên Chúa, và tự do phục vụ tha nhân với một tình yêu luôn rộng mở và trưởng thành.  HL 5.1. Mang Danh Con Đức Mẹ Mân Côi, chị em được mời gọi cùng với Mẹ Maria bước theo Chúa Cứu Thế trong hành trình cứu độ, bằng việc chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm cuộc đời Người: nhập thể, rao giảng Tin Mừng, khổ nạn và phục sinh trong chính cuộc sống của mình. Chị em mang ơn cứu độ đến cho mọi người bằng đời sống truyền giáo theo sứ mạng của Dòng.  Hãy noi theo phong cách của Mẹ, phong cách “ Maria” một lòng khiêm nhường thẩm sâu; một đức tin nồng cháy và quảng đại luôn phó thác hoàn toàn cho Thánh ý Chúa ; Mau mắn lên đường phục vụ và đem niềm vui cho mọi người ; quan tâm đến nhu cầu của tha nhân; tận tình giúp đỡ để mọi người có được niềm vui và hạnh phúc.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Tin Mừng sống động. Mẹ là người phụ nữ đầy Ơn Phúc. Mẹ là người phụ nữ đầy đức tin, sống và luôn tiến bước trong đức tin . Mẹ để đời mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong hành trình đức tin hướng tới sứ mạng Thiên Chúa trao để phục vụ và sinh hoa kết quả. Hôm nay, chúng con hướng về Mẹ, lạy Mẹ Maria! Mẹ thật tuyệt vời khi thưa tiếng “ xin vâng” để Con Thiên Chúa nhập thể cứu độ nhân loại. Mẹ đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong mọi biến cố  của cuộc sống. Trong đời sống thánh hiến và khi thi hành sứ vụ, chúng con còn gặp nhiều thử thách, những hiểm nguy cho ơn gọi khiến tâm hồn không  bình an  và mất đi niềm vui sâu đậm của đời tận hiến. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban cho  chúng con ơn bền đỗ trong tình yêu, trung thành theo bước Chúa Giê Su, để luôn sẵn sàng đáp lời xin vâng trong mọi hoàn cảnh theo Thánh ý Chúa. Chúng con tìm về bên Mẹ là suối mát, là trăng thanh để được an vui, thêm can đảm, thêm lòng yêu mến Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ  và giúp  chúng con luôn khiên tốn phục vụ; nhẫn nhục và  hết lòng tận tâm trong khi thi hành sứ vụ để thánh ý Chúa được thực hiện, Danh Chúa ngày thêm vinh hiển và ơn cứu độ của Chúa được đem đến cho nhiều người. (quỳ) Hát Cùng Mẹ sống Lời Chúa  ( D384)

Lạy Mẹ Maria, chúng con hãnh diện vì là con cái của Mẹ, người Mẹ tinh tuyền; Mẹ thánh thiện nhờ Mẹ mà thân phận loài người chúng con được nâng lên, bởi vì Me đã sinh ra Đấng cứu độ là Đức Giê su – Ki tô. .Mẹ còn là một mẫu gương tuyệt vời về việc thánh hiến hoàn hảo, vì Mẹ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa . Được Thiên Chúa tuyển chọn và Mẹ đã phó thác cuộc đời cho Người, xin vâng, đáp lại tiếng Chúa. Chúng con yêu mến và nguyện sống tâm tình con thảo với Mẹ, luôn noi gương Mẹ vì đó là cách giúp chúng ta trung thành đáp lại tiếng Chúa và sống sung mãn ơn gọi thánh hiến.

xin Mẹ thông ban tình yêu cho chúng con để chúng con quảng đại hiến dâng cuộc sống mình cho Đức Ki tô mỗi ngày, cộng tác với Người để cứu độ thế giới. Qua bàn tay mẹ Maria, chúng ta hãy lập lại ý chí tận hiến cho Thiên Chúa và quyết tâm sống một ngày đẹp lòng Chúa và hữu ích cho mọi người. ( Ave Maria…..)  

Sr. Minh Hằng

Bài mới

Chủ đề Sống tháng 03 và 04.2024 : Tính cách và nhân đức của nữ tu tông đồ Mân Côi

Là con người, chị nữ tu Mân Côi không thể tránh khỏi những yếu đuối …