• Tu đức: Sự hoàn thiện Kitô hữu

    Một kitô hữu hoàn thiện khi người ấy kính mến Chúa hết lòng, trên hết mọi người, mọi vật và thể hiện lòng kính mến ấy bằng việc thương yêu cận nhân như chính mình...

    Đọc tiếp

Bài viết nổi bật