Home / Cầu Nguyện / Tìm hiểu ngày lễ / 14/5 Thánh Matthia Tông Đồ

14/5 Thánh Matthia Tông Đồ

THÁNH MÁTTHIA TÔNG ĐỒ
lễ kính

Về cuộc đời của thánh Mátthia Tông Đồ, chúng ta chỉ biết qua đoạn Công vụ 1,15-25. Ngài được chọn để thay thế cho Giuđa Ítcariốt, để gia nhập vào Nhóm Mười Hai.

Theo lời của Phêrô, Mátthia thuộc về nhóm người “đã đi cùng chúng tôi, suốt cả thời gian Đức Giêsu đã ra vào giữa chúng tôi, khởi từ lúc Gioan thanh tẩy, cho đến ngày Đức Giêsu được cất khỏi chúng tôi’’ (Cv 1,21-22)

Theo truyền thuyết, thánh Mátthia hoạt động ở Êtiôpi và chịu tử đạo tại đó. Theo lệnh của hoàng hậu Hêlêna, di hài của thánh nhân được mang về Tria ; tại đây được tôn kính trong đan viện thánh Mátthia. Đây là nơi hành hương nổi tiếng thời Trung Cổ.

CÁC BÀI ĐỌC
Bài đọc 1:
Cv 1,15-17.20-26.
Phúc Âm:
 Ga 15,9-17.

a) Bài đọc 1: Cv 1,15-17.20-26.

Đức Giêsu đã chọn 12 Tông Đồ. Qua việc phản bội của Giu-đa It-ca-ri-ốt, phát sinh một lỗ hỏng cần phải lấp đầy.

Đại diện cho các Tông Đồ, Phê-rô xác định, người được tuyển chọn phải là “người đã cùng chúng tôi theo Chúa Giê-su suốt thời gian Người sống giữa chúng tôi … trở thành chứng nhân cùng với chúng tôi để làm chứng Người đã phục sinh.” Ông ta phải biết con người tại thế của Đức Giê-su, giá trị con người, lời và hành động của Người, và ông ta phải thấy Đấng Phục Sinh. Ngoài ra, ông ta còn phải được các tông đồ khác công nhận là người đã được diện kiến Đấng Phục Sinh và có thể rao giảng Tin Mừng.

Cuộc đầu phiếu rơi vào Mát-thi-a.Về ngài, chúng ta chỉ biết là ngài hội đủ điều kiện trên và như thế là đủ để chúng ta nhìn vào ngài

b) Phúc Âm: Ga 15,9-17.

Tình yêu mà Đức Giêsu nói đến và biến thảnh lề luật cho chúng ta, bắt nguồn từ tình yêu của Chúa Cha yêu Chúa Con. “Tự ban đầu Con đã ở nơi Cha” (1,2); Người ngự trong cung lòng của Chúa Cha (15,10) và Người đã nhập thể làm người. Cả cuộc đời và cái chết của Người là chỉ để thực hiện ý định của Chúa Cha.

Ngược với sự “ở lại” là tách lìa, xa cách, bất trung, không tùng phục.

Chúng ta ở trong Người từ khi chúng ta được đón nhận, được yêu thương; cụ thể là từ khi nhận bí tích rửa tội, được dìm vào cái chết và trồi lên để sống cuộc đời phục sinh của Người. Chúng ta chỉ ở trong Người: qua niềm tin vào Người và nhờ sự trung tín tuân giữ lời Người.

BÀI PHÚC ÂM: Ga 15,9-17

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Mát-thi-a để bổ sung nhóm mười hai Tông Ðồ. Cúi xin Chúa nhận lời người cầu thay nguyện giúp cho chúng con, nay đang vui hưởng tình yêu của Chúa, mai sau cũng được kể vào số những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin…

Bài mới

Mạng xã hội và người tu

Mạng xã hội bủng nổ cách khủng khiếp đến độ khó ngờ để rồi không cần phải nhiều lời, ngày nay, nhiều người, nhiều gia đình phải dối diện với cơn lốc của mạng xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *