Home / Cầu Nguyện / Suy Niệm Lời Chúa / Tìm hiểu về Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh

Tìm hiểu về Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh

TÌM HIỂU VỀ TUẦN THÁNH và ĐẠI LỄ PHỤC SINH
 
Trong dịp Lễ Giáng Sinh, chúng ta đã mừng kỷ niệm Chúa Giêsu Kitô giáng sinh. Chúa Giêsu giáng trần là để cùng sống, cùng chia sẽ thân phận con người như toàn thể nhân loại và rao giảng Tin Mừng Tình Thương của Thiên Chúa, rồi chịu nạn và chịu chết để cứu chuộc nhân loại; sau đó “phục sinh” và lên trời, để mở đường cứu rỗi cho mọi người tin theo Ngài.
Để chuẩn bị Đại Lễ Giáng Sinh, có 4 tuần lễ gọi là “Mùa Vọng”; còn để chuẩn bị Đại Lễ Phục Sinh, có 40 ngày “Mùa Chay”. Mùa Chay Thánh kéo dài 40 ngày vì Chúa Giêsu đã “ăn chay” 40 ngày đêm trong sa mạc để chuẩn bị công cuộc rao giảng của Ngài (thường được gọi là “cuộc đời công khai”), sau khi Ngài đã sống “âm thầm” khoảng 30 năm và sinh sống bằng nghề “thợ mộc” tại làng Nagiaret, miền Galilê (phía Bắc nước Do Thái).
Cuối Mùa Chay là “Tuần Thánh” (Holy Week). Tuần Thánh là tuần quan trọng nhất trong Phụng vụ của Giáo Hội. Tuần Thánh để người Kitô hữu tưởng niệm những biến cố đặc biệt trong những ngày cuối cùng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại.

Chúa Nhật Lễ Lá 
mở đầu Tuần Thánh và kỷ niệm việc Chúa Giêsu được những người dân tốt lành cùng các trẻ em đón rước long trọng tiến vào Thành Thánh Giêrusalem. Chúa Nhật Lễ Lá cũng còn gọi là Chúa Nhật Chịu Nạn. Trước Thánh Lễ có làm phép lá và long trọng rước lá vào Thánh Đường để cử hành Thánh Lễ. Trong Thánh Lễ, chủ tế sẽ đọc bài Thương Khó của Chúa Giêsu, thay vì bài Phúc Âm. Lá đã được làm phép, giáo dân có thể mang về nhà và để trên bàn thờ, để nhắc nhở mọi người trong gia đình về những ngày Thánh trong Tuần Thương Khó.
Ba ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy trong Tuần Thánh, được gọi là Tam Nhật Thánh (Easter Triduum). Đó là những ngày Thánh để kỷ niệm những biến cố trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại: Ngày Thứ Năm kỷ niệm bữa Tiệc Ly, ngày Thứ Sáu kỷ niệm Chúa Giêsu chịu khổ nạn, ngày Thứ Bảy kỷ niệm Chúa Giêsu chịu táng trong mộ đá. Sau đó là Chúa Nhật Phục Sinh.

Thứ Năm Tuần Thánh
 (Holy Thursday) để kỷ niệm việc Chúa Giêsu ăn bữa tối cuối cùng (The Last Supper) với 12 môn đệ trước khi Chúa Giêsu chia tay các môn đệ để ra đi nộp mình chịu khổ hình. Bữa ăn nầy cũng được gọi là bữa ăn “Tình Thương” (“Agapé” tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “Tình Thương”), vì trong bữa ăn nầy, Chúa Giêsu đã lập hai Bí Tích (Sacrament) đặc biệt nói lên tình thương của Chúa đối với nhân loại: “Bí Tích Thánh Thể” để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của các tín hữu bằng chính Mình và Máu Thánh Người. “Bí Tích Truyền Chức Thánh” để thiết lập chức “Linh Mục Thừa Tác”; qua Bí Tích này, Thiên Chúa tuyển chọn một số người để làm Linh Mục thừa tác, tiếp tục cử hành Bí Tích Thánh Thể và duy trì sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Mầu Nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa qua mọi thời gian và ở mọi nơi. Sở dĩ gọi là Linh Mục “thừa tác” vì chỉ có Chúa Giêsu là “Linh Mục Thượng Tế” trọn hảo, còn các linh mục thì được tham dự đặc biệt vào chức Linh Mục của Chúa (xin xem Thơ Thánh Phaolô gửi người Do Thái, chương 7, 8 và 9). Các tín hữu cũng được tham dự cách thiêng liêng vào chức Linh Mục của Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Tẩy họ đã lãnh nhận khi gia nhập Dân Thánh Chúa. (Xin xem thơ Thứ Nhất của Thánh Phêrô, đoạn 2, câu 9). Vì thế khi ngưòi Công giáo đi lễ, không phải là chỉ “xem lễ” hay “dự lễ”, nhưng là “cùng nhau” và hợp với vị Chủ tế dâng hiến lễ vật lên Thiên Chúa và tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại. Lễ vật dâng tiến chính là của lễ trọn hảo, là “Mình và Máu Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong Bánh Miến và Rượu Nho tinh tuyền”. Cùng với lễ vật trọn hảo đó, các tín hữu dâng lên Chúa chính con người của mình (linh hồn và thân xác), và những hy sinh lao nhọc của mỗi người trong cuộc sống hàng ngày.
Cũng trong “bữa ăn tình thương” tối Thứ Năm Tuần Thánh, Chúa Giêsu cúi mình xuống rửa chân cho các tông đồ, để dạy cho các Ngài bài học yêu thương phục vụ trong khiêm tốn. Điều này làm cho tông đồ Phêrô sửng sốt và phản đối: “Sao Thầy mà lại phải cúi xuống rửa chân cho chúng con…”. Nhưng Chúa Giêsu bảo: “Việc Thầy làm cứ để Thầy làm”. Sau khi rửa chân cho 12 ông xong, Chúa Giêsu mới nói: “Thầy đã cúi xuống rửa chân cho chúng con là để dạy chúng con bài học yêu thương phục vụ: Như Thầy đã rửa chân cho chúng con, chúng con cũng hãy rửa chân cho nhau…” (xin xem Phúc Âm theo Thánh Gioan, đoạn 13, câu 12).
Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, vào buổi sáng, tại Nhà Thờ Chánh Tòa của mỗi giáo phận (Diocese), Đức Giám Mục và các Linh Mục trong toàn giáo phận họp mặt để cùng dâng Thánh Lễ thường gọi là “Thánh Lễ Làm Phép Dầu Thánh”. Trong Thánh Lễ long trọng nầy (thường có rất đông giáo dân tham dự và kéo dài chừng 2 giờ), Đức Giám Mục sẽ làm phép ba thứ Dầu Thánh (thường là dầu “olive”) để dùng trong các lễ Truyền Chức Thánh, trong khi ban Bí Tích Thêm Sức, Bí Tích Rửa Tội, và Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Cũng trong Thánh lễ long trọng nầy, Đức Giám Mục và các Linh Mục cùng nhau long trọng nhắc lại lời tuyên hứa khi chịu chức Thánh; tuyên hứa trước Cộng Đồng Dân Chúa đang có mặt trong Thánh lễ. Sự hiện diện của các Linh Mục trong Giáo phận trong Thánh lễ này là để nói lên sự hiệp nhất của toàn thể linh mục đoàn chung quanh vị Chủ Chăn của Giáo phận là Đức Giám Mục (hoặc Tổng Giám Mục). Vì thế, ở các giáo phận (hay tổng giáo phận) rộng lớn quá mà các linh mục sau Thánh Lễ Làm Phép Dầu Thánh tại Nhà Thờ Chánh Tòa không thể về kịp để dâng lễ buổi chiều tại các giáo xứ, thì Thánh Lễ làm phép Dầu Thánh có thể chuyển vào Thứ Năm tuần trước đó, và thường cử hành vào buổi chiều để giáo dân có thể tham dự thánh lễ đông đảo hơn.
Vào buổi chiều Thứ Năm Tuần Thánh, thường chỉ cử hành một Thánh Lễ tại Nhà thờ chính của Giáo xứ, để Cha Chánh Xứ (Pastor) và các Cha Phụ Tá cùng đồng tế với sự hiện diện của giáo dân toàn giáo xứ và cử hành một Thánh lễ đặc biệt để kỷ niệm Bữa Tiệc Ly như đã nói ở trên. Thánh lễ nầy thường cử hành vào buổi chiều tối (Bữa Tiệc Ly cũng vào buổi tối) để giáo dân có thể đến đông đủ hơn. Trong Thánh lễ, sau bài Phúc Âm và Bài Giảng, vị Chủ tế cũng cử hành nghi thức “rửa chân” cho một số vị đại diện của cộng đồng Dân Chúa trong giáo xứ. Trong lúc cử hành nghi thức “rửa chân”, Ca đoàn thường hát các bài thánh ca về tình yêu thương, đặc biệt bài “Đâu Có Tình Yêu Thương” (dịch từ bản thánh ca La tinh “Ubi Caritas est, Deus est”, “Where there is love, there is God”). Bản Thánh Ca này đã được dịch ra và phổ nhạc rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Mấy câu đầu trong bản Thánh Ca này bằng tiếng Việt Nam như sau:

“Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời!
Đâu có lòng từ bi, là ở đấy có ân sủng người!
Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi!
Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui!”
Sau Thánh Lễ, có lễ nghi long trọng rước Mình Thánh Chúa vào một nơi trang trọng để toàn thể Dân Chúa (theo từng họ đạo hoặc đoàn thể) đến tôn kính và cầu nguyện cho đến nửa đêm.

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
 (đặc biệt trong tiếng Anh, không gọi là “Holy Friday”, nhưng gọi là “Good Friday”) là ngày rất tốt lành cho toàn thể nhân loại, vì Chúa Giêsu đã chịu nạn và chịu chết trong ngày này để đền tội cho nhân loại và mở đường cứu rỗi cho mọi người; vì thế có lệ kiêng thịt ngày thứ Sáu, nhất là trong Mùa Chay Thánh. Giờ Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá là vào khoảng 3 giờ chiều (theo giờ của người Do Thái hồi đó là “giờ thứ chín”) (xin xem Phúc Âm theo Thánh Luca, đoạn 23, từ câu 44). Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh không có Thánh lễ, nhưng có cuộc Suy Ngắm “Đàng Thánh Giá” long trọng và tiếp theo là cuộc cử hành “Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó” của Chúa Giêsu, thường vào khoảng 3 giờ chiều; tuy nhiên có thể cử hành muộn hơn để giáo dân có thể đến tham dự đông đủ, nhưng phải trước 9 giờ tối. Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh có luật buộc ăn chay và kiêng thịt để tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu đã chịu chết trên cây Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại; vì thế Thánh Giá luôn hiện diện nơi các Thánh đường, các nơi thờ phượng, trên bàn thờ trong các gia đình giáo dân và đặc biệt trên các phần mộ của các Kitô hữu đã qua đời.
Trong Đế quốc Rôma thời xưa, hình phạt chịu treo trên “thập tự giá” thường chỉ dành cho những người nô lệ. Các người bị xử án phải vác hai cây gỗ đến một ngọn núi ngoài thành phố, rồi bị đóng đanh vào hai cây gỗ đã được đóng chặt thành hình “chữ thập” (như chúng ta vẫn nhìn thấy nơi “thánh giá” của Chúa). Người ta dùng đinh đóng hai cổ tay vào hai đầu xà ngang. Còn hai chân bị đóng vào phía cuối “thập tự giá” và thường dưới hai bàn chân của “tội nhân” còn có một cái bệ nhỏ giữ hai bàn chân; mục đích là để khi đã dựng cây gỗ lên rồi, xác “tội nhân” không bị kéo trì xuống, “tội nhân” vẫn còn có thể thở được, và như vậy vẫn “phải” kéo dài sự sống trong đau đớn cho đến khi kiệt sức và chết đi. Trường hợp Chúa Giêsu thì Ngài chết nhanh hơn, vì đã bị bắt từ tối Thứ Năm, rồi bị hành hạ, đánh đập suốt đêm. Qua ngày Thứ Sáu, sau khi được lệnh của Philatô, họ mới bắt vác thánh giá ra ngoài thành Giêrusalem, đến đồi Gôn-gô-ta rồi mới đóng đinh. Lúc đó Chúa Giêsu đã hầu như đã hoàn toàn kiệt sức. Đồi Gôn-gô-ta hình như một “chiếc sọ” được gọi là “Gôn-gô-ta” “Núi Sọ” (Gôn-gô-ta theo tiếng người Do Thái thời đó có nghĩa “Núi Sọ”). Đồi nầy nằm ở phía Tây Bắc thành Giêrusalem và không xa bức tường thành bao nhiêu. (Khi đi viếng Đất Thánh, quê hương của Chúa, du khách sẽ được dẫn đến đó để kính viếng).
Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết vào chiều Thứ Sáu, áp ngày Thứ Bảy là ngày nghỉ lễ của người Do Thái; hơn nữa lại trùng vào Đại Lễ ‘Vượt Qua’ (Passover) (PÂ Gioan 19,31), nên theo tục lệ thời đó, các “tội nhân”, sau khi đã bị xử án treo trên thập tự giá, không được để qua đêm, đến chiều tối phải hạ xuống. Nhưng trước khi hạ xuống, phải dùng búa đánh giập ống chân của “tội nhân” để chắc chắn là đã chết thật. Nếu thật sự “tội nhân” chưa chết, thì sau khi hai ống chân đã gẫy, thân xác kéo thẳng xuống, “tội nhân” không còn thở được nữa, nên phải chết trong giây lát (như đã nói ở trên). Khi các người lính đến quan sát Chúa Giêsu, họ thấy Ngài đã chết thực sự, nên không đánh giập ống chân của Ngài, nhưng có một người lính đã dùng ngọn giáo đâm vào sườn trái của xác Chúa Giêsu. Ngọn giáo đâm thấu vào trái tim và lúc đó máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu chảy ra. Tất cả những sự kiện này đã xảy ra y như lời trong Kinh Thánh Cựu Ước đã báo trước về cái chết của Đấng Cứu Thế như thế nào. (Xin xem Phúc Âm theo Thánh Gioan đoạn 19, từ câu 31).
Vào chiều tối ngày Thứ Sáu đó, có một ông tên là Giuse người ở xứ Arimathê (ông là một thành viên có thế giá trong Hội Đồng Do Thái và vẫn âm thầm tin theo Chúa Giêsu) đã đến xin Philatô cho tháo xác Chúa xuống. Sau đó, ông cùng với ông Nicôđêmô (cũng là một thủ lãnh nhóm Pharisiêu, nhưng vẫn âm thầm tin theo Chúa Giêsu, xin xem Phúc Âm Goan, đoạn 3, câu 1) táng xác Chúa theo tục lệ người Do Thái thời đó: tẩm liệm xác Chúa bằng thuốc thơm, quấn khăn liệm và đặt trong mộ đá. Mộ đá còn mới, của ông Giuse Arimathê và nằm trong thửa vườn của gia đình ông. Vườn nầy lại gần nơi Chúa Giêsu chịu đóng đanh (xin xem Phúc Âm Gioan đoạn 19, từ câu 38). Trong lúc hai ông táng xác Chúa, thì có Bà Maria Madalêna và Maria mẹ ông Gio-xê chứng kiến (Phúc Âm Maccô đoạn 15, câu 47). Chắc là có một số người khác nữa cùng tham dự cuộc táng xác; nhất là Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu; nhưng không thấy Phúc Âm nói đến. Còn Thánh Giuse có thể Chúa đã cất Ngài về trước rồi.
Chúng ta cũng nên nhớ: Thời đó, người ta không đặt xác chết trong quan tài như chúng ta ngày nay, nhưng chỉ tẩm xác bằng thuốc thơm, rồi quấn trong khăn liệm, sau đó đặt vào mộ đã đục sẵn trong một núi đá hay đồi đá lớn, sau đó lấy một tảng đá lấp cửa mộ; rồi những ngày tiếp theo, các người thân trong gia đình thường đến vào lúc sáng sớm, lật tảng đá lấp cửa mộ, rồi tiếp tục xức thuốc thơm cho xác người chết, thường là trong 3 ngày liền hoặc cả tuần lễ. Thuốc thơm này thường là mộc dược (myrrh) trộn với trầm hương (aloes) vừa ướp hương thơm cho xác chết, vừa giữ cho xác chết được lâu không thối rữa. Khi khai quật mộ các vua chúa Ai Cập thời xưa, người ta thấy rõ điều nầy.
Còn một điều nữa cũng cần nói đến là các lãnh tụ Do Thái đã xin Philatô cho lính gác mộ Chúa, vì sợ rằng các môn đệ của Chúa Giêsu đến lấy trộm xác Chúa đưa đi nơi khác, rồi phao tin là Chúa đã sống lại. Philatô đã bảo họ: “Các ông có lính của các ông, các ông hãy sai lính của các ông đến mà canh gác”. Thế là họ cho lính đến niêm phong mộ và canh gác (Phúc Âm Matthêu đoạn 27, câu 62). Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã thực sự sống lại vào “ngày Thứ Nhất trong tuần” và đã hiện ra lần đầu tiên với bà Maria Madalêna, bà Maria mẹ ông Giacôbê và bà Salômê ngay nơi táng xác Chúa khi các bà đến viếng mộ Chúa vào sáng sớm (Phúc Âm Maccô đoạn 16, câu 1), sau đó với hai tông đồ Phêrô và Gioan, và nhiều lần sau nữa với các Tông đồ và nhiều người khác trong vòng 40 ngày từ khi Chúa Giêsu sống lại (Máccô 16, 9; Gioan 20,11); đặc biệt là: lần hiện ra với “Hai Môn Đệ trên đường trở về làng Emmaus” ngay buổi chiều “ngày thứ nhất trong Tuần” (xin xem Phúc Âm Máccô 16, 12; Luca 24,13); lần hiện ra với các Tông đồ “tám ngày sau đó tại nhà nơi các môn đệ ở” để củng cố đức tin cho Tông đồ Tôma (xin xem Phúc Âm Gioan 20, 26); lần hiện ra với các Tông đồ tại bờ “Biển Hồ Tibêria” sau một đêm các Ngài đánh cá thất bại, giúp các Ngài đánh được một “mẻ lưới đầy cá lớn một cách lạ lùng”, phỏng vấn lòng tin yêu của Thánh Phêrô nơi Chúa và trao quyền lãnh đạo các Tông đồ cho Thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo hội. Lần cuối cùng là lần Chúa hiện ra tại Bêtania, với các Tông đồ để “mở trí” cho các Ngài hiểu ra những điều đã ghi chép trong Kinh Thánh (Cựu Ước), củng cố thêm đức tin cho các Ngài, ban mệnh lệnh truyền giáo, hứa sẽ luôn ở với các Ngài cho đến tận thế, rồi dơ tay ban phép lành cho các Ngài trong khi “Chúa được cất về Trời” (xin xem Phúc Âm Luca 24, 4; Mátcô 16, 14; Matthêu 28, 16; Sách Tông Đồ Công Vụ 1, 4).
Từ ngày đó, các Kitô hữu đã mừng lễ vào ngày đầu tuần (ngày Chúa sống lại) chứ không vào ngày “Sabath” “Thứ Bảy” như người Do Thái. Như vậy, các Kitô hữu mừng việc Chúa Giêsu sống lại vào ngày đầu tuần và gọi là ngày “Chúa Nhật”.
Tuy nhiên dịp Đại Lễ Phục Sinh hàng năm là dịp mừng việc Chúa sống lại một cách đặc biệt sau một Mùa Chay dài và sau Tuần Thương Khó; như vậy là để nhắc nhở tín hữu của Chúa nhớ rằng đời người chóng qua, như “hoa sớm nở, tối tàn”. Nhưng chết không phải là hết. Chết chỉ là một sự biến đổi, một sự “qua đời” (từ cuộc đời chóng qua đến cuộc sống vĩnh hằng); như cha ông chúng ta đã nói “sinh ký, tử quy”. Nhưng muốn được vào cuộc sống vĩnh hằng, các tín hữu phải nhìn nhận con người yếu hèn của mình luôn bị cám dỗ và sa ngã (human weaknesses). Vì thế họ cần cầu nguyện luôn để xin ơn Chúa giúp đỡ, cố gắng vươn lên. Hơn nữa, sống không phải là sống một mình mà là “sống với” mọi người chung quanh. Sống nâng đỡ lẫn nhau (“chị ngã em nâng”) cả tinh thần và vật chất. Về tinh thần, cùng giúp nhau phấn đấu vươn lên và canh tân cuộc sống (renewal). Về vật chất, cùng giúp đỡ nhau, nhất là giúp đỡ những người nghèo khó, thiếu thốn. Đó chính là ba chủ đề lớn của Mùa Chay Thánh hằng năm: Cầu nguyện, hy sinh hãm mình và làm việc từ thiện (tiết kiệm để dành tiền bạc giúp đỡ anh chị em thiếu thốn). Khi giúp đỡ nhau, nhất là giúp người nghèo khó, là chúng ta giúp đỡ chính Chúa. Ngày chúng ta “qua đời”, Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta và nói: “Hãy vào lãnh phần thưởng cuộc sống vĩnh hằng; vì xưa Ta đói, các con đã cho Ta ăn; Ta khát, các con đã cho Ta uống…” (xin xem Phúc Âm Matthêu đoạn 25, từ câu 31).
Năm nay, chúng ta mừng lễ Phục Sinh vào những ngày mà thế giới vẫn lo âu trong cảnh chiến tranh vẫn còn tiếp diễn tại Afaghanistan, tại Iraq và ngay tại Đất Thánh (Holy Land) quê hương của Chúa. Hơn nữa, nạn ‘khủng bố’ (Terrorism) vẫn là một mối lo âu lớn cho toàn thế giới, nhất là sau cuộc khủng bố ghê gớm tại Tây Ban Nha (Spain) vào ngày 11.3.2004 vừa qua, với hơn 200 người chết và gần 2000 người bị thương tật. Thế giới vẫn đầy những thù hận, nhân quyền và tự do tôn giáo vẫn bị xâm phạm. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu Phục Sinh cho nhân loại biết yêu thương nhau hơn; Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo được tôn trọng; và Hòa Bình đến với mọi tâm hồn, mọi gia đình và nơi nơi trên thế giới.
Đặc biệt năm nay, khi toàn thể tín hữu khắp thế giới Khai Mạc Mùa Chay Thánh với ngày Thứ Tư Lễ Tro (25.02.2004), thì tại đất nước Hoa Kỳ cũng khai mạc cuốn phim ‘Sự Thương Khó của Chúa Kitô’ (The Passion of the Christ) của nhà Đạo diễn Mel Gibson. Có rất nhiều người đã đi coi phim này. Hiện nay nhiều nước trên thế giới cũng đang chiếu phim này. Người ta cũng rất hâm mộ rủ nhau đi coi rất đông. Cuốn phim đã đánh động lòng mọi người chúng ta để chúng ta nhận ra Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, đã chịu đau khổ tột độ và chết rất thê thảm trên Thánh giá vì tội lỗi mỗi người chúng ta và toàn thể nhân loại. Cụ thể như ông Dan Leach ở Texas, sau khi xem phim xong đã thật lòng ăn năn tội ác mà ông đã che dấu nhiều năm là đã giết ‘người yêu của mình’ và chính ông đã đến thú nhận với cảnh sát vào ngày 23.3.2004 để xin chịu án để đền tội.
Trong tuần Thánh này, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa nhân từ đánh động tâm hồn chúng ta để mỗi người nhìn nhận tội mình như người ‘Trộm lành’ cũng bị đóng đanh với Chúa, hay như ông Dan Leach, để chúng ta khiêm tốn thú nhận tội lỗi, xin ơn Chúa thứ tha và ‘ăn năn trở về’ để ‘sống lại’ với Chúa và rao giảng Tin Mừng Tình Thương cứu độ cho mọi người.
Xin Chúa Giêsu Phục Sinh ban phúc lành cho mọi người chúng ta.

Lm. Anphong Trần Ðức Phương

Bài mới

Chủ đề Sống tháng 03 và 04.2024 : Tính cách và nhân đức của nữ tu tông đồ Mân Côi

Là con người, chị nữ tu Mân Côi không thể tránh khỏi những yếu đuối …

537 comments

 1. best allergy pill for itching exact allergy pills best allergy over the counter

 2. antihistamine generic names allergy medication without side effects alternatives to allergy medication

 3. does ibuprofen help stomach pain cipro oral

 4. generic accutane 10mg brand accutane 20mg order isotretinoin 40mg without prescription

 5. cheap isotretinoin 40mg buy isotretinoin generic buy isotretinoin 40mg generic

 6. strongest sleeping pills for insomnia modafinil canada

 7. virtual visit online physician insomnia modafinil 100mg oral

 8. amoxil 500mg pill buy amoxil 500mg sale buy amoxicillin 500mg generic

 9. order amoxil 1000mg for sale buy amoxicillin generic order amoxicillin generic

 10. order generic azithromycin zithromax 250mg cost azithromycin online buy

 11. order azithromycin 500mg buy zithromax 500mg buy azithromycin 250mg generic

 12. azipro medication azipro canada buy azithromycin 500mg online cheap

 13. azipro 500mg brand buy generic azithromycin 250mg order azithromycin 500mg generic

 14. prednisolone 10mg over the counter buy omnacortil no prescription omnacortil 20mg canada

 15. order amoxil 250mg online cost amoxicillin 500mg order amoxicillin 500mg online

 16. purchase amoxicillin without prescription buy amoxil 500mg for sale amoxicillin 1000mg price

 17. order albuterol online strongest over the counter asthma buy albuterol 2mg online cheap

 18. cheap ventolin 2mg albuterol 4mg price ventolin online order

 19. buy clavulanate without prescription augmentin cost

 20. order synthroid 75mcg pills purchase levothroid pills cheap synthroid 100mcg

 21. where to buy levothyroxine without a prescription synthroid 100mcg pills buy levoxyl online cheap

 22. buy clomiphene 50mg without prescription purchase clomid generic buy serophene online cheap

 23. clomiphene 100mg cost purchase clomid pill purchase clomiphene online cheap

 24. buy cheap zanaflex tizanidine 2mg tablet order tizanidine sale

 25. rybelsus 14mg usa semaglutide 14 mg price buy semaglutide pills for sale

 26. purchase tizanidine online tizanidine price buy zanaflex no prescription

 27. buy semaglutide sale how to buy rybelsus rybelsus 14 mg tablet

 28. prednisone 5mg pills deltasone 10mg pills prednisone 40mg for sale

 29. buy rybelsus generic order semaglutide 14mg pills buy generic rybelsus 14mg

 30. accutane for sale online accutane 40mg generic buy accutane 40mg without prescription

 31. buy accutane 10mg generic isotretinoin 40mg us buy accutane 40mg

 32. generic amoxicillin 1000mg order amoxil pills generic amoxicillin 1000mg

 33. albuterol 4mg canada ventolin 2mg generic best antihistamine pills

 34. buy albuterol generic buy albuterol inhaler buy ventolin inhalator generic

 35. amoxicillin 250mg pills buy amoxil 1000mg generic purchase amoxicillin sale

 36. buy zithromax 250mg pills azithromycin 250mg tablet azithromycin 250mg pill

 37. buy augmentin 375mg without prescription order augmentin 625mg pills augmentin order

 38. buy azithromycin without prescription zithromax pills zithromax online

 39. omnacortil 20mg oral buy cheap omnacortil buy prednisolone 40mg generic

 40. neurontin cheap neurontin 600mg oral purchase gabapentin generic

 41. order clomiphene pill order clomiphene 50mg generic buy clomiphene without a prescription

 42. buy generic clomiphene over the counter buy clomid 100mg generic clomid 100mg pill

 43. buy neurontin generic cheap gabapentin online cheap gabapentin generic

 44. order furosemide 100mg online cheap lasix uk order lasix 40mg

 45. furosemide 100mg cheap buy furosemide 40mg sale furosemide 40mg cost

 46. sildenafil overnight shipping usa order sildenafil without prescription sildenafil 25mg

 47. doxycycline sale vibra-tabs online order cost doxycycline 100mg

 48. purchase vibra-tabs pills buy doxycycline paypal doxycycline order

 49. rybelsus 14mg for sale rybelsus 14mg over the counter buy generic rybelsus

 50. free roulette games real casino games online gambling games

 51. best online poker sites for real money online card games best online casino for real money

 52. buy vardenafil online buy levitra 20mg levitra 10mg usa

 53. where to buy pregabalin without a prescription lyrica usa pregabalin sale

 54. order plaquenil 200mg pills hydroxychloroquine 400mg ca buy plaquenil cheap

 55. buy plaquenil 200mg online plaquenil pills order generic hydroxychloroquine

 56. aristocort 10mg cheap aristocort without prescription order triamcinolone 10mg for sale

 57. aristocort 4mg drug buy aristocort cheap triamcinolone 10mg

 58. tadalafil 5mg brand buy tadalafil 40mg for sale order tadalafil 5mg pill

 59. order clarinex 5mg online cheap buy desloratadine 5mg online purchase desloratadine generic

 60. purchase clarinex without prescription order clarinex pill order desloratadine without prescription

 61. buy cenforce pills cenforce 50mg price order generic cenforce

 62. chloroquine tablet chloroquine cost buy chloroquine tablets

 63. purchase chloroquine oral chloroquine 250mg purchase chloroquine for sale

 64. order dapoxetine 60mg generic buy priligy 90mg misoprostol 200mcg generic

 65. buy dapoxetine 60mg for sale buy priligy 30mg sale where to buy misoprostol without a prescription

 66. glucophage 1000mg pills buy metformin 500mg oral glucophage 1000mg

 67. buy orlistat paypal order xenical buy generic diltiazem

 68. brand glycomet 1000mg brand glucophage 500mg buy glycomet pill

 69. buy generic metformin oral metformin glucophage 500mg over the counter

 70. order xenical 60mg online cheap order orlistat generic order diltiazem 180mg sale

 71. where can i buy acyclovir allopurinol 100mg ca allopurinol medication

 72. how to buy norvasc amlodipine online buy amlodipine 10mg brand

 73. buy zovirax generic buy zovirax purchase zyloprim online cheap

 74. buy rosuvastatin 20mg sale buy generic crestor for sale zetia without prescription

 75. zestril 2.5mg canada order zestril generic buy generic lisinopril for sale

 76. crestor usa brand crestor 10mg buy ezetimibe without prescription

 77. order domperidone without prescription domperidone drug order sumycin 250mg pills

 78. prilosec online order order omeprazole 20mg online prilosec over the counter

 79. buy prilosec generic prilosec medication order omeprazole 20mg pills

 80. buy flexeril 15mg generic baclofen 25mg order ozobax for sale

 81. cost metoprolol 100mg lopressor 50mg usa generic lopressor

 82. buy generic flexeril for sale buy cyclobenzaprine paypal lioresal canada

 83. buy tenormin 50mg online cheap purchase tenormin pills buy tenormin without a prescription

 84. buy ketorolac pills buy cheap generic gloperba order colchicine without prescription

 85. atenolol 100mg us tenormin price buy atenolol online

 86. buy depo-medrol tablets medrol 4 mg over counter methylprednisolone 8mg pills

 87. depo-medrol without prescription buy depo-medrol generic methylprednisolone 4 mg without prescription

 88. buy inderal without prescription buy clopidogrel 75mg generic cheap plavix 75mg

 89. methotrexate 10mg oral order warfarin coumadin for sale online

 90. buy methotrexate 2.5mg for sale buy methotrexate generic cost warfarin 2mg

 91. order mobic 15mg online cheap celecoxib buy online celecoxib over the counter

 92. purchase metoclopramide pills losartan drug losartan 50mg over the counter

 93. buy generic esomeprazole for sale buy nexium no prescription order topamax pill

 94. order flomax 0.4mg online cheap where can i buy celecoxib order celebrex 200mg online cheap

 95. purchase tamsulosin for sale tamsulosin us buy celebrex 100mg generic

 96. esomeprazole us topiramate 100mg ca order topamax 100mg generic

 97. imitrex 50mg usa imitrex 50mg canada order levaquin 500mg generic

 98. order zofran 8mg generic zofran sale order spironolactone online cheap

 99. ondansetron 8mg without prescription buy ondansetron without a prescription order spironolactone 25mg pills

 100. buy imitrex sumatriptan online buy levaquin pills for sale

 101. buy dutasteride tablets order generic avodart zantac 300mg over the counter

 102. buy ampicillin antibiotic penicillin pill buy amoxicillin no prescription

 103. ampicillin for sale order doxycycline without prescription buy amoxicillin without prescription

 104. buy propecia 1mg sale buy fluconazole 200mg online cheap order generic fluconazole

 105. purchase ciprofloxacin without prescription – ethambutol 1000mg cheap brand augmentin 1000mg

 106. ciprofloxacin price – trimethoprim us buy augmentin

 107. order cipro generic – keflex order online how to get clavulanate without a prescription

 108. buy baycip medication – order generic cephalexin buy clavulanate pills

 109. ciplox 500 mg pills – buy trimox pill
  erythromycin for sale

 110. buy flagyl sale – buy cleocin online cheap order azithromycin 500mg pills

 111. buy generic metronidazole – brand cefaclor 250mg azithromycin cost

 112. ciprofloxacin drug – order trimox online
  erythromycin 500mg cheap

 113. ivermectin 6mg tablets – order sumycin generic sumycin 500mg us

 114. buy valtrex generic – where to buy valtrex without a prescription buy acyclovir 400mg online cheap

 115. stromectol medication – order axetil pill buy sumycin 500mg online

 116. buy ampicillin generic buy acillin generic buy amoxicillin online

 117. buy cheap generic flagyl – order cefaclor pills order azithromycin without prescription

 118. flagyl oral – oral zithromax brand azithromycin 500mg

 119. buy ampicillin cheap amoxicillin price amoxil medication

 120. purchase lasix without prescription – buy generic candesartan 8mg captopril sale

 121. furosemide 40mg tablet – buy generic furosemide for sale captopril 25mg cost

 122. purchase glucophage generic – purchase cefadroxil cost lincocin

 123. brand glycomet 1000mg – buy lamivudine paypal order lincomycin 500mg generic

 124. zidovudine 300 mg drug – irbesartan cheap zyloprim order

 125. clozaril where to buy – glimepiride 4mg brand how to buy pepcid

 126. how to get cheap retrovir without a prescription – roxithromycin 150mg cheap order zyloprim 300mg pill

 127. buy clozapine 50mg without prescription – frumil oral purchase pepcid pill

 128. quetiapine order online – bupropion price buy eskalith no prescription

 129. quetiapine price – sertraline cost buy eskalith

 130. hydroxyzine over the counter – cheap escitalopram buy endep without a prescription

 131. cheap anafranil 25mg – buy generic amoxapine order doxepin for sale

 132. atarax for sale online – buy pamelor generic endep 25mg uk

 133. augmentin order online – oral sulfamethoxazole generic baycip

 134. amoxicillin order online – cheap generic amoxicillin cipro 500mg usa

 135. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thanks, I will try and check back more often. How frequently you update your website?

 136. augmentin 375mg sale – buy augmentin for sale order cipro 1000mg without prescription

 137. buy amoxicillin without a prescription – buy erythromycin 500mg pills buy generic ciprofloxacin online

 138. buy zithromax 500mg pills – tindamax 300mg over the counter ciplox 500 mg sale

 139. order cleocin 150mg generic – order cleocin 300mg pills chloromycetin brand

 140. order zithromax 500mg pill – tindamax order how to get ciprofloxacin without a prescription

 141. stromectol 3 mg dosage – levaquin online order cefaclor 250mg online cheap

 142. order albuterol 2mg online – buy theophylline no prescription order theo-24 Cr 400 mg online

 143. ivermectin 6mg oral – order generic levaquin 250mg buy cefaclor 250mg pill

 144. order ventolin – brand seroflo order theo-24 Cr 400 mg online

 145. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! “It is impossible to underrate human intelligence–beginning with one’s own.” by Henry Adams.

 146. brand methylprednisolone – astelin uk purchase astelin sale

 147. Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 148. purchase clarinex pill – ventolin 2mg pills cost ventolin

 149. Spot on with this write-up, I truly suppose this website needs way more consideration. I’ll most likely be again to read far more, thanks for that info.

 150. I precisely had to thank you so much all over again. I do not know what I could possibly have created in the absence of these tips shared by you on my theme. Certainly was a real depressing matter in my opinion, nevertheless being able to view a expert mode you resolved it made me to weep for joy. I’m happy for this assistance as well as sincerely hope you comprehend what an amazing job you happen to be getting into training people today using your websites. I am certain you haven’t met any of us.

 151. buy clarinex sale – ketotifen 1 mg sale albuterol 2mg drug

 152. buy depo-medrol without prescription – fluorometholone eye drops buy astelin nasal spray for sale

 153. Thank you for any other magnificent post. Where else may just anybody get that type of information in such an ideal means of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the search for such info.

 154. metformin usa – cost hyzaar order acarbose generic

 155. glyburide online – micronase drug buy forxiga 10mg sale

 156. repaglinide 2mg drug – cost empagliflozin 10mg order empagliflozin 25mg online

 157. metformin tablet – acarbose for sale online acarbose 25mg without prescription

 158. buy semaglutide without a prescription – order rybelsus 14mg pills buy desmopressin generic

 159. order terbinafine – buy diflucan without prescription buy griseofulvin medication

 160. buy terbinafine no prescription – order griseofulvin online cheap griseofulvin tablet

 161. order generic rybelsus 14mg – order DDAVP without prescription buy DDAVP cheap

 162. top online pharmacy india https://indiaph24.store/# indian pharmacy
  indian pharmacy online

 163. buy generic famvir online – valaciclovir cheap cost valaciclovir 500mg

 164. buy generic ketoconazole over the counter – buy mentax online cheap sporanox sale

 165. I have recently started a website, the information you provide on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “It is a great thing to know our vices.” by Cicero.

 166. My spouse and i have been so ecstatic Edward managed to finish off his research by way of the precious recommendations he was given through the web site. It’s not at all simplistic just to continually be giving freely facts that the rest might have been selling. We really realize we now have the writer to thank for that. The specific explanations you made, the simple web site navigation, the relationships you can help foster – it’s all overwhelming, and it is leading our son and us understand that issue is brilliant, which is really vital. Thanks for all the pieces!

 167. canadian pharmacies compare best mail order pharmacy canada canadian drug prices

 168. mexican drugstore online: cheapest mexico drugs – mexico drug stores pharmacies

 169. https://mexicoph24.life/# buying prescription drugs in mexico online

 170. medicine in mexico pharmacies best online pharmacies in mexico mexico pharmacy

 171. indian pharmacy paypal http://indiaph24.store/# indian pharmacy
  top online pharmacy india

 172. buy cipro online buy cipro cheap ciprofloxacin order online

 173. Sweet website , super style and design, really clean and employ genial.

 174. cipro online no prescription in the usa: buy ciprofloxacin over the counter – ciprofloxacin order online

 175. It’s hard to find knowledgeable individuals on this subject, but you sound like you already know what you’re talking about! Thanks

 176. lanoxin canada – buy dipyridamole 100mg pills buy furosemide 100mg pills

 177. famvir 250mg brand – famvir for sale online buy generic valcivir 500mg

 178. can you buy lisinopril lisinopril 2.5 mg cost lisinopril otc

 179. nolvadex online: nolvadex pct – tamoxifen mechanism of action

 180. cost cheap propecia price cost of propecia cost cheap propecia tablets

 181. buy generic propecia no prescription: propecia price – cost cheap propecia without dr prescription

 182. order digoxin for sale – lanoxin where to buy buy lasix 100mg online

 183. http://lisinopril.network/# lisinopril 20 mg tablet price

 184. http://nolvadex.life/# tamoxifen and bone density

 185. buy cytotec pills cytotec buy online usa buy cytotec pills

 186. Misoprostol 200 mg buy online: buy cytotec over the counter – cytotec online

 187. cipro ciprofloxacin ciprofloxacin order online п»їcipro generic

 188. http://cytotec.club/# buy cytotec online fast delivery

 189. propecia cheap: buy cheap propecia online – buying propecia price

 190. buy ciprofloxacin cipro for sale ciprofloxacin

 191. purchase metoprolol without prescription – micardis 80mg pill order nifedipine generic

 192. Good web site! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 193. http://lisinopril.network/# lisinopril 40 mg brand name in india

 194. buy ciprofloxacin over the counter: buy cipro online without prescription – cipro

 195. buy cytotec in usa buy cytotec over the counter Abortion pills online

 196. http://ciprofloxacin.tech/# ciprofloxacin over the counter

 197. where to buy lisinopril buy lisinopril 2.5 mg zestril 10 mg cost

 198. hydrochlorothiazide oral – purchase amlodipine without prescription buy bisoprolol 10mg generic

 199. ciprofloxacin 500mg buy online: ciprofloxacin generic – antibiotics cipro

 200. lisinopril pill 20mg lisinopril 10 mg prescription drug lisinopril

 201. buy cytotec over the counter: buy cytotec pills – buy cytotec pills

 202. buy cytotec over the counter п»їcytotec pills online buy cytotec online fast delivery

 203. cost of propecia prices: cost propecia without rx – cost of propecia

 204. hydrochlorothiazide 25 mg over the counter – plendil medication purchase bisoprolol pills

 205. lisinopril 100mcg ordering lisinopril without a prescription can i buy lisinopril online

 206. tamoxifen premenopausal: tamoxifen moa – pct nolvadex

 207. http://nolvadex.life/# tamoxifen and weight loss

 208. cost generic propecia without prescription buying generic propecia pills propecia price

 209. brand lopressor 50mg – micardis 20mg sale adalat 30mg ca

 210. buying cheap propecia no prescription: cost of propecia without a prescription – propecia pills

 211. cost generic propecia without prescription generic propecia cost cheap propecia for sale

 212. Cialis without a doctor prescription cialist.pro Cialis without a doctor prescription

 213. https://cialist.pro/# Cialis over the counter

 214. Kamagra 100mg: buy kamagra online – Kamagra 100mg

 215. Cialis over the counter cialist.pro Cialis 20mg price

 216. http://viagras.online/# best price for viagra 100mg

 217. Cheap Viagra 100mg: Buy Viagra online cheap – sildenafil over the counter

 218. kamagra: kamagra pills – Kamagra 100mg price

 219. Buy Tadalafil 5mg Generic Tadalafil 20mg price Cialis over the counter

 220. cheapest cenforce: Cenforce 100mg tablets for sale – Buy Cenforce 100mg Online

 221. nitroglycerin us – brand diovan 80mg buy diovan 160mg generic

 222. Cenforce 100mg tablets for sale cheapest cenforce Purchase Cenforce Online

 223. Cialis 20mg price: Generic Tadalafil 20mg price – Cialis without a doctor prescription

 224. Buy Cenforce 100mg Online cenforce.pro cenforce.pro

 225. simvastatin expression – gemfibrozil bank atorvastatin assemble

 226. Kamagra 100mg: buy kamagra online – super kamagra

 227. Kamagra 100mg kamagra.win sildenafil oral jelly 100mg kamagra

 228. mexico drug stores pharmacies mexico drug stores pharmacies buying prescription drugs in mexico online

 229. https://pharmmexico.online/# mexico drug stores pharmacies

 230. no prescription needed pharmacy: no prescription online pharmacy – best online pharmacy that does not require a prescription in india

 231. non prescription pharmacy non prescription online pharmacy canadian pharmacy without prescription

 232. best no prescription pharmacy: online pharmacy – canada pharmacy coupon

 233. http://pharmmexico.online/# mexican online pharmacies prescription drugs

 234. no prescription medicines: canada prescription drugs online – pharmacy online no prescription

 235. indian pharmacies safe: best online pharmacy india – indian pharmacy

 236. online canadian drugstore canadian valley pharmacy buying drugs from canada

 237. canadian pharmacy world coupons pharm world store pharmacy discount coupons

 238. canada pharmacy coupon: online pharmacy – legit non prescription pharmacies

 239. reputable canadian pharmacy: canadian pharmacy reviews – canada pharmacy world

 240. http://pharmmexico.online/# buying from online mexican pharmacy

 241. crestor online detect – pravastatin online false caduet online rot

 242. reputable mexican pharmacies online mexican border pharmacies shipping to usa п»їbest mexican online pharmacies

 243. mexico online pharmacy prescription drugs: mexican pharmacies no prescription – best online pharmacy without prescriptions

 244. https://pharmmexico.online/# purple pharmacy mexico price list

 245. online canadian pharmacy reviews canadian pharmacies online canadian drugs online

 246. canadian pharmacy discount code: online pharmacy – offshore pharmacy no prescription

 247. https://pharmnoprescription.icu/# can i buy prescription drugs in canada

 248. crestor pills sack – rosuvastatin mend caduet buy desert

 249. http://pharmmexico.online/# mexican online pharmacies prescription drugs

 250. reputable mexican pharmacies online: mexican drugstore online – reputable mexican pharmacies online

 251. Online medicine order: best online pharmacy india – india pharmacy

 252. purple pharmacy mexico price list mexico drug stores pharmacies mexico pharmacy

 253. amoxicillin 500mg without prescription generic amoxicillin over the counter amoxicillin 500mg without prescription

 254. doxycycline 50mg: price of doxycycline – vibramycin 100 mg

 255. neurontin 800 mg tablets: neurontin over the counter – neurontin 300 mg mexico

 256. neurontin brand name 800 mg: neurontin 100 mg cap – neurontin 600

 257. amoxicillin canada price: where can i buy amoxocillin – cheap amoxicillin 500mg

 258. zithromax generic cost: zithromax 250 mg australia – zithromax pill

 259. neurontin cost in canada: can i buy neurontin over the counter – neurontin 300 mg price

 260. how to order doxycycline: order doxycycline 100mg without prescription – doxycycline 100mg dogs

 261. viagra professional add – levitra oral jelly online shut levitra oral jelly cottage

 262. zithromax generic cost zithromax prescription online where to get zithromax over the counter

 263. prednisone 12 mg: cheap generic prednisone – order prednisone 10 mg tablet

 264. prednisone brand name us prednisone over the counter south africa prednisone online sale

 265. amoxicillin discount: amoxicillin 500 mg for sale – generic amoxicillin online

 266. dapoxetine equipment – zudena traffic cialis with dapoxetine natural

 267. purchase prednisone: 40 mg prednisone pill – prednisone 4mg tab

 268. amoxicillin without prescription: amoxicillin capsules 250mg – buying amoxicillin in mexico

 269. neurontin cream neurontin sale neurontin 800 mg

 270. buy viagra professional broomstick – super avana shine levitra oral jelly urge

 271. amoxicillin 875 125 mg tab: amoxicillin 500mg – amoxicillin 500mg no prescription

 272. zithromax prescription online zithromax online australia zithromax price south africa

 273. http://doxycyclinea.online/# buy doxycycline online 270 tabs

 274. doxycycline without prescription: doxycycline 100mg tablets – how to order doxycycline

 275. generic zithromax 500mg: zithromax over the counter – zithromax 500

 276. buy prednisone online australia prednisone 50 mg coupon prednisone 5mg coupon

 277. over the counter prednisone pills: purchase prednisone no prescription – prednisone 10 mg tablet cost

 278. buy cheap generic zithromax: where can i get zithromax – zithromax 250mg

 279. neurontin cap 300mg price neurontin price uk neurontin generic cost

 280. neurontin 4 mg: neurontin capsules 600mg – buy cheap neurontin online

 281. order doxycycline online buy doxycycline hyclate 100mg without a rx doxycycline 50mg

 282. buy prednisone with paypal canada: canadian online pharmacy prednisone – prednisone best prices

 283. neurontin 204: buy brand neurontin – neurontin pills

 284. priligy steep – suhagra arrangement cialis with dapoxetine wait

 285. where can i buy zithromax in canada zithromax cost canada buy zithromax 1000 mg online

 286. how to get zithromax online: zithromax online usa no prescription – how to get zithromax online

 287. http://amoxila.pro/# where can i buy amoxocillin

 288. doxycycline pills: cheap doxycycline online – buy generic doxycycline

 289. cenforce swift – brand viagra pills ernest brand viagra pills splendid

 290. neurontin price gabapentin generic neurontin 800 mg price

 291. amoxicillin tablets in india: purchase amoxicillin online – amoxicillin online without prescription

 292. prednisone 50 mg buy how can i order prednisone prednisone 50 mg buy

 293. neurontin 300 mg caps: neurontin coupon – over the counter neurontin

 294. amoxicillin 500 mg price: amoxicillin cost australia – antibiotic amoxicillin

 295. buy amoxicillin 500mg online: where can i get amoxicillin 500 mg – where can i get amoxicillin 500 mg

 296. cenforce online faster – brand viagra pills war brand viagra pills male

 297. prednisone buy canada prednisone 5mg cost purchase prednisone no prescription

 298. generic zithromax over the counter: zithromax drug – zithromax 1000 mg online

 299. doxycycline 100 mg doxycycline mono doxycycline hyclate

 300. doxycycline 150 mg: buy doxycycline online 270 tabs – doxycycline without prescription

 301. https://amoxila.pro/# amoxicillin over the counter in canada

 302. prednisone 500 mg tablet: prednisone 54 – average cost of generic prednisone

 303. neurontin 50 mg: buy neurontin 100 mg canada – neurontin 500 mg tablet

 304. cost of amoxicillin 30 capsules amoxicillin 500 mg without prescription amoxicillin 500mg price in canada

 305. http://amoxila.pro/# buy amoxicillin over the counter uk

 306. 2000 mg neurontin neurontin sale neurontin cost

 307. buy zithromax canada: zithromax capsules australia – zithromax 1000 mg pills

 308. Glad to be one of the visitants on this amazing internet site : D.

 309. mexican border pharmacies shipping to usa п»їbest mexican online pharmacies reputable mexican pharmacies online

 310. mexican drugstore online mexico drug stores pharmacies reputable mexican pharmacies online

 311. https://mexicanpharmacy1st.online/# п»їbest mexican online pharmacies

 312. brand cialis consent – zhewitra proper penisole your

 313. mexican drugstore online: mexican online pharmacies prescription drugs – mexico drug stores pharmacies

 314. buying prescription drugs in mexico online: reputable mexican pharmacies online – medicine in mexico pharmacies

 315. mexican border pharmacies shipping to usa: mexican drugstore online – mexican drugstore online

 316. mexican online pharmacies prescription drugs mexico pharmacy purple pharmacy mexico price list

 317. brand cialis engage – alprostadil crook penisole shadow

 318. http://mexicanpharmacy1st.com/# mexican online pharmacies prescription drugs

 319. mexico drug stores pharmacies: mexican mail order pharmacies – mexico pharmacy

 320. buying prescription drugs in mexico buying prescription drugs in mexico mexican pharmaceuticals online

 321. http://mexicanpharmacy1st.com/# mexican mail order pharmacies

 322. cialis soft tabs pills older – viagra oral jelly online art viagra oral jelly foolish

 323. mexico drug stores pharmacies: mexico pharmacy – mexican border pharmacies shipping to usa

 324. mexican online pharmacies prescription drugs mexico pharmacies prescription drugs reputable mexican pharmacies online

 325. https://mexicanpharmacy1st.online/# purple pharmacy mexico price list

 326. mexican border pharmacies shipping to usa: reputable mexican pharmacies online – best mexican online pharmacies

 327. https://mexicanpharmacy1st.shop/# mexican mail order pharmacies

 328. mexican rx online medication from mexico pharmacy mexican pharmacy

 329. cialis soft tabs online knife – cialis oral jelly online glance viagra oral jelly mouse

 330. http://mexicanpharmacy1st.com/# mexican pharmaceuticals online

 331. mexico drug stores pharmacies mexico drug stores pharmacies mexican border pharmacies shipping to usa

 332. mexico drug stores pharmacies: reputable mexican pharmacies online – mexican rx online

 333. best mexican online pharmacies: reputable mexican pharmacies online – medication from mexico pharmacy

 334. https://mexicanpharmacy1st.com/# mexican border pharmacies shipping to usa

 335. mexican border pharmacies shipping to usa: medication from mexico pharmacy – buying prescription drugs in mexico online

 336. mexico pharmacy mexican drugstore online mexican drugstore online

 337. brand cialis smell – tadora become penisole discover

 338. https://mexicanpharmacy1st.online/# buying prescription drugs in mexico

 339. mexican rx online mexican rx online п»їbest mexican online pharmacies

 340. buying from online mexican pharmacy: buying prescription drugs in mexico – mexican online pharmacies prescription drugs

 341. Cytotec 200mcg price Misoprostol 200 mg buy online п»їcytotec pills online

 342. buying cheap propecia without rx: cost of cheap propecia – cost of propecia pills

 343. http://cytotec.xyz/# buy misoprostol over the counter

 344. get generic clomid tablets buying generic clomid without insurance can i get generic clomid without rx

 345. propecia for sale: cost of cheap propecia prices – get generic propecia without a prescription

 346. can you buy neurontin over the counter neurontin 100mg tab neurontin 100 mg cost

 347. generic propecia no prescription: cost of cheap propecia without dr prescription – cost generic propecia for sale

 348. propecia without a prescription: cost cheap propecia pill – buying generic propecia without dr prescription

 349. buy lisinopril 20 mg no prescription lisinopril cost canada lisinopril online usa

 350. cialis soft tabs pills bread – cialis soft tabs online detect viagra oral jelly online william

 351. http://clomiphene.shop/# where to get cheap clomid for sale

 352. buying propecia without prescription: buy propecia without dr prescription – propecia without rx

 353. I’m impressed, I have to say. Really not often do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me let you know, you will have hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the issue is one thing that not enough people are speaking intelligently about. I am very blissful that I stumbled across this in my seek for one thing relating to this.

 354. zestoretic 20 buy lisinopril 20 mg online canada lisinopril 90 pills cost

 355. cytotec abortion pill: Cytotec 200mcg price – buy cytotec over the counter

 356. After research a few of the weblog posts in your website now, and I truly like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark website checklist and might be checking again soon. Pls take a look at my website online as properly and let me know what you think.

 357. buying generic propecia without rx order cheap propecia without dr prescription cheap propecia pill

 358. http://clomiphene.shop/# cost cheap clomid without insurance

 359. cytotec buy online usa: purchase cytotec – buy cytotec

 360. cialis soft tabs seat – valif online vanish viagra oral jelly champion

 361. I went over this site and I conceive you have a lot of great information, bookmarked (:.

 362. lisinopril generic price online lisinopril lisinopril 10mg prices compare

 363. cost propecia without prescription: buying generic propecia no prescription – cost of generic propecia price

 364. cost of clomid no prescription where buy cheap clomid where buy generic clomid for sale

 365. medicine neurontin capsules: neurontin medicine – neurontin prescription

 366. https://propeciaf.online/# propecia without a prescription

 367. neurontin cream medicine neurontin capsules canada neurontin 100mg discount

 368. cost of generic propecia price: buy generic propecia without prescription – order generic propecia without insurance

 369. mexico drug stores pharmacies mexico drug stores pharmacies best online pharmacies in mexico

 370. http://cheapestmexico.com/# medication from mexico pharmacy

 371. mexican border pharmacies shipping to usa: medication from mexico pharmacy – buying prescription drugs in mexico online

 372. https://cheapestcanada.com/# best canadian online pharmacy reviews

 373. https://cheapestindia.com/# top 10 online pharmacy in india

 374. Ikaria Lean Belly Juice is a dietary supplement that helps in losing weight.

 375. https://36and6health.com/# offshore pharmacy no prescription

 376. priligy planet – sildigra size cialis with dapoxetine pursue

 377. I really like examining and I believe this website got some truly utilitarian stuff on it! .

 378. cenforce online arrow – brand viagra thee brand viagra pills prayer

 379. can i buy prescription drugs in canada: cheapest and fast – canada mail order prescriptions

 380. best online pharmacy india Online medicine order best online pharmacy india

 381. https://cheapestandfast.com/# buy meds online without prescription

 382. http://cheapestmexico.com/# best mexican online pharmacies

 383. cenforce successful – zenegra design brand viagra slope

 384. http://cheapestindia.com/# best online pharmacy india

 385. You have remarked very interesting points! ps decent internet site.

 386. medications online without prescriptions cheapest & fast pharmacy medicine with no prescription

 387. asthma medication ash – asthma treatment ray asthma medication bloom

 388. acquisto farmaci con ricetta: top farmacia online – migliori farmacie online 2024

 389. п»їfarmacia online espaГ±a farmacias direct farmacia online barcelona

 390. farmacia online più conveniente: comprare farmaci online all’estero – Farmacia online miglior prezzo

 391. acne treatment take – acne medication agree acne medication score

 392. https://eufarmaciaonline.com/# п»їfarmacia online espaГ±a

 393. apotheke online: online apotheke rezept – europa apotheke

 394. Pharmacie Internationale en ligne pharmacie en ligne france livraison belgique Achat mГ©dicament en ligne fiable

 395. farmacias online seguras en espa̱a: farmacia online madrid Рfarmacia online madrid

 396. online apotheke versandkostenfrei: europa apotheke – apotheke online

 397. apotheke online gГјnstigste online apotheke п»їshop apotheke gutschein

 398. farmacias online seguras en espaГ±a: farmacia online madrid – farmacia online envГ­o gratis

 399. acne medication lest – acne medication serve acne treatment pit

 400. You completed certain fine points there. I did a search on the theme and found a good number of people will consent with your blog.

 401. acquisto farmaci con ricetta: comprare farmaci online all’estero – farmacia online senza ricetta

 402. online apotheke rezept: online apotheke rezept – ohne rezept apotheke

 403. farmaci senza ricetta elenco п»їFarmacia online migliore farmacie online autorizzate elenco

 404. Farmacia online miglior prezzo: Farmacia online più conveniente – farmacia online

 405. https://eufarmacieonline.shop/# Farmacia online piГ№ conveniente

 406. Some really fantastic blog posts on this internet site, appreciate it for contribution. “Be absolutely determined to enjoy what you do.” by Sarah Knowles Bolton.

 407. Farmacie online sicure: comprare farmaci online con ricetta – farmacia online piГ№ conveniente

 408. Farmacie online sicure Farmacie on line spedizione gratuita farmacia online senza ricetta

 409. asthma treatment experiment – asthma treatment cloth asthma treatment season

 410. internet apotheke: medikamente rezeptfrei – beste online-apotheke ohne rezept

 411. Achat mГ©dicament en ligne fiable: pharmacie en ligne france livraison belgique – Pharmacie sans ordonnance

 412. online apotheke gГјnstig internet apotheke online apotheke preisvergleich

 413. pills for treat prostatitis sob – pills for treat prostatitis across pills for treat prostatitis quest

 414. pharmacie en ligne avec ordonnance: Pharmacie en ligne livraison Europe – pharmacie en ligne france livraison internationale

 415. farmacia online madrid: farmacias online baratas – farmacias online baratas

 416. treatment for uti ago – uti antibiotics conscious treatment for uti violet

 417. http://eufarmacieonline.com/# п»їFarmacia online migliore

 418. apotheke online online apotheke deutschland eu apotheke ohne rezept

 419. farmacia online madrid: farmacias online baratas – farmacias online baratas

 420. internet apotheke: apotheke online – günstigste online apotheke

 421. online apotheke deutschland: europa apotheke – online apotheke

 422. online apotheke preisvergleich internet apotheke online apotheke preisvergleich

 423. farmacie online autorizzate elenco: comprare farmaci online con ricetta – top farmacia online

 424. farmacias online seguras en espaГ±a: п»їfarmacia online espaГ±a – farmacia en casa online descuento

 425. pharmacies en ligne certifi̩es: pharmacie en ligne sans ordonnance Рpharmacie en ligne

 426. I like this post, enjoyed this one appreciate it for putting up.

 427. gГјnstigste online apotheke: internet apotheke – online apotheke rezept

 428. farmaci senza ricetta elenco п»їFarmacia online migliore farmacie online affidabili

 429. farmacias online baratas: farmacias online seguras – farmacia online españa

 430. https://euapothekeohnerezept.com/# beste online-apotheke ohne rezept

 431. apotheke online: ohne rezept apotheke – europa apotheke

 432. acheter mГ©dicament en ligne sans ordonnance Pharmacie sans ordonnance vente de mГ©dicament en ligne

 433. prostatitis medications tower – prostatitis medications bridge pills for treat prostatitis lee

 434. pharmacie en ligne france livraison belgique: Pharmacie sans ordonnance – Pharmacie en ligne livraison Europe

 435. pharmacie en ligne livraison europe: levitra en ligne – pharmacie en ligne pas cher

 436. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 437. pharmacie en ligne: Pharmacie en ligne livraison Europe – pharmacie en ligne sans ordonnance

 438. pharmacie en ligne avec ordonnance: pharmacie en ligne pas cher – vente de mГ©dicament en ligne

 439. loratadine medication net – claritin wrap claritin pills paint

 440. pharmacie en ligne fiable: Levitra pharmacie en ligne – pharmacie en ligne france livraison belgique

 441. pharmacie en ligne Medicaments en ligne livres en 24h pharmacies en ligne certifiГ©es

 442. pharmacie en ligne fiable: trouver un mГ©dicament en pharmacie – pharmacie en ligne france fiable

 443. valtrex online bunch – valacyclovir online screen valacyclovir pills scarce

 444. pharmacie en ligne pas cher: Levitra sans ordonnance 24h – п»їpharmacie en ligne france

 445. http://levitraenligne.com/# trouver un médicament en pharmacie

 446. I love what you guys are up too. This kind of clever work and coverage! Keep up the amazing works guys I’ve added you guys to blogroll.

 447. pharmacie en ligne france livraison internationale: trouver un mГ©dicament en pharmacie – vente de mГ©dicament en ligne

 448. pharmacie en ligne france pas cher: kamagra en ligne – pharmacie en ligne

 449. valacyclovir bet – valtrex pills smell valacyclovir online sister

 450. pharmacie en ligne livraison europe: levitra generique sites surs – Achat mГ©dicament en ligne fiable

 451. Hello.

  This post was created with XRumer 23 StrongAI.

  Good luck 🙂

 452. Viagra sans ordonnance 24h: Viagra generique en pharmacie – SildГ©nafil 100 mg prix en pharmacie en France

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *