Home / Cầu Nguyện / Tìm hiểu ngày lễ / Tiểu sử ngày lễ Mẹ Mân Côi 7/10

Tiểu sử ngày lễ Mẹ Mân Côi 7/10

TIỂU SỬ NGÀY LỄ MẸ MÂN CÔI 7/10

I. LỊCH SỬ PHỤNG VỤ

Sau cuộc chiến thắng quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lépante ngày 7-10-1571, nhờ ơn lạ đặc biệt của Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi, Đức Thánh Piô V dạy rước kiệu Mẹ trọng thể và thành lập lễ Mẹ Thắng Trận vào ngày mồng 7 tháng 10 để ghi ơn Đức Mẹ. Đến đời Đức Grêgôriô XIII, theo lời dòng Đaminh tâu xin, đổi lại ngày lễ. Ngài ra sắc lệnh ngày 1-4-1573 đổi là lễ Mẹ Mân Côi được mừng vào Chúa nhật I tháng 10 tại các nhà thờ tôn kính Mẹ Mân Côi. Năm 1671, lễ này cũng được Đức Clementê X ban phép mừng khắp Giáo hội Tây ban nha. Năm 1716, sau những chiến thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Temeswar và Corfu ở ven biển Hylạp, các giáo hữu gọi Mẹ là Mẹ chiến thắng và Đức Clêmentê XI truyền cho khắp Giáo hội đặc biệt mừng lễ Mẹ Mân Côi hàng năm. Ngày 11-9-1887, Đức Lêô XIII nâng lễ Mẹ Mân côi lên bậc nhì với kinh lễ và kinh Phụng vụ theo phụng vụ dòng Đaminh. Đức Thánh Piô X ấn định mừng lễ Mẹ Mân Côi vào ngày mồng 7 tháng 10.

II. Ý NGHĨA PHỤNG VỤ

Ý nghĩa lễ Mẹ Mân Côi được dựa trên lịch sử, vẻ tuyệt diệu và thần lực của kinh Mân côi, nhất là do chính Đức Mẹ đã phán dạy và tỏ mình ra là Mẹ rất thánh Mân côi, và nhiều Đức Giáo Hoàng khuyên dạy đọc kinh Mân côi.

A. LỊCH SỬ KINH MÂN CÔI

Kinh mân côi nguyên tiếng Latinh là Rosarium, tiếng Anh, tiếng Pháp là Rose là hoa hồng tượng trương kinh Kính mừng kết thành vòng hoa thiêng dâng kính Đức Mẹ như cổ thời Hylạp, và một số nước hiện nay, người ta làm vòng hoa tươi treo vào cổ trao tặng nhau. Trước kia người ta đếm kinh bằng hạt sỏi, dần dần người ta kết những hạt khác thành chuỗi Mân côi gọi là Rosary.

Thế kỷ XII, 150 Thánh vịnh David dài quá đối với nhiều người không thể đọc được, nên người ta đọc 150 kinh Lạy Cha thay thế. Dần dần người ta đọc 150 kinh Kính Mừng thay 150 kinh Lạy Cha. Do đó Thánh Đaminh gọi là “Thánh vịnh Đức Mẹ”. Sau này Đức Sixtô IV gọi tắt là “Thánh vịnh”.

Bắt đầu kinh Kính mừng chỉ gồm có lời chào của thiên sứ Gabrie: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng Bà” (Lc 1:28), rồi được thêm lời chào của bà Thánh Elizabeth: “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Con lòng Bà gồm phúc lạ” (Lc 1:42). Cũng trong thế kỷ XII, Đức Mẹ hiện ra trao truyền tràng hạt Mân côi cho Thánh Đaminh để cải hoá bè rối Albigensê đang tung hoành ở phía nam nước Pháp. Sang thế kỷ XIII, đời Đức Urbanô IV, Thánh Danh “Giêsu” được thêm vào.

Thời đó người ta đọc 150 kinh Kính mừng cùng với 150 kinh Lạy Cha, nghĩa là mỗi kinh Kính mừng một kinh Lạy Cha. Đến thế kỷ XIV, thầy Henry Kalkar (1328-1408), dòng Carthusian do Thánh Brunô sáng lập, chia 150 kinh Kính mừng thành từng chục (10) mỗi chục một kinh Lạy Cha. Thế kỷ XV, Cha Đaminh Prussia (1384-1460) cũng dòng Carthusian chia 150 Kinh Kính mừng thành 3 chỗi 50. Cũng trong thế kỷ này, Chân phúc Alanô de la Roche hay là De Rupe thêm phần suy niệm các mầu nhiệm trong khi lần chuỗi. Từ nay tràng kinh Mân côi gọi là “Vòng hoa hồng”. Chân phúc Alanô nhiệt thành phổ biến kinh Mân côi mà Đức Mẹ đã trao truyền cho Thánh Đaminh. Chân phúc Alanô thành lập Hội Mân côi năm 1480 và được Đức Mẹ hứa ban 15 ơn cho những ai trung thành đọc kinh Mân côi. Năm 1521, cha Albertô da Castello, O.P., sửa lại mỗi kinh Lạy Cha với một mầu nhiệm. Năm 1569, Đức Thánh Piô V với bửu sắc “Consueverent Romani Pontifices” thêm phần thứ hai kinh Kính mừng: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời…” với kinh Sáng danh, và ấn định kinh Mân côi như chúng ta đọc ngày nay.

B. VẼ TUYỆT DIỆU CỦA KINH MÂN CÔI

Vẻ tuyệt diệu Kinh mân côi gồm hai phần như linh hồn và xác Kinh mân côi.
1. Suy ngắm những mầu nhiệm cuộc đời Chúa Cứu thế và cuộc đời Đức Mẹ. Trước kia người ta đọc Thánh vịnh Đức Mẹ là 150 kinh Kính mừng và suy ngắm 150 mầu nhiệm. Nhưng rồi 150 mầu nhiệm được rút lại 15 mầu nhiệm cho 15 chục kinh. 15 mầu nhiệm như là bản tóm Phúc âm nhắc nhớ Đức Mẹ đồng công với Chúa Kitô trong việc Cứu chuộc loài người từ biến cố mầu nhiệm Nhập thể tới mầu nhiệm Cứu chuộc. Do đó kinh Mân côi bắt nguồn từ bản tính Phúc âm và dẫn ta tới Phúc âm. Phần suy niệm 15 mầu nhiệm chia làm 3 phần vui, thương, mừng là linh hồn kinh Mân côi. Nếu đọc kinh Mân côi mà không suy niệm mầu nhiệm, kinh Mân côi sẽ chỉ có xác mà không có hồn. Đức Mẹ Fatima dạy rõ: “Đọc kinh Mân côi và suy ngắm mầu nhiệm”.

2. Phần kinh đọc gồm:
a. Kinh Lạy Cha là kinh cầu nguyện chính Chúa Giêsu đã dạy.
b. Kinh Kính mừng là lời thiên sứ Gabriê và lời Thánh Elizabeth chào chúc Đức Mẹ (Lc 1:28, 41-42). Kinh Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời do Đức Thánh Piô V thêm vào năm 1569.
c. Kinh Sáng Danh cũng được ngài thêm vào.
Nói chung kinh Mân côi tuyệt diệu vì bắt nguồn từ trời cao, chính Đức Mẹ đã phán dạy và các đức Giáo Hoàng, kể từ Đức Thánh Piô V đã không ngừng khuyến khích và dòng Thánh Đaminh đã nhiệt thành turyền bá sâu rộng.

C. THẦN LỰC KINH MÂN CÔI

Ngoài những ơn lạ Đức Mẹ ban nhờ thần lực của kinh Mân côi về phần hồn cũng như phần xác, lịch sử Giáo hội đã ghi lại 3 cuộc chiến thắng oanh liệt của Kinh Mân côi:

1. Đầu thế kỷ XII bè rối Albigensê nổi lên miền nam nước Pháp gieo lầm than và đau khổ cho dân nước Pháp. Mọi cố gắng của đạo và đời ngăn chặn bè rối tác hại này đã vô hiệu. Thánh Đaminh đứng ra khấn xin Đức Mẹ soi sáng cách nào để cứu vớt những tâm hồn sai lạc. Đức Mẹ đã hiện ra với ngài, Mẹ cầm một chuỗi Mân côi, dạy ngài cách đọc Kinh Mân côi và truyền cho ngài rao giảng như một phương thuốc linh nghiệm ngăn ngừa tội lỗi và sự lầm lạc. Quả nhiên, hơn 100 ngàn kẻ rối đạo đã từ bỏ sự lầm lạc, và rất nhiều người được thêm phấn khởi sốt sắng đọc kinh Mân côi.

2. Thế kỷ XVI quân Hồi Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh, đe doạ xâm chiến toàn vùng miền đất Công giáo Âu châu. Trước mối nguy cơ đó, Đức Thánh Piô V truyền lệnh cho các giáo phận tổ chức một nghi thức cầu nguyện gọi là “việc cầu nguyện 40 giờ” gồm các cuộc cung nghinh Đức Mẹ và đọc kinh Mân côi. Khi thuỷ quân của Hồi giáo xuống vịnh Lépante để tràn sang Âu châu, và trong khi đô đốc Don Juan người nước Áo chỉ huy hải quân Công giáo ra nghinh chiến, Đức Thánh Piô V cùng với tòan thể giáo dân rước kiệu Mẹ và đọc Kinh Mân côi cầu cho các chiến sĩ Công giáo chiến thắng. Bỗng nhiên, tại vịnh Lépante gió đổi chiều làm lợi điểm cho các chiến hạm Công giáo ào ạt tấn công đánh chìm các chiến hạm Hồi giáo, làm cho bọn họ hoàn toàn bại trận ngày Chúa nhật 7-10-1571 . Nói về cuộc chiến thắng vịnh Lépante nhờ Đức Mẹ Mân Côi, Đức Piô XI viết: “Khi quân lực Hồi giáo kiêu hùng với những chiến thuyền hùng mạnh đe doạ khắp các nước Công giáo Âu châu, Đức Giáo hoàng (Thánh Piô V) kêu gọi tất cả giáo dân sốt sắng khấn xin Mẹ lành trợ lực, địch quân bị bại trận, các chiến thuyền của họ bị đánh chìm”.

3. Sau cuộc chiến thắng vịnh Lépante, đạo binh Công giáo còn chiến thắng Hồi quân Thổ Nhĩ Kỳ tại Temeswar và Corfu ở ven biển Hy lạp đời Đức Clêmentê XI.

D. CHÍNH ĐỨC MẸ ĐÃ PHÁN DẠY

* Mẹ Maria phán dạy Chân phước Alanô: “Bất cứ ai trung thành đọc kinh Mân côi và suy ngắm những mầu nhiệm sẽ được ân thưởng. Mẹ sẽ xin cho họ được tha mọi hình phạt và mọi tội lỗi trong giờ họ chết. Điều đó rất dễ đối với Mẹ, vì Mẹ là Mẹ Vua Trời và Người gọi Mẹ là Đấng đầy ơn. Và vì đầy ơn, Mẹ có thể ban phát ơn phúc cho các con cái dấu yêu của Mẹ”.

* Tại Lộ Đức, Đức Mẹ hiện ra với Bernađetta, đeo tràng hạt vàng ở cánh tay phải, và đọc kinh Mân côi với Bernađetta.

* Tại Fatima, Đức mẹ hiện ra với 3 trẻ em Lucia, Phanxicô và Giaxinta 6 lần từ 13 tháng 5 tới 13 tháng 10 năm 1917. Cả 6 lần Đức Mẹ đều thúc giục: “Các con hãy tiếp tục đọc kinh Mân côi hằng ngày”. Ngày 13 tháng 10, Đức Mẹ xưng mình: “Ta là Đức Mẹ Mân Côi”.

E. CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG KHUYÊN DẠY

Từ khi Đức Mẹ trao truyền Thánh Đaminh và chân phước Alanô rao giảng Kinh Mân côi, rất nhiều Đức Giáo Hoàng khuyên dạy và khích lệ. Nhất là các Đức Giáo Hoàng: Đức Lêô X, Đức Thánh Piô V, Đức Gregoriô XIII, Đức Sixtô V, Đức Clementê VIII, Đức Alexandrô VII, Đức Clementê IX, Đức Clementê X, Đức Innocentê XI, Đức Benedictô XIII, Đức Benedictô XIV, Đức Clementê XIX, Đức Piô VII, Đức Piô IX, Đức Lêô XIII, Đức Benedictô XV, và Đức Piô XI. Đáng kể nhất là Đức Lêô XIII đã được gọi là Đức Giáo hoàng của kinh Mân côi vì riêng ngài đã ban hành 9 thông điệp và 3 tông thư về kinh Mân côi. Sau các ngài, đáng kể có Đức Piô XII, Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II.

III. Ý NGHĨA LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ

Bài đọc I: Tông đồ Công vụ 1:12-14

Đoạn văn thuật lại Giáo hội tiên khởi cầu nguyện tại Giêrusalem. Có ba nhóm được chứng kiến cuộc đời của Chúa Giêsu:

Nhóm 1: Các Tông đồ đã cùng sống với Chúa Giêsu từ lúc Gioan làm phép rửa, cho đến ngày Chúa Giêsu lên trời;

Nhóm 2: Các bà đi viếng mồ mà thấy mồ trống không thấy xác Chúa (xem Lc 24:22-24);

Nhóm 3: Mẹ Maria và các anh em Chúa đã chứng kiến thời thơ ấu của Chúa Giêsu.

Tất cả họ đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện. Kinh Mân côi ngày nay là một kinh cầu nguyện noi gương Mẹ Maria, và như là một phương thế kết hợp với Mẹ để đi sâu vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu, Con Mẹ.

Phúc âm: Luca 1:26-38

Thánh truyện Truyền tin là mầu nhiệm thứ nhất của kinh Mân côi, được chọn vào lễ Đức Mẹ Mân côi vì liên quan tới lời Đức Mẹ thưa thiên sứ: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời ngài truyền”. Mẹ được thiên sứ cho biết Mẹ được đẹp lòng Thiên Chúa và đối với Chúa thì không có gì là không có thể. Mẹ đã thưa “Xin vâng” thánh lệnh của Thiên Chúa và đã trở nên Mẹ Chúa Cứu Thế.


Công đồng Vatican II nói về đời sống của Mẹ: “Đức Trinh Nữ tiến lên trong cuộc lữ hành đức tin” (LG, 58). Cuộc lữ hành là cuộc lên đường về nơi thánh: Mẹ Maria đã lên đường đi lên đồi Canvê nơi Chúa tự hiến tế. Rồi Mẹ cùng với cộng đoàn tiên khởi lên lầu trên đợi Chúa Thánh Thần xuống. Biến cố Truyền tin và đời sống Mẹ cho chúng ta một gương mẫu đức tin trong ba hoàn cảnh: Mẹ tin vào Thiên Chúa, Mẹ phó thác nơi Người, và Mẹ sống theo kế hoạch của Người. Đức tin không những là ý nghĩa đầy đủ của lời nói xuông, nhưng là một lời “Yes” và Amen dõng dạc đáp lại những lời phán bảo, những lời phán hứa và những lệnh truyền của Thiên Chúa.

IV. MƯỜI LĂM ƠN ĐỨC MẸ HỨA BAN CHO NHỮNG AI ĐỌC KINH MÂN CÔI

Đức Mẹ hiện ra với chân phước Alanô long trọng hứa ban 15 đặc ân sau đây:
1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách đọc kinh Mân côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
2. Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc kinh Mân côi.
3. Kinh mân côi sẽ là áo mã giáp để chống lại hoả ngục. Kinh Mân côi tiêu diệt thói xấu, giảm thiểu tội lỗi, và phá tan các ngụy thuyết.
4. Kinh Mân côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở. Kinh Mân côi kéo nhiều tình thương của Chúa xuống trên các linh hồn; giúp người ta khinh chê thế tục cùng những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khao khát những của trên trời. Thực, kinh Mân côi chính là phương tiện giúp thánh hoá các linh hồn.
5. Linh hồn đến với Mẹ bằng kinh Mân côi sẽ không hư mất.
6. Những ai đọc kinh Mân côi sốt sắng và áp dụng những mầu nhiệm của kinh Mân côi vào đời sống mình sẽ không sợ bị rủi ro. Chúa sẽ nhân từ với họ và họ sẽ không phải chết bất tử. Nếu đã sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi trong ơn Chúa và xứng đáng hưởng Quê Trời.
7. Những ai thực tôn sùng mầu nhiệm Mân côi sẽ được ơn chịu các phép Bí tích trước giờ chết.
8. Những ai trung thành lần hạt Mân côi, khi sống và nhất là trong giờ chết, sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn cùng với đầy dẫy ân huệ của Ngài. Khi lâm tử, họ sẽ được chia sẻ huân nghiệp của các thánh trên thiên đàng.
9. Mẹ sẽ cứu khỏi luyện tội những ai tôn sùng phép lần hạt Mân côi.
10. Những con cái trung thành của phép lần hạt Mân côi sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời.
11. Nhờ lần hạt Mân côi, các con sẽ được hết những gì mình xin.
12. Những ai truyền bá phép lần hạt Mân côi sẽ được Mẹ giúp đỡ trong lúc gian truân, khốn khổ.
13. Mẹ đã xin Con chí thánh Mẹ ơn này cho những ai truyền bá phép lần hạt Mân côi, là họ sẽ được cả Triều đình Thiên quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.
14. Những ai đọc kinh Mân côi đều là con cái Mẹ và là anh em với Con Một Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.
15. Tôn sùng phép lần hạt Mân côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi.

V. LỜI CÁC THÁNH

– Thánh Gioan Kim Khẩu: Thiên Chúa cai trị thế gian, nhưng kinh nguyện điều khiển Thiên Chúa.
– Thánh Augustinô: Bất cứ lúc nào chúng ta sốt sắng đọc kinh Lạy Cha, tội mọn của chúng ta sẽ được thứ tha.
– Thánh Bênađô: Kinh Kính mừng làm cho quỉ dữ trốn chạy, hoả ngục run sợ.
– Thánh Đaminh: Sau thánh lễ và kinh Phụng vụ, không có sự tôn kính nào đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người bằng sốt sắng đọc kinh Mân côi.
– Thánh Bônaventura: Ai lơ là với Mẹ sẽ chết trong tội lỗi. Mẹ Maria chào chúc chúng ta với ơn lành, nếu chúng ta kính chào Mẹ bằng kinh Kính mừng.
– Đức Mẹ phán với thánh Mechtildê: Mẹ muốn con biết rằng không ai có thể làm đẹp lòng Mẹ bằng đọc lời thiên sứ chào Mẹ mà Chúa Ba Ngôi chí thánh gửi xuống cho Mẹ và nâng Mẹ lên chức phẩm Mẹ Thiên Chúa.
– Thánh Giêtrudê xem thấy Chúa Giêsu đếm tiền vàng. Chúa nói: Cha đếm kinh Kính mừng mà con đọc. Đó là tiền mà con có thể mua đường lên thiên đàng.
– Thánh Tôma Kempi: Bạn hãy ân cần kính chào Mẹ bằng lời thiên sứ đã chào Mẹ, Mẹ rất hoan hỉ khi nghe lời chào ấy.
– Chân phúc Alanô: Kinh Kính mừng là một cầu vòng trên trời, là một dấu chỉ lòng thương xót và ân sủng Thiên Chúa ban cho thế giới. Mẹ muốn dân chúng có lòng sùng kính kinh Mân côi được ơn thánh và phúc lành của Con Mẹ torng cuộc sống và trong giờ họ chết. Mẹ muốn họ thoát khỏi mọi ràng buộc, để họ nên giống các vua đội triều thiên, cầm phủ việt và hưởng phúc vinh quang vĩnh cửu.
– Thánh Bôrômêô: Kinh Mân côi là kinh linh thánh nhất sau thánh lễ hy tế. Các bạn hãy đọc kinh Mân côi siêng năng bao nhiêu có thể.
– Thánh Montfort: Những người rối đạo, những người vô tín ngưỡng, những người kiêu căng chê ghét hay khinh thị kinh Kính mừng và kinh Mân côi, là những người có dấu bị trầm luân hoả ngục. Không có gì có hiệu lực được lên nước Thiên Chúa bằng đọc kinh Mân côi và suy ngắm 15 mầu nhiệm.
– Thánh Phanxicô Salêsiô: Đọc kinh Mân côi là việc thích thú nhất và là niềm vui thứ nhất của lòng tôi.
– Thánh Anphong: Nhờ kinh Mân côi, biết bao tội nhân bỏ đường tội lỗi, bao linh hồn đã tiến cao trong nẻo trọn lành. Biết bao người nhờ kinh Mân côi đã được ơn chết lành và hưởng phúc trường sinh.
– Thánh Vianney: Tôi biết điều có mãnh lực hơn Thiên Chúa là người cầu nguyện làm cho Thiên Chúa nói “được”, khi Người đã nói “không được”.

VI. GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI

– Đức Clêmentê XIII: Ta khoan dung ban một ơn đại xá, một năm một lần cho mỗi người và cho mọi người thật lòng thống hối xưng tội, rước lễ, sốt sắng đọc kinh Mân côi trong giờ đã định cho họ, và cầu nguyện để tiêu diệt các bè rối và thăng tiến Giáo hội.
– Đức Grêgôriô XVI: Một niềm vui biết bao nhớ lại kinh Mân côi lợi ích cho Giáo hội Công giáo, cũng như cho giáo dân hợp nhau cầu nguyện cầu xin ơn che chở của Rất thánh Trinh nữ.
– Đức Piô IX: Mỗi phần tử hội kinh Mân côi liên tiếp ngày đêm lần lượt đọc kinh Mân côi như một sự tôn kính không ngừng dâng lên Mẹ Thiên Chúa.
– Đức Lêô XIII: Các ơn lành Mẹ ban đã được chứng minh rằng nhiều người đã nhận được hiệu lực kinh Mân côi mà Mẹ đã ban dạy và thánh Đaminh đã vất vả truyền bá.
– Đức thánh Piô X: Không gì hoàn hảo bằng nhiều tiếng từ khắp nơi trên thế giới cùng dâng lên van xin Rất thánh đồng trinh maria như họ suy ngắm những mầu nhiệm Chúa Kitô, để những ơn lành của lòng từ ái Mẹ không ngừng ban xuống trên Giáo hội.
– Đức Bênêđictô XV: Kinh Mân côi cần thiết hơn bao giờ hết, vì không những dâng lên Mẹ để nhờ Mẹ làm đẹp lòng Thiên Chúa ban mọi ơn cho chúng ta, và vì hơn mọi kinh khác, kinh Mân côi mang một dấu hiệu kinh chung gia đình.
– Đức Piô XI: Kinh Mân côi thực là một triều thiên hoa hồng rự rỡ nhất mà tuổi thanh xuân có thể đội: Đó là những đoá hồng trinh khiết và đoá hồng tình mến, đoá hồng tình yêu huynh đệ, đoá hồng chí tông đồ tươi nở trong khung cảnh lộng lẫy của một gia đình thiêng liêng như đoàn Thanh niên Công giáo Tiến hành.
– Đức Piô XII: Gia đình tụ họo bủôi chiều đọc kinh Mân côi tôn kính Nữ Vương Thiên đàng. Đời sống gia đình Kitô hữu và lòng sùng đạo thấm nhuần torng các con cái mầm ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tinh thần hy sinh Kitô hữu dạy họ chịu đựng nghịch cảnh và sầu đau. Nếu noi gương Mẹ Maria, gia đình sẽ là một nguồn suối các nhân đức, và bình an luôn ngự trị trong đó.
– Đức Gioan XXIII: Chớ gì kinh Mân côi gia đình là một hương thơm sự an bình cho gia đình các con. Ước chi con cái của các con chạy đến với Mẹ maria để gìn giữ sự trong trắng thơ ngây. Ước chi các bạn thanh thiếu niên học được nơi Đức Mẹ sự phấn khởi làm việc thiện và bảo đảm sự thanh khiết của họ. Ước chi người đau khổ hy vọng được niềm an ủi nơi Đức Nữ Trinh.
– Đức Phaolô VI: Kinh Mân côi đạo đức và phổ cập hiện ra như một chuỗi cứu độ treo trên cánh tay Chúa Cứu Thế và Mẹ Thánh Người, và do đó phát ra mọi ơn lành cho chúng ta và mọi niềm hy vọng đến với chúng ta.
– Đức Gioan Phaolô II: Trong những chục kinh Mân côi, tấm lòng chúng ta có thể hái lượm được những sự kiện làm thành đời sống cá nhân, gia đình, dân tộc, giáo hội và thế giới. Đó là những vấn đề cá nhân hay người thân cận, người thân quyến chúng ta. Như vậy, kinh Mân côi hoà nhịp đời sống con người.

L.m. Phêrô, CMC

Bài mới

Chủ đề Sống tháng 03 và 04.2024 : Tính cách và nhân đức của nữ tu tông đồ Mân Côi

Là con người, chị nữ tu Mân Côi không thể tránh khỏi những yếu đuối …

506 comments

 1. best allergy medicine without antihistamine otc allergy medication comparison chart behind the counter allergy medicine

 2. prescription allergy medicine list best allergy medicine for itching allergy pills for adults

 3. isotretinoin 40mg drug accutane 20mg ca isotretinoin us

 4. buy amoxil 1000mg generic order amoxicillin 500mg online buy amoxicillin 1000mg pills

 5. buy amoxil 1000mg generic where can i buy amoxil order amoxil pill

 6. order azithromycin pill generic zithromax 250mg buy generic zithromax

 7. prednisolone 5mg cost buy omnacortil 40mg without prescription omnacortil 40mg without prescription

 8. amoxicillin 500mg uk cheap amoxicillin tablets amoxicillin order online

 9. albuterol order brand albuterol 4mg buy albuterol 2mg pill

 10. levoxyl over the counter order levoxyl sale how to get synthroid without a prescription

 11. clomiphene 100mg sale order clomiphene sale order clomiphene 100mg online

 12. order tizanidine 2mg generic buy zanaflex generic order tizanidine

 13. clomid 50mg over the counter purchase clomiphene pill order clomiphene

 14. buy generic tizanidine online order tizanidine tizanidine oral

 15. brand semaglutide buy semaglutide 14mg pills semaglutide order online

 16. buy prednisone 40mg online cheap generic prednisone 5mg prednisone 5mg over the counter

 17. buy semaglutide 14mg generic buy semaglutide 14mg for sale buy rybelsus pill

 18. accutane 40mg price buy generic isotretinoin for sale purchase isotretinoin sale

 19. buy isotretinoin 10mg generic accutane ca brand isotretinoin 20mg

 20. purchase rybelsus for sale semaglutide where to buy order rybelsus generic

 21. order amoxicillin 1000mg pills amoxicillin pills purchase amoxicillin pills

 22. ventolin inhalator buy online buy ventolin inhalator online buy generic albuterol

 23. cheap amoxicillin without prescription cheap amoxil pills order amoxicillin 500mg

 24. buy ventolin generic ventolin 4mg over the counter buy ventolin 4mg inhaler

 25. zithromax pills brand zithromax zithromax 250mg over the counter

 26. cost augmentin 375mg augmentin us buy augmentin 625mg for sale

 27. buy zithromax 250mg generic zithromax canada order zithromax pill

 28. augmentin online buy buy amoxiclav buy generic augmentin for sale

 29. buy omnacortil 10mg prednisolone buy online omnacortil 20mg without prescription

 30. prednisolone 40mg for sale order omnacortil 10mg online cheap order prednisolone 10mg pills

 31. generic levothyroxine cheap levothyroxine levothroid over the counter

 32. buy generic neurontin neurontin medication buy gabapentin 100mg sale

 33. viagra 100mg cost sildenafil pills 25mg sildenafil over counter

 34. acticlate order buy generic doxycycline 200mg buy doxycycline no prescription

 35. viagra 100mg uk viagra cost sildenafil order online

 36. slot games online casino real money free spins no deposit us

 37. rybelsus cheap semaglutide ca buy semaglutide generic

 38. play blackjack online free welcome spins no deposit playing poker online for money

 39. cost lyrica lyrica tablet order pregabalin 75mg online

 40. levitra 10mg brand levitra 20mg ca brand vardenafil 20mg

 41. buy aristocort 10mg sale buy triamcinolone 4mg online triamcinolone 10mg uk

 42. plaquenil 200mg oral plaquenil 200mg pills buy plaquenil 400mg without prescription

 43. buy aristocort sale aristocort ca buy triamcinolone tablets

 44. hydroxychloroquine 200mg uk order plaquenil 200mg hydroxychloroquine 400mg cheap

 45. buy generic triamcinolone aristocort canada cost triamcinolone 4mg

 46. buy clarinex 5mg sale order clarinex online cheap order desloratadine 5mg online

 47. female cialis tadalafil buy cialis 20mg online cheap order tadalafil 10mg

 48. order clarinex 5mg pills clarinex cost order desloratadine 5mg generic

 49. claritin pills loratadine price buy generic claritin

 50. purchase cenforce online cheap cenforce 50mg generic order cenforce 50mg online cheap

 51. order generic cenforce buy cenforce generic order cenforce 50mg generic

 52. buy cheap generic loratadine order claritin 10mg pills buy loratadine

 53. buy dapoxetine tablets cheap dapoxetine 30mg misoprostol 200mcg usa

 54. order chloroquine 250mg sale purchase chloroquine for sale buy generic chloroquine online

 55. buy xenical 120mg pill orlistat for sale buy generic diltiazem

 56. buy zovirax 400mg sale purchase acyclovir online cheap buy generic allopurinol 300mg

 57. buy acyclovir 800mg sale zyloprim 300mg generic zyloprim 100mg price

 58. order amlodipine 10mg generic buy norvasc without prescription purchase amlodipine pills

 59. crestor 10mg price ezetimibe 10mg pill buy zetia 10mg online cheap

 60. motilium medication order sumycin online buy sumycin generic

 61. how to get motilium without a prescription buy cheap motilium brand sumycin 500mg

 62. order omeprazole online cheap omeprazole omeprazole 10mg cheap

 63. purchase cyclobenzaprine pills cyclobenzaprine order buy baclofen 10mg online

 64. cyclobenzaprine for sale online order generic baclofen 25mg purchase ozobax pills

 65. buy metoprolol 50mg online order metoprolol buy generic lopressor over the counter

 66. brand ketorolac buy toradol 10mg generic order colchicine 0.5mg online

 67. buy atenolol 50mg atenolol 50mg uk buy tenormin 100mg online cheap

 68. depo-medrol cost in usa medrol price medrol 16 mg over counter

 69. propranolol where to buy plavix 150mg sale buy plavix no prescription

 70. inderal 20mg us inderal 20mg price buy clopidogrel generic

 71. methotrexate 5mg pill methotrexate 5mg sale coumadin over the counter

 72. cost metoclopramide 10mg buy losartan medication buy generic cozaar over the counter

 73. order meloxicam online cheap buy meloxicam 15mg without prescription generic celebrex 200mg

 74. order nexium generic order topiramate 200mg buy topamax 100mg online

 75. purchase tamsulosin generic buy cheap tamsulosin celecoxib 200mg pill

 76. purchase esomeprazole generic buy topiramate sale purchase topamax online cheap

 77. sumatriptan 25mg drug imitrex 25mg tablet order levofloxacin 500mg generic

 78. buy sumatriptan 25mg sale buy levaquin 500mg generic levofloxacin drug

 79. dutasteride buy online buy dutasteride sale buy zantac 300mg pill

 80. buy cheap generic zocor simvastatin 10mg over the counter order valacyclovir 500mg online cheap

 81. ampicillin buy online buy monodox generic buy amoxil pill

 82. buy ampicillin antibiotic order amoxicillin without prescription buy amoxicillin without a prescription

 83. purchase proscar without prescription forcan online fluconazole for sale

 84. where to buy baycip without a prescription – how to get myambutol without a prescription augmentin 375mg drug

 85. buy cipro 1000mg pill – order bactrim 480mg online clavulanate tablet

 86. buy ciprofloxacin 500mg pills – buy myambutol 600mg for sale buy augmentin pill

 87. buy flagyl without a prescription – buy generic terramycin online azithromycin cost

 88. how to get ciplox without a prescription – buy ciplox 500 mg generic buy erythromycin 250mg pill

 89. ciplox 500 mg uk – tinidazole pills erythromycin without prescription

 90. order flagyl sale – buy cefaclor 250mg pills azithromycin 250mg brand

 91. order valtrex 500mg pill – vermox oral order zovirax 800mg pills

 92. ivermectin canada – purchase aczone generic tetracycline online

 93. stromectol cream – cefuroxime usa buy sumycin pills for sale

 94. buy generic valacyclovir online – nateglinide online order zovirax 800mg ca

 95. order flagyl 200mg without prescription – clindamycin cheap azithromycin 250mg sale

 96. buy acillin sale buy amoxil sale order generic amoxil

 97. buy generic ampicillin for sale buy penicillin pills for sale cheap amoxicillin pills

 98. buy generic metronidazole over the counter – buy generic azithromycin 250mg order azithromycin 500mg generic

 99. furosemide online order – captopril 25mg without prescription order captopril 25 mg pill

 100. furosemide 40mg price – lasix 100mg over the counter captopril order online

 101. glycomet 500mg for sale – order bactrim 960mg lincocin brand

 102. buy generic glucophage – order septra lincocin 500 mg us

 103. pill retrovir 300 mg – buy generic glycomet for sale buy allopurinol sale

 104. retrovir 300mg tablet – purchase avalide generic buy allopurinol 100mg generic

 105. order clozapine 100mg without prescription – order amaryl 1mg pill order famotidine online cheap

 106. quetiapine medication – buy generic geodon 40mg buy eskalith for sale

 107. clomipramine 25mg ca – tofranil sale where to buy doxepin without a prescription

 108. anafranil order online – sinequan for sale pill doxepin 75mg

 109. atarax order online – cost atarax buy endep 25mg sale

 110. augmentin 1000mg oral – ampicillin cheap how to get baycip without a prescription

 111. order amoxicillin pills – purchase cefuroxime sale order cipro 500mg for sale

 112. order augmentin 625mg pills – ciprofloxacin for sale baycip cost

 113. amoxil over the counter – amoxicillin us buy ciprofloxacin 1000mg generic

 114. cleocin 150mg cheap – acticlate pills buy chloromycetin pill

 115. zithromax 500mg pill – flagyl 200mg sale ciprofloxacin 500 mg cheap

 116. order cleocin sale – oxytetracycline 250 mg canada buy chloramphenicol online

 117. ivermectin 12 mg without prescription – buy levofloxacin 500mg online cheap cefaclor where to buy

 118. fda ivermectin – generic stromectol online order cefaclor generic

 119. antihistamine pills over the counter – order promethazine online cheap buy theo-24 Cr no prescription

 120. order ventolin generic – buy albuterol without a prescription generic theo-24 Cr 400 mg

 121. methylprednisolone 4 mg online – buy generic cetirizine 10mg astelin sale

 122. purchase clarinex – order ketotifen 1 mg pills buy ventolin inhaler

 123. order glyburide 5mg online cheap – buy generic micronase 2.5mg buy dapagliflozin 10 mg online cheap

 124. where to buy glyburide without a prescription – buy glipizide 5mg without prescription buy dapagliflozin 10 mg without prescription

 125. order prandin 2mg sale – order empagliflozin generic empagliflozin 25mg over the counter

 126. metformin for sale – buy acarbose for sale acarbose 50mg tablet

 127. prandin 1mg over the counter – repaglinide 2mg drug jardiance 25mg without prescription

 128. lamisil tablet – buy grifulvin v no prescription order grifulvin v for sale

 129. rybelsus 14 mg canada – glucovance pill where to buy DDAVP without a prescription

 130. buy lamisil without a prescription – terbinafine price grifulvin v where to buy

 131. indian pharmacy http://indiaph24.store/# Online medicine home delivery
  india pharmacy mail order

 132. ketoconazole tablet – sporanox 100 mg generic buy sporanox 100mg

 133. ketoconazole for sale online – lotrisone price sporanox order online

 134. purchase famvir generic – order acyclovir 800mg sale order valaciclovir

 135. pharmacies in mexico that ship to usa: cheapest mexico drugs – buying prescription drugs in mexico online

 136. mexican border pharmacies shipping to usa mexican mail order pharmacies pharmacies in mexico that ship to usa

 137. buy famvir generic – where can i buy acyclovir buy valcivir generic

 138. canadian pharmacies that deliver to the us Large Selection of Medications from Canada canadian pharmacy meds

 139. http://ciprofloxacin.tech/# cipro online no prescription in the usa

 140. buy cheap propecia for sale cost of generic propecia tablets get propecia without a prescription

 141. lanoxin 250mg over the counter – dipyridamole online lasix over the counter

 142. Cytotec 200mcg price: buy cytotec online fast delivery – buy cytotec over the counter

 143. ciprofloxacin mail online buy ciprofloxacin cipro pharmacy

 144. buy cytotec pills online cheap: buy misoprostol over the counter – Misoprostol 200 mg buy online

 145. buy cytotec in usa buy cytotec buy cytotec pills online cheap

 146. Abortion pills online purchase cytotec buy cytotec online

 147. lisinopril 2.5 mg buy online: lisinopril 40 mg – lisinopril 40mg prescription cost

 148. Abortion pills online order cytotec online п»їcytotec pills online

 149. does tamoxifen cause weight loss: tamoxifen citrate pct – tamoxifen men

 150. http://finasteride.store/# get generic propecia without insurance

 151. http://finasteride.store/# buying generic propecia pills

 152. lisinopril 20 mg mexico: lisinopril 420 – prinivil 2.5 mg

 153. lisinopril india where can i purchase lisinopril lisinopril 40 mg discount

 154. cost of propecia without dr prescription: order propecia pills – cost of propecia no prescription

 155. ciprofloxacin over the counter buy cipro online buy cipro online

 156. https://ciprofloxacin.tech/# ciprofloxacin 500 mg tablet price

 157. hydrochlorothiazide 25mg oral – zebeta 10mg us order zebeta pills

 158. generic propecia: buying generic propecia without dr prescription – cost generic propecia tablets

 159. tamoxifen dose alternatives to tamoxifen tamoxifen hair loss

 160. buy lopressor pills – olmesartan 10mg cost order nifedipine without prescription

 161. order generic propecia pills buying cheap propecia without prescription cost of cheap propecia tablets

 162. order cheap propecia: buying generic propecia pill – buying propecia for sale

 163. http://finasteride.store/# cost cheap propecia prices

 164. cost generic propecia price cheap propecia cost of cheap propecia without insurance

 165. tamoxifen moa: tamoxifen warning – tamoxifen hair loss

 166. https://lisinopril.network/# how much is lisinopril 40 mg

 167. tamoxifenworld liquid tamoxifen clomid nolvadex

 168. buy hydrochlorothiazide 25mg pills – lisinopril 2.5mg pill buy bisoprolol 10mg without prescription

 169. cytotec abortion pill: buy cytotec online – Misoprostol 200 mg buy online

 170. tamoxifen adverse effects tamoxifen and ovarian cancer should i take tamoxifen

 171. https://finasteride.store/# buying cheap propecia without dr prescription

 172. Cheapest Sildenafil online: Cheap Viagra 100mg – Sildenafil Citrate Tablets 100mg

 173. Generic Levitra 20mg Buy Vardenafil 20mg online Levitra 20 mg for sale

 174. Cenforce 150 mg online: Purchase Cenforce Online – Purchase Cenforce Online

 175. purchase nitroglycerin online – order generic valsartan 160mg diovan online

 176. Buy Tadalafil 5mg Generic Tadalafil 20mg price Generic Cialis without a doctor prescription

 177. sildenafil oral jelly 100mg kamagra: kamagra.win – Kamagra Oral Jelly

 178. Levitra 20 mg for sale buy Levitra over the counter Generic Levitra 20mg

 179. Generic Cialis price: Generic Cialis without a doctor prescription – Cialis without a doctor prescription

 180. Viagra Tablet price: Buy Viagra online cheap – Viagra online price

 181. Kamagra 100mg price kamagra oral jelly buy Kamagra

 182. Cheap generic Viagra online: Cheap Viagra 100mg – viagra canada

 183. Levitra online pharmacy buy Levitra over the counter Buy Vardenafil online

 184. purchase nitroglycerin online – order valsartan 160mg without prescription generic diovan 80mg

 185. Purchase Cenforce Online Cenforce 150 mg online buy cenforce

 186. cialis for sale: buy cialis online – buy cialis pill

 187. buy cenforce: cheapest cenforce – cheapest cenforce

 188. Buy Cialis online cialist.pro buy cialis pill

 189. http://pharmnoprescription.icu/# canadian pharmacy without prescription

 190. canadian pharmacy coupon code: cheapest pharmacy for prescription drugs – best no prescription pharmacy

 191. promo code for canadian pharmacy meds cheapest pharmacy canada pharmacy coupon

 192. online pharmacy india: indian pharmacy paypal – legitimate online pharmacies india

 193. https://pharmnoprescription.icu/# buy prescription drugs online without

 194. п»їlegitimate online pharmacies india Online medicine home delivery indian pharmacies safe

 195. mexican prescription drugs online: buying online prescription drugs – how to buy prescriptions from canada safely

 196. canadian pharmacy review: canada drugstore pharmacy rx – certified canadian pharmacy

 197. online canadian pharmacy reviews canadian world pharmacy online pharmacy canada

 198. buying prescription drugs in mexico: mexico pharmacies prescription drugs – mexican border pharmacies shipping to usa

 199. buying prescription medicine online: no prescription drugs online – online pharmacies no prescription usa

 200. rosuvastatin online bloom – ezetimibe buy severe caduet leap

 201. mexican border pharmacies shipping to usa reputable mexican pharmacies online medication from mexico pharmacy

 202. https://pharmmexico.online/# best online pharmacies in mexico

 203. canada pharmacies online prescriptions: best non prescription online pharmacy – online pharmacy no prescription

 204. canadian pharmacy checker canada rx pharmacy canadian pharmacies

 205. indian pharmacy: mail order pharmacy india – buy prescription drugs from india

 206. canada pharmacy not requiring prescription: online pharmacy – legal online pharmacy coupon code

 207. canadian online pharmacy reviews canadian neighbor pharmacy safe canadian pharmacy

 208. simvastatin visit – tricor armor atorvastatin perhaps

 209. top online pharmacy india: best online pharmacy india – buy prescription drugs from india

 210. drug neurontin: buy cheap neurontin – medicine neurontin 300 mg

 211. rosuvastatin pills steady – pravachol buy nigh caduet buy march

 212. how to get zithromax over the counter: generic zithromax 500mg india – buy zithromax without prescription online

 213. doxycycline tablets doxycycline 100mg online order doxycycline

 214. buy zithromax 500mg online: average cost of generic zithromax – buy zithromax

 215. buy zithromax without presc: buy zithromax 500mg online – zithromax over the counter canada

 216. order amoxicillin online uk: can you buy amoxicillin over the counter canada – how to buy amoxycillin

 217. neurontin gabapentin: neurontin 100mg cap – cost of brand name neurontin

 218. viagra professional operation – levitra oral jelly drain levitra oral jelly cure

 219. how to order doxycycline doxylin doxycycline 500mg

 220. prednisone 30 mg: buy prednisone online usa – prednisone brand name us

 221. neurontin buy online: neurontin 100 mg caps – neurontin pills for sale

 222. buy cheap zithromax online zithromax without prescription how much is zithromax 250 mg

 223. buy generic neurontin: canada where to buy neurontin – neurontin cost uk

 224. buy prednisone 10mg prednisone pill 10 mg prednisone 2.5 mg tab

 225. neurontin capsule 600mg: neurontin 4 mg – cost of neurontin 600 mg

 226. zithromax price canada: generic zithromax over the counter – zithromax azithromycin

 227. steroids prednisone for sale prednisone prices prednisone 20mg online

 228. order doxycycline online: order doxycycline – generic for doxycycline

 229. prednisone 60 mg daily: prednisolone prednisone – 1250 mg prednisone

 230. http://zithromaxa.store/# order zithromax without prescription

 231. buy viagra professional wet – viagra gold online central levitra oral jelly pole

 232. prednisone buy without prescription prednisone pill 10 mg prednisone for dogs

 233. dapoxetine thirty – sildigra stony cialis with dapoxetine four

 234. amoxil pharmacy: amoxicillin online purchase – can i buy amoxicillin over the counter

 235. zithromax antibiotic zithromax capsules price buy zithromax no prescription

 236. neurontin capsules 600mg: buy neurontin canadian pharmacy – purchase neurontin online

 237. prednisone 5 mg tablet: over the counter prednisone pills – prednisone canada prescription

 238. priligy car – levitra with dapoxetine grace cialis with dapoxetine service

 239. where to get doxycycline doxycycline 100mg tablets where to purchase doxycycline

 240. buy zithromax: zithromax generic price – zithromax over the counter canada

 241. where can i buy prednisone without prescription: prednisone 20 mg tablet price – can you buy prednisone online uk

 242. http://amoxila.pro/# buy amoxicillin over the counter uk

 243. amoxicillin tablet 500mg buy amoxicillin from canada amoxicillin 500mg capsules antibiotic

 244. doxy 200: doxycycline 100mg online – doxycycline monohydrate

 245. cenforce potato – kamagra mechanical brand viagra pills employ

 246. 100 mg prednisone daily prednisone 2 mg buy prednisone online no script

 247. prednisone best prices: online order prednisone – order prednisone with mastercard debit

 248. neurontin 300 mg: neurontin brand coupon – neurontin tablets 300mg

 249. neurontin pfizer: neurontin pills for sale – brand neurontin 100 mg canada

 250. https://amoxila.pro/# amoxicillin cost australia

 251. amoxicillin 500 mg where to buy ampicillin amoxicillin amoxicillin 500 tablet

 252. can you buy amoxicillin over the counter canada: order amoxicillin online – ampicillin amoxicillin

 253. http://amoxila.pro/# buy cheap amoxicillin online

 254. amoxicillin 500mg for sale uk medicine amoxicillin 500mg amoxicillin pills 500 mg

 255. vibramycin 100 mg: order doxycycline online – doxycycline hyclate 100 mg cap

 256. canada where to buy neurontin: buy brand neurontin – neurontin 600 mg price

 257. amoxicillin 500mg buy online uk where can you get amoxicillin can i buy amoxicillin online

 258. buy doxycycline hyclate 100mg without a rx: doxycycline without prescription – price of doxycycline

 259. prednisone pill 20 mg: cost of prednisone tablets – prednisone 10 mg tablets

 260. brand cialis cut – apcalis inn penisole stream

 261. neurontin cap 300mg neurontin 800 mg pill gabapentin online

 262. amoxacillian without a percription: amoxicillin medicine – amoxicillin where to get

 263. brand cialis nightmare – penisole capital penisole middle

 264. neurontin 100mg cost: buying neurontin without a prescription – neurontin for sale online

 265. buy amoxicillin online mexico rexall pharmacy amoxicillin 500mg amoxicillin for sale online

 266. http://mexicanpharmacy1st.com/# mexican online pharmacies prescription drugs

 267. mexican rx online: mexican mail order pharmacies – mexican pharmaceuticals online

 268. pharmacies in mexico that ship to usa medicine in mexico pharmacies mexican pharmacy

 269. best online pharmacies in mexico: mexican drugstore online – buying prescription drugs in mexico online

 270. mexican pharmaceuticals online mexican rx online best online pharmacies in mexico

 271. https://mexicanpharmacy1st.shop/# buying prescription drugs in mexico

 272. https://mexicanpharmacy1st.com/# mexico drug stores pharmacies

 273. mexico pharmacy buying from online mexican pharmacy mexico drug stores pharmacies

 274. cialis soft tabs pills shimmer – cialis soft tabs online thomas viagra oral jelly online approach

 275. mexican pharmaceuticals online: medicine in mexico pharmacies – mexican border pharmacies shipping to usa

 276. brand cialis column – alprostadil whose penisole contain

 277. https://mexicanpharmacy1st.online/# п»їbest mexican online pharmacies

 278. mexico drug stores pharmacies buying from online mexican pharmacy mexican border pharmacies shipping to usa

 279. mexican rx online: medicine in mexico pharmacies – mexican online pharmacies prescription drugs

 280. mexican rx online: mexican pharmaceuticals online – mexico pharmacies prescription drugs

 281. https://mexicanpharmacy1st.shop/# pharmacies in mexico that ship to usa

 282. mexico drug stores pharmacies buying prescription drugs in mexico purple pharmacy mexico price list

 283. mexican online pharmacies prescription drugs: mexico pharmacy – best online pharmacies in mexico

 284. brand cialis tongue – apcalis suffer penisole sole

 285. medicine in mexico pharmacies best online pharmacies in mexico mexican drugstore online

 286. mexican mail order pharmacies: medication from mexico pharmacy – buying from online mexican pharmacy

 287. cialis soft tabs online mount – cialis soft tabs online broom viagra oral jelly table

 288. http://mexicanpharmacy1st.com/# mexican online pharmacies prescription drugs

 289. https://mexicanpharmacy1st.com/# mexico pharmacies prescription drugs

 290. mexican pharmaceuticals online: mexican pharmaceuticals online – mexico drug stores pharmacies

 291. mexican drugstore online mexico drug stores pharmacies mexican drugstore online

 292. https://mexicanpharmacy1st.online/# buying prescription drugs in mexico online

 293. pharmacies in mexico that ship to usa: mexican pharmacy – purple pharmacy mexico price list

 294. buying from online mexican pharmacy mexico drug stores pharmacies mexican drugstore online

 295. mexican rx online: mexico drug stores pharmacies – mexico drug stores pharmacies

 296. https://mexicanpharmacy1st.shop/# purple pharmacy mexico price list

 297. can i purchase clomid without rx: cost generic clomid for sale – can you get generic clomid for sale

 298. buy zestoretic online lisinopril brand name australia lisinopril 20mg prices

 299. https://lisinopril.club/# zestril 10 mg price in india

 300. can i order clomid without prescription: order generic clomid for sale – how to get generic clomid without insurance

 301. neurontin 800 mg capsules how much is generic neurontin neurontin 200 mg tablets

 302. how to get generic clomid without a prescription: where to buy generic clomid without a prescription – buying clomid

 303. neurontin 300 mg tablets neurontin cap 300mg price neurontin cost in singapore

 304. cialis soft tabs online tense – valif pills south viagra oral jelly base

 305. buy cytotec over the counter: cytotec pills buy online – purchase cytotec

 306. propecia brand name cost of cheap propecia without dr prescription buy cheap propecia without insurance

 307. 25 mg lisinopril: zestril no prescription – lisinopril 1 mg tablet

 308. can i order generic clomid: can i get clomid prices – can i buy generic clomid without prescription

 309. purchase cytotec buy cytotec over the counter Abortion pills online

 310. buying generic clomid without prescription: can you get clomid without dr prescription – where to get generic clomid price

 311. http://propeciaf.online/# order cheap propecia no prescription

 312. buy cytotec online fast delivery: order cytotec online – buy cytotec pills online cheap

 313. https://cytotec.xyz/# buy cytotec online fast delivery

 314. buy misoprostol over the counter п»їcytotec pills online purchase cytotec

 315. cialis soft tabs online scarlet – cialis super active pills army1 viagra oral jelly online release

 316. propecia price: cost generic propecia pills – buying propecia without rx

 317. propecia buy: cheap propecia without dr prescription – propecia without dr prescription

 318. lisinopril 40 mg mexico prescription drug lisinopril lisinopril 20 pills

 319. can you get clomid price: cost of generic clomid without prescription – clomid pills

 320. buy cytotec over the counter buy cytotec online fast delivery Abortion pills online

 321. cheapest prescription pharmacy: canadian pharmacy world coupon code – prescription drugs online

 322. https://cheapestandfast.com/# canada drugs without prescription

 323. indianpharmacy com online pharmacy india best online pharmacy india

 324. https://cheapestandfast.shop/# online drugs without prescription

 325. canadian pharmacy world cheapestcanada.com best online canadian pharmacy

 326. https://36and6health.com/# canadian pharmacies not requiring prescription

 327. no prescription needed online pharmacy: cheapest & fast pharmacy – how to get prescription drugs from canada

 328. https://cheapestcanada.shop/# reliable canadian online pharmacy

 329. http://cheapestandfast.com/# online medicine without prescription

 330. cenforce victim – cialis cost brand viagra graceful

 331. priligy entrance – fildena distress cialis with dapoxetine soak

 332. indian pharmacy online: indian pharmacy – buy medicines online in india

 333. pharmacy no prescription required cheapest and fast online no prescription pharmacy

 334. https://cheapestmexico.shop/# best mexican online pharmacies

 335. priligy sensible – priligy oil cialis with dapoxetine clumsy

 336. buy cenforce 100mg generic – zenegra online develop brand viagra thomas

 337. http://cheapestandfast.com/# buying drugs online no prescription

 338. https://cheapestmexico.com/# mexican border pharmacies shipping to usa

 339. Farmacia online piГ№ conveniente acquisto farmaci con ricetta comprare farmaci online all’estero

 340. ohne rezept apotheke: europa apotheke – online apotheke deutschland

 341. farmacia online espaГ±a envГ­o internacional: farmacia online madrid – farmacia barata

 342. Pharmacie Internationale en ligne: pharmacie en ligne france livraison belgique – pharmacie en ligne france

 343. acne medication present – acne medication stop acne medication serve

 344. acheter mГ©dicament en ligne sans ordonnance pharmacie en ligne fiable pharmacie en ligne fiable

 345. farmacie online sicure: comprare farmaci online all’estero – comprare farmaci online con ricetta

 346. top farmacia online: Farmacie on line spedizione gratuita – Farmacia online miglior prezzo

 347. asthma medication plant – inhalers for asthma glide inhalers for asthma clasp

 348. Pharmacie en ligne livraison Europe: pharmacie en ligne sans ordonnance – pharmacie en ligne france livraison belgique

 349. pharmacie en ligne pharmacie en ligne pas cher pharmacie en ligne sans ordonnance

 350. gГјnstige online apotheke: medikamente rezeptfrei – europa apotheke

 351. farmacia online barata y fiable: farmacia online envío gratis – farmacias direct

 352. asthma treatment milk – inhalers for asthma burden asthma treatment symbol

 353. farmacias online baratas farmacia online envГ­o gratis farmacia online barcelona

 354. acne medication amidst – acne medication lett acne treatment encourage

 355. farmacia online envГ­o gratis: farmacias online seguras en espaГ±a – farmacias online seguras

 356. Farmacia online miglior prezzo: comprare farmaci online con ricetta – migliori farmacie online 2024

 357. trouver un m̩dicament en pharmacie: pharmacie en ligne Рacheter m̩dicament en ligne sans ordonnance

 358. farmacias online seguras en espaГ±a farmacia en casa online descuento п»їfarmacia online espaГ±a

 359. farmacia online espaГ±a envГ­o internacional: п»їfarmacia online espaГ±a – farmacia online madrid

 360. Pharmacie sans ordonnance: pharmacie en ligne france fiable – pharmacie en ligne

 361. top farmacia online: farmaci senza ricetta elenco – farmacia online piГ№ conveniente

 362. pharmacie en ligne fiable pharmacie en ligne pharmacie en ligne fiable

 363. Farmacia online miglior prezzo: top farmacia online – farmacie online sicure

 364. farmacia online españa envío internacional: farmacias online seguras – farmacias online baratas

 365. treatment for uti splendid – uti antibiotics sun uti antibiotics born

 366. farmacias online seguras: farmacias online seguras – farmacia en casa online descuento

 367. online apotheke rezept ohne rezept apotheke online apotheke deutschland

 368. farmaci senza ricetta elenco: farmacie online affidabili – Farmacia online più conveniente

 369. pharmacie en ligne france livraison belgique: pharmacie en ligne france fiable – pharmacie en ligne livraison europe

 370. prostatitis medications warrior – prostatitis pills haunt pills for treat prostatitis each

 371. online apotheke gГјnstig internet apotheke internet apotheke

 372. pharmacie en ligne france pas cher: Pharmacie sans ordonnance – pharmacie en ligne livraison europe

 373. farmacia barata: farmacia online barata y fiable – farmacias online seguras

 374. prostatitis medications wisdom – prostatitis medications delight prostatitis treatment snow

 375. Pharmacie Internationale en ligne: Pharmacie en ligne livraison Europe – pharmacie en ligne

 376. farmacias online seguras en espaГ±a farmacia online barcelona farmacia online barcelona

 377. п»їfarmacia online espaГ±a: п»їfarmacia online espaГ±a – farmacia online 24 horas

 378. uti antibiotics also – uti antibiotics personal uti antibiotics physician

 379. farmacias direct: farmacia online envío gratis – farmacias direct

 380. farmacias online seguras: farmacia online 24 horas – farmacias direct

 381. Farmacia online piГ№ conveniente farmacie online autorizzate elenco farmacie online sicure

 382. farmacia online piГ№ conveniente: farmacia online senza ricetta – farmaci senza ricetta elenco

 383. acquisto farmaci con ricetta: farmacie online autorizzate elenco – Farmacie on line spedizione gratuita

 384. Pharmacie en ligne livraison Europe Acheter Cialis п»їpharmacie en ligne france

 385. п»їpharmacie en ligne france: Pharmacie sans ordonnance – pharmacie en ligne france pas cher

 386. Pharmacie en ligne livraison Europe: Levitra pharmacie en ligne – vente de mГ©dicament en ligne

 387. valacyclovir online overcome – valtrex online shoot valacyclovir pills scarlet

 388. pharmacie en ligne france livraison belgique: kamagra pas cher – pharmacie en ligne pas cher

 389. pharmacies en ligne certifiГ©es: kamagra pas cher – pharmacie en ligne france livraison internationale

 390. SildГ©nafil 100mg pharmacie en ligne: Viagra generique en pharmacie – Viagra pas cher livraison rapide france

 391. claritin gloomy – claritin pills practice claritin pills pleasant

 392. Pharmacie sans ordonnance: acheter kamagra site fiable – pharmacie en ligne france pas cher

 393. pharmacie en ligne france pas cher: cialis sans ordonnance – pharmacie en ligne avec ordonnance

 394. http://viaenligne.com/# Acheter Sildenafil 100mg sans ordonnance

 395. claritin teacher – loratadine window claritin problem

 396. Achat mГ©dicament en ligne fiable: Levitra sans ordonnance 24h – trouver un mГ©dicament en pharmacie

 397. Hello!

  This post was created with XRumer 23 StrongAI.

  Good luck 🙂

 398. valtrex online length – valtrex online calm valtrex pills roar

 399. Pharmacie en ligne livraison Europe: cialis prix – pharmacie en ligne livraison europe

 400. Viagra sans ordonnance 24h suisse: Meilleur Viagra sans ordonnance 24h – Viagra pas cher paris

 401. Hello.

  This post was created with XRumer 23 StrongAI.

  Good luck 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *