Home / Cầu Nguyện / Suy Niệm Lời Chúa / Chúa Nhật IV Phục Sinh- Lễ Chúa Chiên Lành

Chúa Nhật IV Phục Sinh- Lễ Chúa Chiên Lành

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

” Ta là cửa chuồng chiên”

BÀI TIN MỪNG : Ga 10, 1 – 10

I / Ý CHÍNH :

    Qua dụ ngôn về ” Cửa chuồng chiên” trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã giới thiệu vai trò độc đáo của Người và phải qua Người mới được ơn cứu độ, vì Người là Đấng ban sự sống và nuôi dưỡng nhân loại .

II / SUY NIỆM :

    Để giúp hiểu ý nghĩa dụ ngôn này, chúng ta nên biết rằng :

       – Cựu ước đã báo trước Đấng Thiên sai sẽ đến như một mục tử Người sẽ chăn dắt ( Mk 5, 3 ) ” Ta sẽ cho chỗi dậy một mục tử duy nhất, Người sẽ chăn dắt chúng” ( Ed 34, 23 ) .

       – Trong Tân ước, Chúa Giêsu đã áp dụng hình ảnh mục tử cho mình . Ngài tự xưng là chủ chăn được sai đến với các chiên lạc của Israel ( Mt 15, 24 . 10, 26 ; Lc19, 10 ) . Riêng trong Tin Mừng  thánh Gioan, bài giảng về người chủ chăn nhân lành đã mở đầu Giáo Hội để rồi sau này thánh phêrô tiếp tục sứ mệnh chăn dắt đó . ( Ga 21, 16 ) .

    1 / ” Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi” :

       Đây là một kiểu nói mà thánh Gioan thường dùng, để nhấn mạnh tính xác thực của một điều gì đã có trước, thực vậy, dụ ngôn ” cửa chuồng chiên” là nối tiếp câu chuyện người mù từ bẩm sinh được Chúa Giêsu chữa lành, là để minh chứng Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, vì vậy phải qua Người mới được ơn cứu độ .

       – Ai không qua cửa mà vào chuồng chiên …” :

           + Chuồng chiên là hình ảnh quen thuộc của đời sống dân Do thái du mục . Ơ đây Chúa Giêsu nói đến Giáo Hội ở trần gian và nước Chúa ở trên trời, tức là nước siêu nhiên .

           + Cửa chuồng chiên : mỗi chuồng chiên chỉ có một cửa chính để chiên ra vào, ai muốn được vào Giáo Hội để hưởng Nước Trời là ơn cứu độ thì phải qua duy một cửa chính mà thôi, cửa này chính là Chúa Kitô như Người đã tự nhận : ” Ta là cửa chuồng chiên” . Ơ đây khi nói đến các mục tử giả hiệu, và theo toàn thể mạch văn, Chúa Giêsu có ý nhắm tới các người Biệt phái và Ký lục là những kẻ từ lâu đã tự đặt mình làm thủ lãnh và linh hướng của dân chúng mà không qua vị canh giữ tối cao, không lãnh nhận từ Thiên Chúa một uỷ nhiệm nào để thi hành sứ mệnh mục tử, như bọn trộm cướp, họ đã chiếm đoạt đám tín hữu vì háo danh và óc thống trị hơn là quan tâm đến thiện ích thiêng liêng của tín hữu .

    2 / ” Còn ai qua cửa mà vào là kẻ chăn chiên” :

       Ở đây có ý nói đến những mục tử chân chính vào cửa đàng hoàng vì đã lãnh sứ mệnh .

       + ” Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mổ cho …” :

           Người mục tử chân chính là người đã được uỷ nhiệm chính thức . Ơ đây Chúa Giêsu muốn nói đến chính sứ mệnh của Người, vì Người chỉ đến theo lệnh và uỷ nhiệm thần linh mà Người đã nhận từ Chúa Cha khi chịu phép rửa ( Ga 1, 31 – 34 ) .

       + ” Và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy …” :

           Chỉ có chiên là những tín hữu đích thực, mới biết ngoan ngoãn nghe theo tiếng vị mục tử của mình là Đức Giêsu, vì ” Phàm ai nghe và học nơi Cha thì đến với Đức Giêsu  bằng đức tin ” ( Ga 6, 45 . 8, 47 ) .

       + ” Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên”

           Ơ đây muốn nói đến những kẻ thực sự thuộc về chủ chăn và đáp theo tiếng Người gọi và chỉ theo một mình Người, điều này được biểu lộ qua ơn gọi của các vị tông đồ ( Ga 1, 35 – 49 ) như khi Chúa gọi Philippê ” Hãy theo Ta” ( 1, 43 ) . Qua tiếng gọi đặc biệt này Người ” Dẫn ra” tức là kéo họ ra khỏi thế gian ( Ga 15, 19 ) .

       + ” Khi đã lùa chiên mình ra ngoài …”

           Khi đã kéo họ ra khỏi thế gian, Người tiên phong dẫn họ tới đồng cỏ là Giáo Hội và tới Chúa Cha . Đặt trọn niềm tin tưởng vào Người, các con chiên ” theo Người ” ” Làm tông đồ ” Người và họ biết tiếng Người : tức là đức tin cho họ một nhận thức thiêng liêng, nhờ đó họ phân biệt trong tiếng nói của vị mục tử, Chúa Giêsu, một âm vang trung thực của tiếng nói Cha trên trời, và biết rằng qua miệng của Chúa Giêsu, chính Chúa Cha đang nói(Ga 14, 10) .

       + ” Chúng sẽ không theo người lạ …” :

           Chính sự nhận thức thiêng liêng này, tức là đức tin, khiến họ không làm môn đệ những kẻ chăn chiên xa lòng, chẳng hề được Thiên Chúa uỷ nhiệm vì không nhận ra nơi họ giọng nói của những kẻ này âm vang của lời Thiên Chúa, nên họ chạy chốn, họ chạy chốn vì những kẻ chăn chiên giả này đến để mưu sát trộm cắp và tiêu diệt đàn chiên . Ơ đây muốn ám chỉ đến những người lãnh đạo dân Do thái như các Biệt phái Luật sĩ đã gieo rắc tai hại cho dân vì những gương xấu và lầm lạc của họ .

    3 / ” Chúa Giêsu phán dụ ngôn này …”

       Những người Biệt phái mà dụ ngôn này nhắm tới không nhận ra được bài học Chúa Giêsu dậy họ : bởi vì chiên lạ không nghe tiếng của mục tử chính danh ” Các ngươi không tin vì các ngươi không thuộc đàn chiên của Ta” ( Ga 10, 26 ) .

    4 / ” Ta là cửa chuồng chiên” :

       Vì những người nghe không nhận thức được bài học dụ ngôn nên Chúa Giêsu nói thêm và Ngài giải thích bằng cách Ngài tự nhận mình là cửa chuồng chiên để nêu lên chân lý phải tin nhận vào Ngài mới được cứu độ, vì chỉ có Ngài là cửa duy nhất của chuồng chiên .

    5 / ” Tất cả những kẻ đã đến trước …” :

       + ” Đến trước ” ở đây không có ý nhắm tới thời gian cho bằng nhắm tới thái độ của việc làm, bình thường thì sáng sớm người chăn chiên đi thăm chuồng chiên, nếu có ai đến trước đó, nghĩa là khi còn ban đêm, thì đích thực họ là kẻ trộm cướp, tìm những lúc tăm tối để là những việc ám muội .

       + Dùng kiểu nói ” Những kẻ đến trước ” ở đây Chúa Giêsu có ý nói đến các Tiên tri Cựu ước vì theo thời gian, họ đã xuất hiện trước Chúa Giêsu . Nhưng có thể Chúa nhắm những người Do thái hoặc dân ngoại tự phụ dùng sức mình mà đem lại cho nhân loại sự hiểu biết về Thiên Chúa và ơn cứu độ . Nhưng cũng có thể Chúa nhắm tới những người Biệt phái ( Mt 23, 1 – 36 ; 9, 36 ; Mc 6, 34 ) và các thủ lãnh tôn giáo Israel đã gạt dân của họ xa con đường sống, tức là các Do thái đã tàn sát các Tiên tri, các Tiến sĩ thời Chúa Giêsu để ngăn chận không cho thế hệ của họ đáp lại lời mời gọi Nước Trời .

 

    6 / ” Ta là cửa, ai qua Ta mà vào …” :

       Chủ đề cửa là một chủ đề rất phổ thông trong truyền thống Do thái ( St 28, 17 ; Tv 78, 23 ; Mt 7, 13 – 14 ) .

       + Kiểu ” Ta là cửa” ở đây Chúa Giêsu muo nói đến tính cách của ơn cứu độ vì Ngài nói ” Ta là cửa” chứ không nói ” Ta là cửa chuồng chiên” như ở trên .

       + Chữ ” Cửa” ở đây muốn nói lên ý nghĩa như một lối dẫn đưa vào các thực tại Thiên Quốc . Khi mở thì chữ ” Cửa” diễn tả một thái độ mời gọi, đón nhận . Khi đóng, đối với bên trong thì diễn tả một sự che trở bảo vệ, đối với bên ngoài thì diễn tả sự từ chối, thanh lọc .

       + ” Người ấy sẽ ra vào” ; ” Ra vào” là kiểu nói Do thái có nghĩa là đi lại tự do.

       Ở đây muốn nhấn mạnh sự cần thiết và quan trọng của việc phải tin vào Chúa Giêsu Kitô mới đem dân Chúa vào sự sống bằng cách cho họ tái sinh bởi nước và Thánh Thần ( Ga 3, 16 – 17 ) .

       Dân Chúa được cứu thoát nhờ Đức Giêsu  giải phóng họ khỏi ách nô lệ của tội lỗi và Maria qủy, họ được vui hưởng tự do đích thực của con cái trong nhà Cha ( Ga 8, 33 – 34 ) . Cũng trong Chúa Kitô dân chúng tìm được thức ăn nói thoả là bánh và Nước Hằng Sống, có dập tắt vĩnh viễn cơn đói khát thiêng liêng của con người ( Ga 6, 35 ; 4, 14 ) .

 

7/ “Kẻ trộn có đến thì chỉ đến để ăn trộm…”

+ Ở đây Chúa Giêsu có ý nhắm tới các Ký lục và Luật sĩ. Họ là những mục tử giả hiệu, dù không được Thiên Chúa uỷ nhiệm, họ vẫn tự cai trị dân Chúa vì họ ưa tìm vinh quang và quyền lợi bản thân hơn là ưu tiên đến tiện ích cho dân Chúa (Mt 23,4-7).

+ Họ sát hại và phá huỷ dân Chúa vì những gương xấu của họ, như chính Chúa Giêsu đã tuyên bố với họ “khốn cho các ngươi, Ký lục và Biệt phái giả hình, vì các ngươi khóa Nước Trời, chận người ta lại…” (Mt 23,3-13).

    8 / ” Còn Ta, Ta đến để chúng được sống …” :

       Chúa Giêsu được sai đến để cứu chuộc dân Chúa và ban cho dân Chúa của nuôi là Bánh và Nước Hằng Sống .

* Cần lưu ý :

 

  1. a) Từ Chúa Giêsu mục tử đến các tông đồ mục tử .

       Sau khi về trời công việc hcăn dắt đoàn chiên của Chúa vẫn được tiếp tục ” Chúa là mục tử hằng hữu không bỏ rơi đoàn chiên Chúa, nhưng nhờ các tông đồ Chúa luôn che trở giữ gìn, để đoàn chiên được hướng dẫn nhờ các vị lãnh đạo Chúa đã đặt làm mục tử coi sóc đoàn chiên thay thế Con Chúa ( Kinh tiền tụng lễ các tông đồ ) .

 

  1. b) Ngày Chúa nhật IV phục sinh còn gọi là Chúa nhật Chúa chiên lành ( Lý do là vì các bài Tin Mừng đều trích từ Ga 10 , nội dung nói về Chúa chiên lành ) được chọn làm ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu .

III / ÁP DỤNG :

    A/ Áp dụng theo Tin Mừng :

       Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo Hội muốn dậy chúng ta phải tin tưởng vào sự nuôi dưỡng che trở và giữ gìn của vị mục tử tối cao là Chúa Giêsu Kitô, và đồng thời phải biết tuân phục sự hướng dẫn và chăm sóc của các vị lãnh đạo Chúa đã đặt làm mục tử coi sóc đoàn chiên thay thế Con Chúa .

    B/ Áp dụng thực hành :   

       * Nghe Lời Chúa nói :

           1 ) ” Ai không qua cửa mà vào chuồng chiên” : Chúa dạy chúng ta phải biết phân biệt những người chăn chiên ” Không qua cửa mà vào” tức là những người không được Giáo Hội chính thức uỷ nhiệm như những giáo sĩ giả, những giáo sĩ không tuân phục Giáo Hội, hoặc những vị phá giới, đồng thời cũng cần phân biệt những lý thuyết những ý thức hệ ngược với đường lối Chúa .

           2 ) Vị mục tử đích thực là người được Giáo Hội chính thức bổ nhiệm đồng thời phải có tư cách như tận tâm chăm sóc yêu mến đoàn chiên, sẵn sàng hy sinh cho đoàn chiên và nhất là biết hướng dẫn đoàn chiên theo giáo huấn của Chúa .

           3 ) ” Ta là cửa chuồng chiên” Chúa đòi hỏi ta phải tin và sống theo Chúa Kitô mới được cứu độ . Chỉ có Chúa Kitô là con đường duy nhất dẫn ta vào sự sống đời đời .

           4 ) Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ . Những ai hướng dẫn ta, lôi kéo ta, cai trị ta mà không theo đường lối của Chúa, không thông hiệp với Giáo Hội, thì đều là những kẻ nguy hại cho phần rỗi của ta, nên phải đề phòng và canh chừng những người đó .

 

           5 ) Hãy tin tưởng và phục tùng những người lãnh đạo đã được Chúa uỷ thác trong Giáo Hội để chăm sóc đoàn chiên Chúa .

           6 ) Cầu nguyện trong ngày ơn thiên triệu .

              + Xin Chúa cho nhiều người quảng đại đi theo tiếng Chúa gọi .

              + Xin Chúa cho Linh mục, Tân ước  sĩ trng thành với ơn gọi .

              + Xin Chúa hướng dẫn lớp trẻ về với ơn gọi.

 

Bài mới

Mạng xã hội và người tu

Mạng xã hội bủng nổ cách khủng khiếp đến độ khó ngờ để rồi không cần phải nhiều lời, ngày nay, nhiều người, nhiều gia đình phải dối diện với cơn lốc của mạng xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *