Home / Cầu Nguyện / Phút suy tư / Phút suy tư: Ơn gọi hiện diện

Phút suy tư: Ơn gọi hiện diện

ƠN GỌI HIỆN DIỆN

Ơn gọi đầu tiên và là nền tảng của mọi ơn gọi tự nhiênơn gọi làm người. Từ hư vô con người trở thành hiện hữu do ý muốn của Thiên Chúa và mang trong mình một định hướng siêu việt. Mỗi con người là một công trình tác tạo phát xuất từ chính sự sống của Thiên Chúa và nằm trong kế hoạch tình yêu muôn đời của Ngài. Vì thế sự sống của mỗi con người gắn liền với chính sự sống của Thiên Chúa, và tình yêu nơi mỗi người là dấu ấn khắc ghi tình yêu bao la của Ngài. Bất cứ dù là ai trong cuộc sống này đều cùng mang chung một bản chất là “người” của Thiên Chúa, mang tính cách bình đẳng tự căn tính của đời sống làm người với nhau. Những gì đụng chạm đến tính cách cá nhân con người cũng là đụng chạm đến chính Thiên Chúa. Những gì tác động trên người khác đều gây một ảnh hưởng nhất định trong trong kế hoạch tình yêu của Ngài. Ý thức được điều này ta nhận ra được tính cách nghiêm túc của cuộc sống mình quan trọng biết bao trong mọi tương quan giữa người với người.

Ơn gọi thứ hai và cũng là nền tảng cho mọi ơn gọi siêu nhiên là ơn gọi làm Kitô hữu. Từ sự hiện hữu đơn thuần nhân loại con người được mời gọi bước vào một sự hiện hữu linh thánh, do công trình tái tạo của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Từ cuộc sống bình đẳng với nhau con người được nâng lên để sống bình đẳng với Thiên Chúa trong Đức Kitô : Nếu ta cùng chết với Ngài ta sẽ cùng Ngài phục sinh, nếu ta chịu khổ với Ngài, ta sẽ cùng Ngài thống trị (Rm 6, 8). Trong giao ước mới này mỗi người trở nên đồng hàng với Đức Kitô. Và còn hơn thế nữa, mỗi người trở nên một với Đức Kitô, đồng hình đồng dạng với Ngài, mang chung một tính cách, chung một sự sống, chung một tình yêu, để cùng tác tạo và tái tạo với Thiên Chúa trong Đức Kitô, dưới sự tác động của Thánh Thần. Sự sống của người Kitô hữu mang một chiều kích vô biên trong chính mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Mọi ơn gọi khác đều phát xuất từ ơn gọi làm người và một cách rõ nét trong ơn gọi làm Kitô Hữu, đó là ơn gọi Tông đồ, ơn gọi Thánh hiến, ơn gọi bậc sống,  ơn gọi chức vụ, ơn gọi nghề nghiệp, ơn gọi môi trường, ơn gọi lãnh vực, ơn gọi hoàn cảnh, ơn gọi khả năng… đặc biệt ở đây muốn nói về ƠN GỌI HIỆN DIỆN. Ơn gọi này mang tính chất chung quyết hữu hiệu cho mọi ơn gọi khác, kể cả ơn gọi nền tảng. Ơn gọi nền tảng chỉ thể hiện được tính cách cao cả và siêu vượt của nó trong ơn gọi Hiện Diện : nghĩa là sống phẩm chất cao nhất với tất cả sự ý thức của tâm hồn mình trong công việc này, giờ phút này, với con người này, trong hoàn cảnh này, của cuộc sống này.

Ơn gọi Hiện Diện chính là sự tập trung toàn bộ năng lực cho sự phát khởi cao đẹp nhất của một tư tưởng, một hành vi, một thái độ, một tâm tình, một phản ứng với tất cả sự đáp ứng tích cực. Sống Hiện Diện là ơn gọi thể hiện ba nhân đức đối thần : bằng một niền tin mạnh mẽ, bằng một tình yêu sâu xa và bằng một lòng cậy trông chan chứa hy vọng. Ơn gọi Hiện Diện không phụ thuộc vào sự thành bại, hơn thua, được mất…nghĩa là nó không màng đến tác động hiệu quả của đối tượng; không nhằm đến sự thuận lợi hay bất lợi của sự việc hay con người; của tình thế hay hoàn cảnh xã hội đổi thay; của một quan niệm hay một ý thức hệ tương phản; mà nó chỉ nhằm đến chính sự THIỆN HẢO đểï thực hiện một cách sâu rộng nhất của lòng TIN, YÊU, HY VỌNG trong chính từng khoảnh khắc sống của đời mình với Chúa, với mọi người và với mọi sự.

Có nhiều lúc chúng ta hiện hữu nhưng không hiện diện, hiện diện nhưng không hiện thực toàn tâm toàn ý với tất cả tình yêu.Thiếu sự hiện diện này con người chỉ còn là trơ trọi với chính mình với những bước đi hụt hẩng, nặng nề trong từng ngày theo Chúa. Để đạt tới sự Hiện Diện sung mãn đòi hỏi một quá trình tu luyện lâu dài với phương thế định tâm. Nó là kết quả của sự chìm sâu trong cầu nguyện và chiêm ngắm mỗi ngày để đạt tới sự hiện diện của Đức Kitô nơi chính mình trong mọi nơi mọi lúc

Ơn gọi làm người sẽ bế tắc và ơn gọi Kitô hữu sẽ là một thất bại nếu không sống chân chính ơn gọi Hiện Diện của mình một cách triệt để và toàn diện. Đây là ơn gọi phổ quát và duy nhất của từng con người. Người ta có thể không hiểu được ơn gọi làm Kitô hữu, nhưng ai cũng hiểu và cảm nhận được Ơn Gọi Hiện Diện. Đó chính là hạt giống của ơn cứu độ mà Thánh Thần tung gieo; là tiếng nói chung của nhân loại; là tinh thần chung của mọi tôn giáo, vì nó không bị ngăn cách bởi cơ chế và giáo điều.

Hãy nhìn ngắm Chúa Giêsu để thấy được tất cả tính chất biệt loại của ơn gọi Hiện Diện : Đặc biệt khi Ngài bị cám dỗ; khi Ngài đứng trước tình cảnh của người đau khổ, bệnh tật; trước khi làm phép lạ cho Labarô sống lại; trong câu chuyện với người đàn bà Samaria; trong bửa Tiệc Ly và việc rửa chân cho các môn đệ; trong vườn cây dầu; trên con đường thập giá và những giờ phút cuối cùng trên thập giá. Sứ mạng cứu độ của Đức Kitô chỉ có thể hoàn thành trong Ơn Gọi Hiện Diện triệt để của Ngài trong từng giây phút sống với Cha và với mọi người. Dù Ngài biết rằng trước mắt mọi người, sự thực hiện Ơn Gọi Hiện Diện toàn tâm toàn ý đó của Ngài là một thất bại, là bị phản bội, bị từ chối, bị tẩy chay  và là một ô nhục. Nhưng phía sau của tất cả những điều này là cái gì, nếu không phải là vinh quang của Thiên Chúa và là ơn cứu độ của con người. Bản chất, mục đích và ý nghĩa của Ơn Gọi Hiện Diện là như thế.

Con người sinh ra trong cuộc đời này không có gì khác hơn là để sống Ơn Gọi Hiện Diện sâu xa của mình trong Đấng Tạo Thành. Bởi vì chính ơn gọi này quyết định tính cách hiện hữu hiện tại và chung cuộc của một con người trong cuộc sống hôm nay và mãi mãi.

Lm Thái Nguyên

Bài mới

Mạng xã hội và người tu

Mạng xã hội bủng nổ cách khủng khiếp đến độ khó ngờ để rồi không cần phải nhiều lời, ngày nay, nhiều người, nhiều gia đình phải dối diện với cơn lốc của mạng xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *